Đơn ca nữ: Người nào biết được Thần Tiên tốt[ChanhKien.org]

Lời: Tịnh Trực

Sáng tác/ Biên khúc/ Phối khí: Minh Kha

Trình bày: Như Thuỷ

Lời tiếng Trung:

谁人识得神仙好
Shéi rén shí dé shénxiān hǎo

世人都说神仙好
shìrén dōu shuō shénxiān hǎo
自由自在乐逍遥
zìyóu zìzài lè xiāoyáo
古来神仙知多少
gǔlái shénxiān zhī duōshǎo
日月蒙尘天地老
rì yuè méngchén tiāndì lǎo

如今神仙满街跑
rújīn shénxiān mǎn jiē pǎo
踏破铁鞋传正道
tàpò tiě xié chuán zhèngdào
不在深山不在庙
bùzài shēnshān bùzài miào
真人不露真人高
zhēnrén bù lù zhēnrén gāo

大道无形法光照
dàdào wúxíng fǎ guāngzhào
大觉无私传法宝
dà jué wúsī chuán fǎbǎo
神仙救难看今朝
shénxiān jiù nàn kàn jīnzhāo
相逢一笑不用找
xiāngféng yīxiào bùyòng zhǎo

世间喧闹多魔妖
shìjiān xuānnào duō mó yāo
善恶好坏要明晓
shàn è hǎo huài yào míng xiǎo
谁人识得神仙好
shéi rén shí dé shénxiān hǎo
谁人就有大福报
shéi rén jiù yǒu dàfú bào

Tạm dịch:

Thế nhân đều bảo Thần tiên tốt
Thong dong tự tại vui làm sao
Xưa nay Thần tiên biết được mấy
Nhật Nguyệt bụi mờ thiên địa lão

Hôm nay Thần tiên khắp ngả đường
Thiết hài mòn rách truyền Chính Đạo
Không ở rừng sâu không ở chùa
Chân nhân bất lộ chân nhân cao

Đại đạo vô hình Pháp quang chiếu
Đại giác vô tư truyền Pháp bảo
Thần tiên cứu nạn ngay trước mắt
Gặp gỡ nhau cười chẳng phải tìm

Thế gian huyên náo nhiều yêu ma
Thiện ác tốt xấu phải phân ra
Người nào biết được Thần tiên tốt
Thì người ấy có đại phúc báo.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/286992Ngày đăng: 12-06-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.