Video nhạc: Lời chúc năm mới[ChanhKien.org]

Sáng tác lời, biên khúc, hoà âm phối khí: Minh Kha
Biểu diễn: Như Thuỷ, Vĩnh Sinh
Dựng video: Kim Bình

Download MP4: để download hãy nhấn chuột phải chọn “Save Link As”

Lời bài hát tiếng Trung (phiên âm Pinyin/Zhuyin):

迎接充滿歡樂與夢想的新年
yíngjiē chōngmǎn huānlè yǔ mèngxiǎng de xīnnián
ㄧㄥˊ ㄐㄧㄝ ㄔㄨㄥ ㄇㄢˇ ㄏㄨㄢ ㄌㄜˋ ㄩˇ ㄇㄥˋ ㄒㄧㄤˇ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄣ ㄋㄧㄢˊ
朋友讓我們放聲歌唱
péngyǒu ràng wǒmen fàngshēng gēchàng
ㄆㄥˊ ㄧㄡˇ ㄖㄤˋ ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙ ㄈㄤˋ ㄕㄥ ㄍㄜ ㄔㄤˋ
心中祈禱善良的你歲歲平安
xīnzhōng qídǎo shànliáng de nǐ suì suì píng’ān
ㄒㄧㄣ ㄓㄨㄥ ㄑㄧˊ ㄉㄠˇ ㄕㄢˋ ㄌㄧㄤˊ ㄉㄜ˙ ㄋㄧˇ ㄙㄨㄟˋ ㄙㄨㄟˋ ㄆㄧㄥˊ ㄢ
我們一起迎接新紀元
wǒmen yīqǐ yíngjiē xīnjìyuán
ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙ ㄧˋ ㄑㄧˇ ㄧㄥˊ ㄐㄧㄝ ㄒㄧㄣ ㄐㄧˋ ㄩㄢˊ

祝福你 祝福你
zhùfú nǐ zhùfú nǐ
ㄓㄨˋ ㄈㄨˊ ㄋㄧˇ ㄓㄨˋ ㄈㄨˊ ㄋㄧˇ
記住“法輪大法好”
jì zhù “fǎlún dàfǎ hǎo”
ㄐㄧˋ ㄓㄨˋ “ ㄈㄚˇ ㄌㄨㄣˊ ㄉㄚˋ ㄈㄚˇ ㄏㄠˇ ”
光明永駐心間
guāngmíng yǒng zhù xīn jiān
ㄍㄨㄤ ㄇㄧㄥˊ ㄩㄥˇ ㄓㄨˋ ㄒㄧㄣ ㄐㄧㄢ
祝福你 祝福你
zhùfú nǐ zhùfú nǐ
ㄓㄨˋ ㄈㄨˊ ㄋㄧˇ ㄓㄨˋ ㄈㄨˊ ㄋㄧˇ
記住“真善忍好”
jì zhù “zhēn shàn rěn hǎo”
ㄐㄧˋ ㄓㄨˋ “ ㄓㄣ ㄕㄢˋ ㄖㄣˇ ㄏㄠˇ ”
未來幸福無邊
wèilái xìngfú wúbiān
ㄨㄟˋ ㄌㄞˊ ㄒㄧㄥˋ ㄈㄨˊ ㄨˊ ㄅㄧㄢ

同慶多麼喜悅與希望的新年
tóngqìng duōme xǐyuè yǔ xīwàng de xīnnián
ㄊㄨㄥˊ ㄑㄧㄥˋ ㄉㄨㄛ ㄇㄜ˙ ㄒㄧˇ ㄩㄝˋ ㄩˇ ㄒㄧ ㄨㄤˋ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄣ ㄋㄧㄢˊ
朋友讓我們誠摯祝愿
péngyǒu ràng wǒmen chéngzhì zhùyuàn
ㄆㄥˊ ㄧㄡˇ ㄖㄤˋ ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙ ㄔㄥˊ ㄓˋ ㄓㄨˋ ㄩㄢˋ
心中祈禱善良的你歲歲平安
xīnzhōng qídǎo shànliáng de nǐ suì suì píng’ān
ㄒㄧㄣ ㄓㄨㄥ ㄑㄧˊ ㄉㄠˇ ㄕㄢˋ ㄌㄧㄤˊ ㄉㄜ˙ ㄋㄧˇ ㄙㄨㄟˋ ㄙㄨㄟˋ ㄆㄧㄥˊ ㄢ
我們一起迎接新紀元
wǒmen yīqǐ yíngjiē xīnjìyuán
ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙ ㄧˋ ㄑㄧˇ ㄧㄥˊ ㄐㄧㄝ ㄒㄧㄣ ㄐㄧˋ ㄩㄢˊ

祝福你 祝福你
zhùfú nǐ zhùfú nǐ
ㄓㄨˋ ㄈㄨˊ ㄋㄧˇ ㄓㄨˋ ㄈㄨˊ ㄋㄧˇ
記住“法輪大法好”
jì zhù “fǎlún dàfǎ hǎo”
ㄐㄧˋ ㄓㄨˋ “ ㄈㄚˇ ㄌㄨㄣˊ ㄉㄚˋ ㄈㄚˇ ㄏㄠˇ ”
光明永駐心間
guāngmíng yǒng zhù xīn jiān
ㄍㄨㄤ ㄇㄧㄥˊ ㄩㄥˇ ㄓㄨˋ ㄒㄧㄣ ㄐㄧㄢ
祝福你 祝福你
zhùfú nǐ zhùfú nǐ
ㄓㄨˋ ㄈㄨˊ ㄋㄧˇ ㄓㄨˋ ㄈㄨˊ ㄋㄧˇ
記住“真善忍好”
jì zhù “zhēn shàn rěn hǎo”
ㄐㄧˋ ㄓㄨˋ “ ㄓㄣ ㄕㄢˋ ㄖㄣˇ ㄏㄠˇ ”
未來幸福無邊
wèilái xìngfú wúbiān
ㄨㄟˋ ㄌㄞˊ ㄒㄧㄥˋ ㄈㄨˊ ㄨˊ ㄅㄧㄢ

Tạm dịch:

Chào đón một năm mới tràn đầy niềm vui và ước mơ
Bạn ơi, hãy để chúng tôi cất lên tiếng hát
Trong lòng cầu nguyện người thiện lương suốt năm bình an
Chúng ta cùng nhau nghênh đón kỷ nguyên mới

Chúc phúc bạn, chúc phúc bạn
Ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”
Ánh sáng mãi mãi ở trong tim bạn
Chúc phúc bạn, chúc phúc bạn
Ghi nhớ “Chân Thiện Nhẫn hảo”
Tương lai hạnh phúc vô biên

Chào đón một năm mới tràn đầy niềm vui và hy vọng
Bạn ơi, hãy để chúng tôi chân thành mong chúc bạn
Trong lòng cầu nguyện người thiện lương suốt năm bình an
Chúng ta cùng nhau nghênh đón kỷ nguyên mới

Chúc phúc bạn, chúc phúc bạn
Ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”
Ánh sáng ở lại trong trái tim tôi mãi mãi
Chúc phúc bạn, chúc phúc bạn
Ghi nhớ “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”
Tương lai hạnh phúc vô biên

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/273073Ngày đăng: 10-02-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.