Đơn ca nam: Mãi mãi cảm ơn Chân Thiện Nhẫn[ChanhKien.Org]

Biên khúc: Như Sơ
Sáng tác lời: Duyên Vạn Cổ
Biểu diễn: Vĩnh Sinh

Lời bài hát tiếng Trung: (Phiên âm Pinyin/Zhuyin)

明心真善忍,
Míngxīn zhēn shàn rěn,
ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄣ ㄓㄣ ㄕㄢˋ ㄖㄣˇ ,
正念勝千金。
zhèngniàn shèng qiānjīn.
ㄓㄥˋ ㄋㄧㄢˋ ㄕㄥˋ ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ 。
疫鬼驚迴避,
Yìguǐ jīng huíbì,
ㄧˋ ㄍㄨㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄏㄨㄟˊ ㄅㄧˋ ,
瘟神敬不侵。
wēnshén jìng bù qīn.
ㄨㄣ ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥˋ ㄅㄨˋ ㄑㄧㄣ 。

純心真善忍,
Chún xīn zhēn shàn rěn,
ㄔㄨㄣˊ ㄒㄧㄣ ㄓㄣ ㄕㄢˋ ㄖㄣˇ ,
受益滿堂春。
shòuyì mǎntáng chūn.
ㄕㄡˋ ㄧˋ ㄇㄢˇ ㄊㄤˊ ㄔㄨㄣ 。
遠禍興家業,
Yuǎn huò xīng jiāyè,
ㄩㄢˇ ㄏㄨㄛˋ ㄒㄧㄥ ㄐㄧㄚ ㄧㄝˋ ,
長吟惠子孫。
zhǎng yín huì zǐsūn.
ㄔㄤˊ ㄧㄣˊ ㄏㄨㄟˋ ㄗˇ ㄙㄨㄣ 。

修心真善忍,
Xiū xīn zhēn shàn rěn,
ㄒㄧㄡ ㄒㄧㄣ ㄓㄣ ㄕㄢˋ ㄖㄣˇ ,
悟道聆佛音,
wùdào líng fó yīn,
ㄨˋ ㄉㄠˋ ㄌㄧㄥˊ ㄈㄛˊ ㄧㄣ ,
返本回鄉近,
fǎnběn huí xiāng jìn,
ㄈㄢˇ ㄅㄣˇ ㄏㄨㄟˊ ㄒㄧㄤ ㄐㄧㄣˋ ,
歸真幸福深。
guīzhēn xìngfú shēn.
ㄍㄨㄟ ㄓㄣ ㄒㄧㄥˋ ㄈㄨˊ ㄕㄣ 。

銘心真善忍,
Míng xīn zhēn shàn rěn,
ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄣ ㄓㄣ ㄕㄢˋ ㄖㄣˇ ,
永世感天恩。
yǒngshì gǎn tiān ēn.
ㄩㄥˇ ㄕˋ ㄍㄢˇ ㄊㄧㄢ ㄣ 。
萬古機緣系,
Wàngǔ jīyuán xì,
ㄨㄢˋ ㄍㄨˇ ㄐㄧ ㄩㄢˊ ㄒㄧˋ ,
輝煌大法臨!
huīhuáng dàfǎ lín!
ㄏㄨㄟ ㄏㄨㄤˊ ㄉㄚˋ ㄈㄚˇ ㄌㄧㄣˊ !

Tạm dịch:

Trong tâm minh tỏ Chân Thiện Nhẫn,
Chính niệm thắng ngàn vàng.
Bóng ma dịch bệnh sợ tránh xa,
Thần ôn dịch sẽ không xâm nhập.

Thuần tâm Chân Thiện Nhẫn,
Cả nhà đều thọ ích.
Tránh họa gia nghiệp hưng thịnh,
Mang lại lợi ích cho con cháu.

Tu tâm Chân Thiện Nhẫn,
Ngộ Đạo nghe Phật âm,
Ngày trở về cố hương đã gần kề,
Trở về với hạnh phúc đích thực trong ta.

Trong tâm minh tỏ Chân Thiện Nhẫn,
Thế gian mãi mãi tạ ơn Ngài.
Cơ duyên từ vạn cổ
Đại Pháp huy hoàng đến!

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/287206Ngày đăng: 21-01-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.