Độc tấu tiêu: Người nào biết được Thần Tiên tốt[ChanhKien.org]

Sáng tác và phối khí: Minh Kha

Biểu diễn tiêu: Nguyễn Hà

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/291258Ngày đăng: 05-07-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.