Cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! Bản nhạc: Nghênh đón xuân mới[ChanhKien.org]

Soạn nhạc / Sáng tác: Nhan Tĩnh Phân – đệ tử Đại Pháp nước Đức
Diễn tấu: Nhan Tĩnh Phân

Download MP3:

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/116729Ngày đăng: 08-02-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.