Bản nhạc: Chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới (Ngày 13 tháng 5)[ChanhKien.org]

Sáng tác: Hoán Quy

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/267444Ngày đăng: 11-05-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.