Bản nhạc: Tâm rộng như núi cao[ChanhKien.org]

Soạn nhạc/phối khí: Tony Chen

Diễn tấu: Tony Chen

Trong “Giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York [2003]”, khi Sư phụ giải đáp cho các đệ tử về các vấn đề liên quan đến phát chính niệm, Ngài đã giảng rằng: “Thực ra khi thật sự có thể tĩnh lại, thì một niệm ấy đã đủ kinh thiên động địa, không gì là không thể rồi; lập tức đúng là làm cho hết thảy những gì nội trong phạm vi chư vị bao trùm đều định trụ lại, ức chế vững chắc như thế. Chư vị như quả núi, lập tức ức chế chúng rất chắc chắn”.

Tôi cũng có trải nghiệm tương tự trong một giai đoạn tu luyện, khi phát chính niệm, có rất nhiều tạp niệm và những thứ xấu dường như bị ức chế lại, bản thân vững vàng và mạnh mẽ giống như một ngọn núi vậy, cũng từ đó mà tôi có linh cảm để sáng tác bản nhạc này. Bản nhạc biểu lộ chính niệm thuần khiết giống như một ngọn núi, đem hết thảy tà ác trấn áp và loại bỏ. Chính niệm này cũng đồng thời chứa đựng tấm lòng từ bi của một vị Vương, rộng lớn như núi, vì sinh mệnh của muôn loài trên núi mà gánh chịu mưa gió, và đảm đương một phần gánh nặng sinh mệnh của họ. Vị Vương ấy còn mang đến cho muôn loài một thế giới để tất cả có thể tự do sinh trưởng và cùng nhau ca ngợi trí huệ cũng như sự vĩ đại của Sáng Thế Chủ, vì vậy bản nhạc còn có tên là “Chính Niệm như ngọn núi”.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/246391Ngày đăng: 22-01-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.