Video ca nhạc: Tiểu đệ tử Đại Pháp[ChanhKien.org]

Lời: Đệ tử Đại Pháp Đại Lục
Nhạc: Tôn Tương Thanh
Biểu diễn: Tiểu đệ tử Dịch Tiệp, Mạnh Khiết, Thần Phương, Anh Trúc, Tiểu Chân, Di Kỳ, Từ Huyên
Biên khúc: Hoàng Văn Dụ
Video: Hồi Quy

Lời bài hát:

Tiếng Trung:

大法小弟子,人小智慧高。
立掌发正念,神通透九霄。
大法小弟子,心随莲花笑。
合十捧真心,问声师父好。

Phiên âm:

Dàfǎ xiǎo dìzǐ, rén xiǎo zhìhuì gāo.
Lì zhǎng fā zhèngniàn, shén tōng tòu jiǔxiāo.
Dàfǎ xiǎo dìzǐ, xīn suí liánhuā xiào.
Héshí pěng zhēnxīn, wèn shēng shīfu hǎo.

Tạm dịch:

Tiểu đệ tử Đại Pháp, tuổi nhỏ trí huệ cao.
Lập chưởng phát chính niệm, thần thông chín tầng trời.
Tiểu đệ tử Đại Pháp, tâm như đóa liên hoa.
Hợp thập nâng chân tâm, kính chào Sư phụ ạ.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/289970Ngày đăng: 30-04-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.