Tin ảnh: Sách của người khổng lồ[ChanhKien.org]

Trên thế gian này có một bàn tay, chỉ cho bạn biết những điều “nên biết”, không cho bạn biết những điều “không nên biết”…

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/270264Ngày đăng: 18-01-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.