Song tấu tỳ bà và sáo: Mừng vui đắc Pháp (biên khúc sáng tác lại mới)[ChanhKien.org]

Soạn nhạc / Nhạc cụ (đàn tỳ bà và sáo): Liêu Chân Bội

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/132209Ngày đăng: 07-01-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.