Bản nhạc Piano: Đợi bạn[ChanhKien.org]

Sáng tác và biểu diễn: Thanh Duyên

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/288347Ngày đăng: 19-03-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.