Ca khúc: Hào quang từ Chân Thiện Nhẫn[ChanhKien.org]

Biên khúc & phối khí: Tony Chen

Lời giới thiệu:

Ca khúc này là sáng tác đầu tiên của năm 2021, thông qua bài hát này tôi muốn thể hiện từ tận đáy lòng mình để ngợi ca “Chân Thiện Nhẫn”.

Mặc dù ba từ “Chân Thiện Nhẫn” đơn giản nhưng có uy lực vô cùng lớn, cho dù suy nghĩ của bạn phức tạp bao nhiêu thì khi niệm “Chân Thiện Nhẫn” sẽ khiến tất cả tạp niệm đều tan biến. Bất luận thế giới này có phức tạp đến đâu, đạo đức suy thoái với tốc độ nhanh đến đâu, thế cục hiện tại có hỗn loạn đến đâu thì ba từ “Chân Thiện Nhẫn” vĩnh viễn bất biến, nếu bạn niệm đến Ông, mọi thứ tà ác sẽ bị giải thể và tan biến. Trong lúc dịch bệnh hoành hành, niệm Ông có thể bảo bình an. Tôi tin rằng trong tương lai không xa, hào quang từ “Chân Thiện Nhẫn” sẽ sưởi ấm nội tâm mọi người và chiếu sáng toàn bộ hoàn vũ. Bài hát này có tên là “Hào quang từ Chân Thiện Nhẫn”, và nội hàm của “Chân Thiện Nhẫn” là vô cùng rộng lớn. Cảm hứng sáng tác bài hát này đến từ lý giải chỉ ở tầng thứ hiện tại của tôi trong tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/266152Ngày đăng: 19-01-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.