Đệ tử Đại Pháp toàn thế giới gửi thiệp chúc mừng ngày Sư tôn đản sinh, chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới (1)[ChanhKien.org]

Đệ tử Đại Pháp nước Pháp chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới!

Kính chúc Sư Tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Con xin kính chào Sư Phụ!

Ngày Pháp Luân Đại Pháp năm 2024 sắp tới. Nhờ ân Sư hạo đãng mà đại khung được tân sinh, vạn chúng sinh đắc độ, các Đệ tử chúng con và chúng sinh khó có lời nào có thể biểu đạt được tấm lòng cảm ân vô tỷ đối với Sư Phụ và Đại Pháp. Nhân ngày toàn trời đất chung vui, vạn chúng sinh cảm ân này, Đệ tử Đại Pháp nước Pháp chúng con kính chúc Sư Tôn từ bi vĩ đại ngày sinh nhật vui vẻ!

Bài hát thánh nhật

Pháp Chủ từ bi chuyển Pháp Luân Chân ngôn thánh ngữ định càn khôn Ân Sư hạo đãng khai thiên địa Vạn chúng tân sinh vạn vũ thuần

Đệ tử Đại Pháp nước Pháp hợp thập kính chúc!

Tháng 5 năm 2024

Toàn thể Đệ tử Đại Pháp Đan Mạch cung chúc Sư Phụ từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Toàn thể Đệ tử Đại Pháp tổ giảng chân tướng “Tiền trình quang minh” New York chúc mừng ngày Sư Tôn đản sinh, chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới!

Toàn thể Đệ tử Đại Pháp tổ giảng chân tướng của hạng mục “Tiền trình quang minh” New York chúc mừng ngày Sư Tôn đản sinh, chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới!

Khấu bái Sư Tôn!

Toàn thể Đệ tử Đại Pháp hạng mục “Pháp Luân Đại Pháp tại Trường Xuân” cung chúc Sư Tôn sinh nhật vui vẻ! Cảm ân Sư Tôn từ bi vĩ đại cứu độ!

Tiết mục múa “Hoàng hoa khai” của Thần Vận năm 2024 làm con nhớ tới câu thơ trong bài “Ngã Gia Hương Đích Truyền Thuyết” Hồng Ngâm IV

Hoàng hoa khai thời hồng hoa lạc

Sáng Thế Chủ lai cứu nhân hồi Thiên quốc

Diễn nghĩa:

Khi hoa vàng nở hoa đỏ sẽ rụng

Sáng Thế Chủ [sẽ] đến cứu người về Thiên quốc

Càng về cuối cùng càng tinh tấn, các Đệ tử hết thảy sẽ một lòng trợ Sư chính Pháp

Nguyện cho đường dẫn VPN và mã QR VPN của “Pháp Luân Đại Pháp tại Trường Xuân” sẽ nở hoa ở Trung Quốc đại lục, cứu độ được càng nhiều chúng sinh.

Nguyện cho vạn vật và sinh mệnh trong vũ trụ vĩnh viễn nhớ kỹ Hồng ân hạo đãng mà Phật Chủ đã ban cho tại thời khắc vĩ đại của lịch sử này.

Toàn thể Đệ tử Đại Pháp ở Tây Ban Nha cung chúc Sư phụ từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ, khắp thế giới vui mừng chào đón ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới!

Đệ tử Đại Pháp ở Tây Ban Nha cung chúc Sư phụ từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ, khắp thế giới vui mừng chào đón ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới!

Một gia đình Đệ tử Đại Pháp ở Windsor, Canada cung chúc Sư Tôn sinh nhật vui vẻ! Chào mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới!

Cảm ân Sư Tôn từ bi cứu độ! Đệ tử sẽ nắm chắc thời gian tu tốt bản thân, hiệp trợ lẫn nhau, trân quý thánh duyên, cứu được nhiều người!

Đệ tử Đại Pháp ở Canada cung chúc Sư Tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Sư Tôn từ bi đến thế gian

Đại Pháp cứu độ truyền thế gian

Năm châu bốn biển đến học luyện

Pháp Luân Đại Pháp toàn là tốt

Năm 99 bất hạnh bị báng bổ

Kiến nghị hòa bình giảng chân tướng

Chân thành lương thiện tâm tường hòa

Vô tư thản đãng thức tỉnh mê

Ba mươi hai năm nghĩ cho người

Dung hóa băng sương tỏa kim quang

Chín chữ chân ngôn giải nguy nan

Thọ ích quá nhiều tâm hân hoan

Kiên tín chính nghĩa không lay chuyển

Nhân sinh mỹ hảo đã rõ đường

Đêm dài vô tận đến tận cùng

Bể dâu Chính Đạo hiện rạng đông.

Đệ tử Đại Pháp ở Canada cung chúc Sư Tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Tạ Sư ơn lớn giao tin nhạn

Vạn đắng nghìn cay cứu trong mê

Khẩn thiết giáo hối tẩy tâm linh

Hồng trần loạn thế truyền thần công

Muôn lời khó tả ơn Thầy nặng

Phật ân hạo đãng chiếu thương khung

Tôn Sư dạy dỗ thuyền thương khởi

Thuyền cứu độ chở đầy chúng sinh

Đệ tử Đại Pháp ở Canada cung chúc Sư Tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

13 tháng 5 gửi tin nhạn lòng rưng rưng

Ân Sư muôn vạn lời khó tỏ

Tâm linh nhỏ bé thoát khỏi biển khổ mà sinh

Đắc được Đại Pháp tạ ơn Sư hợp thập khấu bái

Đệ tử Đại Pháp ở Vancouver, Canada cung chúc Sư Tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Cảm ơn sâu sắc ngày 13.5

Vào ngày này

Phật Chủ giáng lâm thế gian

Mạt kiếp loạn thế

Thương Vũ nguy

Chúng sinh hiểm

Nguy hiểm là đang ở trước mắt

Phật chủ mang theo Hồng nguyện cứu độ chúng sinh

Mang Đại Pháp Vũ trụ

Truyền cho thiên thượng và nhân gian

Lập chưởng đưa lên, ngăn cơn sóng dữ

Nghe được Đại Pháp, lòng người quy chính

Pháp quang phổ độ, sơn hà thay bộ mặt mới

Trừ tận tà ác

Viết nên chương mới của Đại Khung

Đệ tử Đại Pháp ở Canada cung chúc Sư Tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Sơn cùng thủy tận há cùng đường

Sư Tôn dẫn lối phá đường mê

Kiến chứng Thần công quang minh hiện

Thống khổ gập ghềnh tản tựa khói

Cảm ân Sư Tôn lời nào hết

Con viết bài thơ dâng lên Ngài

Hai tay hợp thập cung kính bái

Duy nguyện Thầy cười tâm nhẹ nhàng

Toàn thể Đệ tử Đại Pháp của tổ điện thoại, Trung tâm thoái đảng toàn cầu DHT cung chúc Sư Tôn sinh nhật vui vẻ! Chào mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới!

Toàn thể Đệ tử Đại Pháp của tổ điện thoại, Trung tâm thoái đảng toàn cầu DHT cung chúc Sư Tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Toàn thể Đệ tử Đại Pháp của tổ hỗ trợ khẩn cấp, Trung tâm thoái đảng toàn cầu DHT cung chúc Sư phụ từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Toàn thể Đệ tử Đại Pháp phòng học pháp của Trung tâm thoái đảng toàn cầu DHT cung chúc Sư phụ từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Toàn thể Đệ tử Đại Pháp của tổ hỗ trợ khẩn cấp, Trung tâm thoái đảng toàn cầu DHT cung chúc Sư phụ từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Cung chúc Sư Tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ! Toàn thể Đệ tử Đại Pháp ở St. Louis (thành phố lớn nhất bang Missouri), Trung Mỹ khấu bái Sư Tôn.

Toàn thể Đệ tử Đại Pháp thuộc dự án phân hiệu Midtown, Đại học Phi Thiên New York cung chúc Sư Tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp thuộc phân hiệu Midtown, Đại học Phi Thiên New York cung chúc Sư Tôn sinh nhật vui vẻ!

Một nhóm học Pháp tại Midtown, New York cung chúc Sư Tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Gia đình một Đệ tử Đại Pháp tại Midtown, New York cung chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ!

Các tiểu đệ tử của gia đình một Đệ tử Đại Pháp tại Midtown, New York cung chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ!

Gia đình 7 người của Đệ tử Đại Pháp ở San Francisco, California cung chúc Sư Tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ! Khắp thế giới vui mừng chào đón ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới 13/5.

Tụng Thánh Ân – Viết cho ngày 13/5/2024

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp New Jersey, Mỹ

Cung chúc Sư Tôn ngày đản sinh!

Chào mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới!

Nhân ngày lễ vĩ đại này, Đệ tử suy nghĩ trăm nghìn, cảm ân vô tận!

Biết bao nhiêu năm,

Con lần lữa trên con đường núi gập ghềnh khấp khuỷu,

Chìm trong bóng tối, nguy hiểm, cạm bẫy, thâm sâu

Thống khổ không biết làm sao

Trong tích tắc đó,

Một ánh sáng vàng kim –

Pháp Quang đến từ Đại Khung chiếu rọi thương khung hoàn vũ,

khiến cho bóng tối tiêu trừ, nguy hiểm hóa thành cầu vồng đẹp đẽ.

Đó là Ngài, Sư Tôn!

Đã mang con từ địa ngục nhấc lên và tẩy tịnh,

Đã dẫn dắt đệ tử đi trên con đường phản bổn quy chân,

Con thấy được:

Một con đường trải rộng khảm đầy màu xanh trên mặt đất,

Nối thẳng từ nhà con đến điểm luyện công.

Sự khích lệ của Sư Tôn khiến con thêm tinh tấn,

Mỗi ngày từ nhà đến điểm luyện công,

Sáng dậy sớm luyện, học Pháp, giao lưu.

Nghe băng Sư Tôn giảng Pháp,

Như sấm nổ bên tai, như đề hồ quán đỉnh,

Tràn ngập trong hạnh phúc đắc Pháp.

Khi đi ra khỏi lễ đường giảng Pháp,

Trong bóng đêm một vầng trăng sáng tròn vằng vặc treo trên trời cao trong xanh,

Toàn thế giới dường như được đổi mới

Thế giới quan của con hoàn toàn đổi mới,

Trong tâm rộng rãi thoáng đãng vui sướng vô cùng!

Vì để mang những điều tốt đẹp này cho con người thế gian,

Bóng dáng hồng pháp của các Đệ tử Đại Pháp có thể thấy ở bất cứ đâu,

Quảng trường, công viên, thôn xóm,

Thế giới đầy tường hòa, đẹp đẽ …

Tuy nhiên,

Tháng 7 năm 1999,

Đại vương khủng bố từ trên trời giáng xuống,

Xe cảnh sát, đặc vụ, công an bắt người khám nhà,

“Phong vân đột biến thiên dục trụy

Bài sơn đảo hải phiên ác lãng” (Tâm Tự Minh – Hồng Ngâm 2)

Nhất thời, có người bàng hoàng,

Có người không biết làm sao, có người mê mang?

Là Người, Sư Tôn!

Ngài viết “Tâm Tự Minh” dẫn đường cho đệ tử,

Giảng thanh chân tướng cứu độ chúng sinh!

Tài liệu chân tướng phát ra hướng đến chúng sinh

Hiệu trưởng minh bạch chân tướng đã đích thân đến trại giam để đón những Đệ tử Đại Pháp của Sư Phụ đang bị giam giữ,

Giơ ngón tay cái biểu thị rằng “Pháp Luân Công thật đáng nể!”

Khi lập điểm tư liệu thì những nơi xung quanh nở hoa,

Khởi đầu là tuần san, nguyệt san,

Là Ngài, Sư Tôn!

Ngài đã bảo vệ đệ tử, dắt tay đệ tử,

Từ những bước chập chững đến khi thành thục,

Từ mua các đồ dùng đến máy móc,

Từ cài đặt phần mềm đến cài đặt hệ thống an toàn hai lớp,

Từ sửa chữa máy in đến vận hành máy móc,

Từ tài liệu chân tướng đến từng thùng từng thùng “Cửu Bình” chuyển đến các thành thị, thôn làng,

Không việc gì là không có sự an bài và bảo vệ của Người!

Cả đến việc cứu các đồng tu, mời luật sư biện hộ vô tội,

Đến phát chính niệm ở trại tạm giam,

Đến giảng chân tướng ở tòa án,

Kháng cáo lên tòa án cấp trung yêu cầu phán vô tội, thả tự do Đệ tử Đại Pháp,

Đến viện kiểm soát yêu cầu lập tức bãi bỏ buộc tội,

Là Ngài, Sư Tôn!

Trí huệ Ngài ban cho đệ tử, gia trì đệ tử chính niệm chính hành!

Từ đó khiến hoàn cảnh tu luyện được cải thiện,

Tà ác bị thanh trừ,

Sáng Thế Chủ tạo ra tân vũ đại khung,

Cứu độ vô lượng chúng sinh khỏi bị hủy diệt.

Là Ngài, Sư Tôn!

Hôm nay, lại mang phúc âm của Thần Vận phổ truyền thế giới,

Mang Ganjing World đến những người có duyên,

Cho chúng sinh một miền tịnh thổ được đắc cứu,

Ngài yêu chúng sinh hơn cả họ yêu bản thân họ.

Hồng ân của Ngài vĩnh viễn truyền tụng khắp thiên thượng nhân gian và hoàn vũ!

Ngày 13/5/2024,

Đại Pháp hồng truyền 30 năm,

Khắp nơi chào mừng, chúc tụng!

Cảm ân Sáng Thế chủ từ bi, Phật ân hạo đãng!

Pháp quang của Vạn Vương chi Vương sẽ vĩnh viễn huy hoàng trong thương khung hoàn vũ!

Hợp thập

Ngày 8/5/2024

Khắp thế giới vui mừng chào đón ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới! Đệ tử Đại Pháp Sydney, Úc cung chúc Sư Tôn sinh nhật vui vẻ!

Cảm ân Sư Tôn từ bi cứu độ vô lượng chúng sinh vũ trụ thiên thể đại khung.

Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo

Đệ tử khấu bái

Hợp thập

Đệ tử Đại Pháp Sydney, Úc cung chúc Sư Tôn sinh nhật vui vẻ! Khắp thế giới vui mừng chào đón ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới!

Đệ tử Đại Pháp Nhật Bản kính chúc Sư Tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Kính chúc Sư Tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ! Đệ tử Đại Pháp Nhật Bản nhớ Ngài!

Nhân ngày khắp thế giới vui mừng chào đón này, đệ tử cảm tạ Sư Tôn! Tạ ơn ân cứu độ của Ngài!

Hợp thập! Khấu bái!

Ngày Giáp dần năm 2024 kính dâng lên

Đệ tử Đại Pháp Nhật Bản kính chúc ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới 13/5, cung chúc Sư Tôn sinh nhật vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp Liên Hoa Đài Loan cung chúc ngày Sư Tôn đản sinh, chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5.

Tam Thoái nghĩa công Hồng Kông cung chúc Sư Tôn sinh nhật vui vẻ

Đệ tử Đại Pháp Vịnh Thổ Qua, Hồng Kông cung chúc Sư Tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ, khắp thế giới vui mừng chào đón ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới!

Đệ tử Đại Pháp ở Tsim Sha Tsui, Hồng Kông cung chúc Sư Tôn sinh nhật vui vẻ!

Chúng con nhất định sẽ kiên thủ chính niệm

Trợ sư chính Pháp cứu độ chúng sinh

Đệ tử Đại Pháp ở Hung Hom, Hồng Kông cung chúc Sư Tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Đệ Tử Đại Pháp huyện Trường Lĩnh, thành phố Tùng Nguyên, tỉnh Cát Lâm cung chúc Sư Phụ từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ, khắp thế giới vui mừng chào đón ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới!

Một học viên mới ở xí nghiệp quốc doanh ở Trường Xuân cung chúc Sư Phụ từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Một học viên mới ở Trường Xuân và Gia đình cung chúc Sư Phụ sinh nhật vui vẻ!

Cung chúc Sư Phụ sinh nhật vui vẻ! Vui mừng chào đón Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền thế giới!

Sư Phụ là Thần nhân trời ban, là người vĩ đại nhất thế giới, là người đại phú đại quý. Rất nhiều người dân cao tuổi ở Trường Xuân đều biết rõ hiện tại toàn thế giới tai họa không ngớt, đại nạn sắp tới. Trường Xuân, Cát Lâm là quê nhà của Sư phụ sáng lập ra Pháp Luân Công, được sự bảo hộ của Ngài, nơi đây so với bất cứ nơi đâu đều bình an hơn.

Toàn thể đệ tử Đại Pháp ở thành phố Nga Mi Sơn của tỉnh Tứ Xuyên: Kính chúc Sư Tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ! Chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp ở thành phố Nga Mi Sơn của tỉnh Tứ Xuyên kính bái!

Mùng một tháng tư năm Giáp Thìn kính thượng.

Một đệ tử Đại Pháp ở một trường đại học ở tỉnh Tứ Xuyên: Kính chúc Sư Tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới!

Cảm ơn, cảm ơn, đệ tử vô cùng cảm ơn Sư Tôn từ bi cứu độ, đệ tử chỉ có thể báo đáp vô lượng hồng ân của Sư Tôn bằng việc cứu được nhiều người hơn nữa! Đệ tử kính chúc Sư Tôn sinh nhật vui vẻ! Chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới!

Một đệ tử ở một trường đại học ở tỉnh Tứ Xuyên chúc mừng sinh nhật Sư Tôn!

Mùng một tháng tư năm Giáp Thìn kính thượng.

Một thôn làng đệ tử Đại Pháp ở thành phố Nga Mi Sơn tỉnh Tứ Xuyên: Kính chúc Sư Tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ! Chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới!

Đệ tử vĩnh viễn không bao giờ quên Sư Phụ từ bi cứu độ và sinh mệnh mà Ngài đã ban cho, Đệ tử sẽ không để Sư Phụ phải lo lắng cho con nữa mà lấy việc làm tốt ba việc để báo đáp sự từ bi khổ độ của Ngài. Đệ tử nhớ Người, chúc Sư Phụ sinh nhật vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp một thôn làng ở thành phố Nga Mi Sơn tỉnh Tứ Xuyên kính bái!

Mùng một tháng tư năm Giáp Thìn kính thượng.

Đệ tử Đại Pháp ở Tào huyện thành phố Hà Trạch tỉnh Sơn Đông: Kính chúc Sư Tôn sinh nhật vui vẻ và chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp ở thành phố Nam Kinh: Kính chúc Sư Tôn sinh nhật vui vẻ và chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới!

Chào mừng ngày kỷ niệm Pháp Luân Đại Pháp! Kính chúc Sư Tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ! Toàn thể đệ tử Đại Pháp ở các khu vực Dương Châu, Cao Bưu, Bảo Ứng cùng với Nghi Chinh kính chúc.

Các đệ tử Đại Pháp ở thành phố Quảng Châu: Kính chúc Sư Tôn sinh nhật vui vẻ!

Mừng kỷ niệm 32 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền trên toàn thế giới!

Các đệ tử Đại Pháp hệ thống giáo dục ở thành phố Quảng Đông: Kính chúc Sư Tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ! Mừng kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp 13/05!

Đệ tử Đại Pháp là quân nhân đã nghỉ hưu và người nhà ở thành phố Quảng Châu: Kính chúc Sư Tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Mừng kỷ niệm 32 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền trên toàn thế giới!

Các đệ tử Đại Pháp lớn tuổi ở khu vực Triều Dương Bắc Kinh: Kính chúc Sư Phụ từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ, mừng kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới!

Các đệ tử Đại Pháp hệ thống giáo dục ở núi Thạch Ảnh Bắc Kinh: Kính chúc Sư Tôn sinh nhật vui vẻ! Chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới 13 tháng 05!

Một ngày nọ lên phố mua quần áo đưa cho ông chủ một đồng tiền chân tướng, đi không xa thì nghe tiếng ông chủ và một ông chủ khác nói: “Thật thần kỳ, đồng tiền này chuyển rồi lại quay lại một vòng, lần trước trên tiền nói về vụ việc “Tự thiêu Thiên An Môn” là lời dối trá của thế kỷ, Trung Cộng kích động thù hận vu khống các học viên Đại Pháp. Lần này trên tiền nói: 13 tháng 05 là ngày Pháp Luân Đại Pháp, cuốn sách trân quý Chuyển Pháp Luân cứu chúng sinh khỏi bể khổ. Một ông cụ ở Bắc Kinh đang phơi nắng nói tiếp: Từ ngày 25 tháng 04 đến ngày 13 tháng 05, các đảng viên ủy ban khu phố đứng trên đường, khu phố canh gác. Chủ nhiệm và bí thư nói là để chống khủng bố, lúc này tôi mới biết câu trả lời, hóa ra là Pháp Luân Đại Pháp.”

Các đệ tử Đại Pháp hệ thống giáo dục ở núi Thạch Ảnh Bắc Kinh quỳ bái.

Các đệ tử Đại Pháp hệ thống giáo dục ở núi Thạch Ảnh Bắc Kinh: Chúc mừng Sư Tôn sinh nhật vui vẻ!

Chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới 13 tháng 05!

Ông Trương (hóa danh) không muốn đi công tác cũng không muốn đi du lịch bởi vì thiên tai nhân họa quá nhiều, chúng tôi đã tặng cho ông ấy một thẻ hộ mệnh rất đẹp và đồng thời làm tam thoái bảo bình an cho ông, Ông Trương đứng hình một lúc cuối cùng đã thoái được. Bây giờ mỗi lần xuất cảnh khỏi Bắc Kinh đều báo cho tôi để cảm thấy thoải mái hơn. Tôi nói với ông ấy rằng chỉ cần thành tâm nhẩm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” thì sẽ gặp nạn hóa thành tốt, hóa hung thành cát. Ông Trương nói: Khi tôi niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo thì rất thoải mái và vui vẻ, cảm thấy Đại Sư đang ở bên cạnh mỉm cười nhìn tôi, đây chính là Phật quang phổ chiếu, tôi muốn xem Chuyển Pháp Luân.

Các đệ tử Đại Pháp ở núi Thạch Ảnh Bắc Kinh quỳ bái.

Các đệ tử Đại Pháp hệ thống giáo dục ở núi Thạch Ảnh Bắc Kinh: Chúc mừng Sư Tôn sinh nhật vui vẻ! Chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới 13 tháng 05!

Đêm khuya ngày mùng 3 tháng 5, tôi một mình đi ngang qua gầm cầu thì bất ngờ xuất hiện một người đi xe gắn máy dừng bên cạnh và nói: Tôi đưa bạn về nhé. Tôi vội đáp: Cảm ơn, không cần đâu, tôi sắp về tới nhà rồi. Người đó không chịu rời đi mà vẫn muốn tôi lên xe. Lúc đó trong đầu tôi vang lên một tiếng nói: Đưa đi đâu vậy? Tôi đi đến bên anh ta và nói: Xin cảm ơn, anh cứ đi đi. Anh đi từ từ và về nhà sớm nghỉ ngơi nha! Anh ta do dự một lúc rồi đi, phía sau còn có một chiếc ô tô theo sát. Tôi nhìn kỹ hơn thì thấy vị trí tôi đứng dưới cầu là điểm mù mà camera không thể nhìn thấy. Buổi sáng ngày thứ hai sau khi phát chính niệm, nhớ đến sự việc tối qua thật sự cảm thấy sợ. Đó là vì tôi đã làm theo lời dạy của Sư Phụ và nghĩ cho người khác nên tránh được cảnh này, hơn nữa còn biết được Sư Phụ luôn ở bên cạnh tôi, cảm thán rằng có Sư Phụ thật tuyệt vời, Sư Phụ vất vả rồi!

Các đệ tử Đại Pháp ở núi Thạch Ảnh Bắc Kinh quỳ bái.

Các đệ tử Đại Pháp ở Bắc Kinh: Chúc mừng Sư Tôn sinh nhật vui vẻ! Chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới 13 tháng 05!

Các đệ tử Đại Pháp dân tộc thiểu số ở Bắc Kinh: Chúc mừng Sư Tôn sinh nhật vui vẻ! Chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới 13 tháng 05!

Chúng con là đệ tử Đại Pháp của người Hồi tộc, Mãn tộc, Tích Bá tộc, Duy Ngô Nhĩ, Mông Cổ, Triều Tiên, Bố Y, Ha Tát Khắc và các dân tộc thiểu số khác ở Bắc Kinh tu luyện đã hơn 20 năm, cảm ơn ơn huệ của Sư Tôn, cấp cơ hội để chúng con tu luyện, đưa chúng con từ địa ngục và tẩy sạch cho chúng con để chúng con trở thành đệ tử Đại Pháp bước trên con đường tu luyện thành Thần. Cảm ơn ân điển của Phật Chủ, các dân tộc chúng con đã nhận được sự bảo hộ và phúc lành từ Đại Pháp nhờ vào sự tu luyện của mình, không lời nào có thể diễn tả được lòng biết ơn của chúng con đối với Sư Tôn, chính là nghe theo lời dạy của Sư Tôn làm tốt ba việc rồi cùng Sư Tôn về nhà.

Các đệ tử Đại Pháp dân tộc thiểu số ở Bắc Kinh quỳ bái.

Các tiểu đệ tử Đại Pháp ở Bắc Kinh: Chúc mừng Sư Tôn sinh nhật vui vẻ! Chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới 13 tháng 05!

Con là tiểu đệ tử Đại Pháp từ nhỏ nghe Chuyển Pháp Luân mà lớn lên. Con nhớ Sư Phụ, con muốn học tiếng Trung, tiếng Anh bởi vì sân khấu Thần Vận rất rộng lớn. Con muốn nói với những người có duyên rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, cảm ơn Sư Phụ bảo vệ mỗi ngày, Sư Phụ vất vả rồi.

Tiểu đệ tử Đại Pháp ở Bắc Kinh quỳ bái.

Các học viên đệ tử Đại Pháp mới ở Bắc Kinh: Kính chúc Sư Tôn sinh nhật vui vẻ!

Chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới 13 tháng 05!

Hằng năm vào ngày 25 tháng 04, cảnh sát khu vực và các ủy ban khu phố đều sẽ đến nhà quấy rối các học viên tu luyện Đại Pháp, cứ thế diễn ra trong nhiều năm không dứt, tôi muốn biết câu trả lời nên trực tiếp vượt tường lửa, kết quả đã biết được rằng hóa ra Pháp Luân Công đã hồng truyền khắp thế giới, cả thế giới đều kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới 13 tháng 05. Chúng tôi bị ĐCS lừa dối, chúng tôi không muốn chôn vùi theo tà giáo ĐCS mà muốn tu luyện. Hiện tại chúng tôi đọc Chuyển Pháp Luân và luyện năm bài công pháp mỗi ngày.

Các học viên đệ tử Đại Pháp mới ở Bắc Kinh quỳ bái.

Cư dân khu vực thép đặc biệt đường Bát Giáp Bắc núi Thạch Ảnh ở Bắc Kinh: Kính chúc Lý Đại Sư sinh nhật vui vẻ!

Người trụ cột của gia đình hàng xóm nhà tôi bệnh tình nguy hiểm do tiêm vắc xin và được đưa vào bệnh viện. Toàn gia đình vô cùng đau khổ không còn cách nào để kiện cáo, nhìn mà đáng thương. Tôi đã đem chín chữ chân ngôn: Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo nói họ thành tâm niệm ắt linh nghiệm. Kết quả là kỳ tích đã xuất hiện, bệnh nhân thần kỳ biến nguy thành an, chúng tôi rất biết ơn từ bi cứu độ của Đại Sư Lý, Ngài nghe thấy tiếng kêu cứu của bách tính và đã ban cho chúng ta món quà có thể thay đổi cả sinh tử, Lý Đại Sư chính là Thần, là Sáng Thế Chủ trong lòng bách tính chúng ta.

Hai gia đình khu vực thép đặc biệt đường Bát Giáp Bắc núi Thạch Ảnh ở Bắc Kinh khấu ba lạy.

Các nhân viên của một hãng truyền thông ở Bắc Kinh kính chúc Lý Đại Sư sinh nhật vui vẻ!

Đông tứ nhị tiêu ở Bắc Kinh kính chúc Lý Đại Sư sinh nhật vui vẻ!

Khoảnh khắc khi xem buổi biểu diễn Thần Vận, tôi không thể ngừng rơi nước mắt, tôi ước có thể đem nước mắt cả đời khóc cho cạn khô. Bối cảnh màn trời thần kỳ đó đã đưa tôi nhập vào thế giới thiên quốc và đến bên Phật Chủ, được tắm trong hơi ấm của Chân Thiện Nhẫn, gột rửa đi những giá trị quan bị ô nhiễm. Thế nhân đều là đến trú ẩn nơi này, luân hồi chuyển sinh đang chờ đợi, giữ vững Thiện niệm quay về thiên cung thánh điện, nguyên lai tôi cũng là con của Thần, nhân thế loạn là khảo nghiệm đối với con người không được thất bại, chúng ta cần lựa chọn, chọn chính nghĩa và Thiện mới có thể quay về gia viên đó. Tiếng hát của Cảnh Hạo Lam xuyên qua không gian làm rung động tâm linh của ta, từ bi cùng hương thơm làm linh hồn tôi rung động, Thần Vận đem đến năng lượng cùng hy vọng, tôi phấn khích suốt một tuần mà tâm tình vẫn không thể bình tĩnh lại được, Thần Vận đã chữa lành tâm hồn méo mó của tôi và rửa sạch quan niệm biến dị, trái tim tôi tràn ngập sự từ bi và lòng yêu thương. “Thập niên bái sư thục, tuy thiếu đắc thành nho, đà nhật công danh tựu, vi dân giải tật khổ”, ý rằng mười năm bái sư học nghề, mặc dù ít người đắc thành tài nghệ, ngày nào đó công thành danh toại, giải nỗi đau khổ của người dân. Tôi yêu Thần Vận, yêu Sáng Thế Chủ, tôi muốn bước theo Thần, ghi nhớ Chân Thiện Nhẫn trong tâm, Thần Vận là món quà mà Sáng Thế Chủ ban cho nhân loại. Tôi chân thành kính chúc Sáng Thế Chủ sinh nhật vui vẻ, sớm ngày quay về Trung thổ.

Đông tứ nhị tiêu ở Bắc Kinh kính khấu ba lạy.

Các nông dân thôn Tiểu Điện Đồn, thị trấn Vĩnh Lạc Điếm, quận Thông Châu Bắc Kinh: Kính chúc Lý Đại Sư sinh nhật vui vẻ!

Chúng con đều là nông dân, đã mấy đời làm lụng trong làng, ai có chuyện to chuyện nhỏ không đến một ngày cả thôn đều biết. Đổng Thư Trân, một phụ nữ trong thôn, không có quyền cũng không có tiền, không tấc sắt trong tay, chỉ có một thân ốm đau bệnh tật. Vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn mà nhờ đó cô được chữa khỏi bệnh trong khi Sư Phụ của Đại Pháp không lấy của cô một xu nào, cô đã bị cảnh sát ĐCSTQ, ủy ban thôn quấy rối bức hại. Khi cô ấy bị bệnh thì không thấy chính quyền bù nhìn, ủy ban thôn đứng ra giải quyết nỗi thống khổ thực tế ấy cho người dân, thật là trắng đen đảo lộn, tà ác cùng cực.

ĐCS bức hại người tốt và không cho người ta lên tiếng. Pháp Luân Công chú trọng Chân Thiện Nhẫn, nhiều năm nay chúng ta đều thấy và thế giới cũng nhìn thấy, chỉ có ĐCS giả như không nhìn thấy. Chúng tôi đều đã nghe bản ghi âm “Cửu bình cộng sản đảng và Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta”, mỗi câu đều là chân thực, xem ra trời diệt ĐCS chỉ là vấn đề thời gian. Chúng con đều là nông dân cũng muốn bày tỏ thái độ Pháp Luân Đại Pháp là tốt, Chân Thiện Nhẫn là tốt. Hy vọng các đệ tử Đại Pháp toàn thế giới sớm ngày đoàn tụ, thả và trả lại tất cả cho những người bị bức hại như Đổng Thư Trân, đồng thời trả lại sự thanh bạch cho Pháp Luân Công.

Các nông dân thôn Tiểu Điện Đồn thị trấn Vĩnh Lạc Điếm quận Thông Châu Bắc Kinh khấu ba lạy.

Các công dân thành phố Bắc Kinh kính chúc Lý Đại Sư sinh nhật vui vẻ!

Ủy ban khu vực tôi ở là đơn vị “tiên tiến” ở thành phố Bắc Kinh, cờ biểu ngữ treo khắp tường, bí thư đảng ủy khu vực viết trong báo cáo công tác là: mỗi một lá cờ biểu ngữ hòa quyện với mồ hôi của họ. Thật đúng là khiến người dân trong khu vực khinh miệt. “Tiên tiến” của uy ban khu vực chính là cùng với tà giáo ĐCS bức hại người tốt, khiến người ta không có nhà để về, quấy nhiễu không để người ta sống qua ngày, liên luỵ đến cửu tộc, tham gia lục soát nhà, quay và theo dõi đệ tử Đại Pháp cho đến khi bị trục xuất khỏi khu vực, tìm cầu phần thưởng, thăng quan phát tài có phải là thiệt thòi không?

Mấy năm trước, trưởng mạng lưới ủy ban trị an và ổn định cộng đồng và cảnh sát yêu cầu tôi theo dõi các đệ tử Đại Pháp gần nhà, tôi đã nói với các con khi về đến nhà và các con nói rằng: Họ bảo bố làm gì là bố liền làm à? Bọn họ như thế nào bố không biết sao. Không làm. Tận dụng cơ hội này tôi lên mạng lưu lại các chứng cứ đợi đến khi trời diệt Trung Cộng có thể cho bản thân trình bày với thần.

Các công dân thành phố Bắc Kinh khấu ba lạy.

Đệ tử Đại Pháp ở Bắc Kinh kính chúc Sư Tôn sinh nhật vui vẻ! Mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới 13 tháng 05!

Đồng tu A đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn 20 năm, đồng tu làm theo lời dạy của Sư tôn chân tu thực tu, mỗi ngày làm tốt ba việc, không chỉ thân nhẹ nhàng không bệnh mà khí chất còn hơn các đồng tu cùng tuổi. Ngày mùng 08 tháng 05, trên đường về nhà sau khi đi giảng chân tướng, A gặp một ông chủ của ngành giải trí (showbiz) Bắc Kinh trên tàu điện ngầm, anh ta muốn đồng tu A gia nhập vào nhóm danh sách bạn bè để tham gia các hoạt động, anh nói với họ tuổi của anh thì họ dường như không thể tin được, chủ động đưa số điện thoại cho đồng tu A trước khi xuống xe. Trên thực tế trước đây đã từng gặp phải tình huống này, khi thời gian cho phép anh ấy sẽ giảng chân tướng với họ và nói với họ rằng nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mới có thể trở nên trẻ trung như vậy, thân nhẹ nhàng không bệnh tật, được hưởng rất nhiều lợi ích cả về thể chất lẫn tinh thần. Thường thì lúc này sẽ chủ động yêu cầu họ thoái xuất khỏi tổ chức tà đảng và bảo họ tu luyện Pháp Luân Công. Đồng tu A không thể diễn tả hết lòng cảm ơn vô hạn của mình đối với Sư Tôn, mọi thứ đều là Ngài ban tặng, mọi thứ đều là chiếu cố của Thần. Cảm ơn từ bi cứu độ của Sáng Thế Chủ!

Đệ tử Đại Pháp ở Bắc Kinh quỳ bái!

Một tiểu đệ tử Đại Pháp ở Bắc Kinh kính chúc Sư Tôn sinh nhật vui vẻ!

Tôi là một tiểu đệ tử Đại Pháp vừa đắc Pháp tu luyện được 3 năm, 3 năm này Sư Phụ đã an bài rất nhiều thứ và tôi không cách nào biểu đạt. Tôi sau này sẽ nghe theo lời của Sư Phụ, là một tiểu đệ tử để Sư Phụ yên tâm, bớt lo lắng và được an ủi phần nào!

Tiểu đệ tử khấu bái Sư Tôn! Hợp thập!

Ngày 07 tháng 05 năm 2024.

Các đệ tử Đại Pháp của học viện khoa học Trung Quốc kính chúc Sư Tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ! Mừng kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới lần thứ 25!

Các đệ tử Đại Pháp của Ngân hàng phát triển Nông nghiệp Trung Quốc kính chúc Sư Tôn sinh nhật vui vẻ! Mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới! Các đệ tử Đại Pháp ở Vũ Hán chúc Sư Phụ sinh nhật vui vẻ và mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới!

Các đệ tử Đại Pháp quân đội Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư Phụ sinh nhật vui vẻ! Chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới!

Sư Tôn từ bi và vĩ đại, Ngài đã vì cứu vãn thương khung, cứu độ chúng sinh mà hy sinh vô lượng và chịu đựng vô lượng, đệ tử Đại Pháp và chúng sinh được đắm mình trong hạnh phúc và vinh quang của Phật ân hạo đãng, cảm ơn không hết. Các đệ tử sẽ không bao giờ phụ lòng mong đợi của Sư Tôn, nhất định sẽ kính Sư tín Pháp, chính niệm chính hành, thêm tinh tấn, đồng hóa Pháp, cứu nhiều chúng sinh, hoàn thành thệ ước, viên mãn theo Sư Phụ về nhà.

Một đệ tử Đại Pháp ở khu vực núi Thạch Ảnh Bắc Kinh: kính chúc Sư Tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới!

Vi hà nhân sinh thị cá mê?

Đà dĩ thiên thượng thị phản lý.

Ác liệt hoàn cảnh năng tu luyện,

Phản hồi thiên quốc thị mục địa.

Sáng Thế Chủ lai truyền Đại Pháp,

Phổ độ chúng sinh tiến tân vũ.

Cựu đích dĩ khứ tân thiên khai,

Thế nhân khoái khoái thính chân đế!

Đệ tử Đại Pháp Bắc Kinh

Ngày 03 tháng 05 năm 2024

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/289482Ngày đăng: 12-05-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.