Video ca khúc: Thần thoại mỹ lệ[ChanhKien.org]

Soạn nhạc & Chế tác âm nhạc: Minh Kha

Sáng tác lời: Đoá Đoá Liên

Biểu diễn: Như Thủy

Video: Tử Hà

Lời bài hát tiếng Trung:

美丽的神话正传唱

创世主早已来到了世上

万古的天门早已对众生大开

千年的铁树开了花

千年的枯枝发了芽

千万年的梦想要兑现

千年婆罗花开 盛开在满世间

末劫救人的是转轮圣王

红尘俗世的人多来自天堂

等待救苦救难的创世圣王

千万佛主亿万法王

踏上他指引的航向

返回人人向往的地方

千年的枯枝发了芽

千万年的梦想要兑现

千年婆罗花开 盛开在满世间

末劫救人的是转轮圣王

红尘俗世的人多来自天堂

等待救苦救难的创世圣王

千万佛主亿万法王踏上他指引的航向

返回人人向往的地方

红尘俗世的人多来自天堂

等待救苦救难的创世圣王

千万佛主亿万法王踏上他指引的航向

返回人人向往的地方 (x3)

Âm Hán Việt

Mỹ lệ đích thần thoại

Mỹ lệ đích thần thoại chính truyện xướng

Sáng Thế Chủ tảo dĩ lai đáo liễu thế thượng

Vạn cổ đích thiên môn tảo dĩ đối chúng sinh đại khai

Thiên niên đích thiết thụ khai liễu hoa

Thiên niên đích khô chi phát liễu nha

Thiên vạn niên đích mộng tưởng yếu đoái hiện

Thiên niên bà la hoa khai thịnh khai tại mãn thế gian

Mạt kiếp cứu nhân đích thị Chuyển Luân Thánh Vương

Hồng trần tục thế đích nhân đa lai tự thiên đường

Đẳng đãi cứu khổ cứu nạn đích Sáng Thế Thánh Vương

Thiên vạn Phật Chủ ức vạn Pháp Vương

Đạp thượng tha chỉ dẫn đích hàng hướng

Phản hồi nhân nhân hướng vãng đích địa phương

Thiên niên đích khô chi phát liễu nha

Thiên vạn niên đích mộng tưởng yếu đoái hiện

Thiên niên bà la hoa khai thịnh khai tại mãn thế gian

Mạt kiếp cứu nhân đích thị Chuyển Luân Thánh Vương

Hồng trần tục thế đích nhân đa lai tự thiên đường

Đẳng đãi cứu khổ cứu nạn đích Sáng Thế Thánh Vương

Thiên vạn Phật Chủ ức vạn Pháp Vương

Đạp thượng tha chỉ dẫn đích hàng hướng

Phản hồi nhân nhân hướng vãng đích địa phương

Hồng trần tục thế đích nhân đa lai tự thiên đường

Đẳng đãi cứu khổ cứu nạn đích Sáng Thế Thánh Vương

Thiên vạn Phật Chủ ức vạn Pháp Vương

Đạp thượng tha chỉ dẫn đích hàng hướng

Phản hồi nhân nhân hướng vãng đích địa phương (x3)

Lời bài hát tiếng Việt:

Thần thoại mỹ lệ

Thần thoại mỹ lệ đang được truyền ca

Sáng Thế Chủ đã sớm đến thế gian

Cổng trời vạn cổ sớm đã mở rộng đón chúng sinh

Cây thiết thụ ngàn năm đã nở hoa

Cây khô héo ngàn năm đã ra cành

Mộng tưởng ngàn năm nay đã đoái hiện

Hoa bà la môn ngàn năm nở rộ giữa trần gian

Đấng cứu độ thế nhân thời mạt kiếp chính là Chuyển Luân Thánh Vương

Con người chốn hồng trần thế tục đa phần là đến từ thiên thượng

Đợi chờ Sáng Thế Thánh Vương cứu khổ cứu nạn

Thiên vạn Phật Chủ, ức vạn Pháp Vương

Đứng trên tất cả Ngài dẫn lối con thuyền tiến về phía trước

Trở về nơi mà ai ai cũng đều khao khát

Cây khô héo ngàn năm đã ra cành

Mộng tưởng ngàn năm đã đoái hiện

Hoa bà la môn ngàn năm nở rộ giữa trần gian

Đấng cứu độ thế nhân thời mạt kiếp chính là Chuyển Luân Thánh Vương

Con người chốn hồng trần thế tục đa phần là đến từ thiên thượng

Đợi chờ Sáng Thế Thánh Vương cứu khổ cứu nạn

Thiên vạn Phật Chủ, ức vạn Pháp Vương

Đứng trên tất cả Ngài dẫn lối con thuyền tiến về phía trước

Trở về nơi mà ai ai cũng đều khao khát

Con người chốn hồng trần thế tục đa phần là đến từ thiên đường

Đợi chờ Sáng Thế Thánh Vương cứu khổ cứu nạn

Thiên vạn Phật Chủ, ức vạn Pháp Vương

Đứng trên tất cả Ngài dẫn lối con thuyền tiến về phía trước

Trở về nơi mà ai ai cũng đều khao khát (x3)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/290894Ngày đăng: 04-07-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.