Video nhạc: Trở về[ChanhKien.org]

Sáng tác lời: Tuệ Thông
Soạn nhạc: Ngọc Liên
Biên khúc: Hoán Quy
Hòa âm phối khí: MOC
Biểu diễn: A Kiều
Video: Tích Duyên
Nhạc phổ: guihang_1.pdf 79.82 KB

Link tải MP4: http://media.zhengjian.org/media/2023/10/18/guihang-aj-mv.mp4

Lời bài hát tiếng Trung (phiên âm Pinyin/Zhuyin):

日沒崑崙,再出扶桑。
rì mò kūn lún , zài chū fú sāng 。
ㄖˋ ㄇㄛˋ ㄎㄨㄣ ㄌㄨㄣˊ , ㄗㄞˋ ㄔㄨ ㄈㄨˊ ㄙㄤ 。
寒來暑往,秋收冬藏。
hán lái shǔ wǎng , qiū shōu dōng cáng 。
ㄏㄢˊ ㄌㄞˊ ㄕㄨˇ ㄨㄤˇ , ㄑㄧㄡ ㄕㄡ ㄉㄨㄥ ㄘㄤˊ 。
迷中的世人啊,
mí zhōng de shì rén a ,
ㄇㄧˊ ㄓㄨㄥ ㄉㄜ˙ ㄕˋ ㄖㄣˊ ㄚ˙ ,
你可知人生的腳步為何匆忙?
nǐ kě zhī rén shēng de jiǎo bù wèi hé cōng máng ?
ㄋㄧˇ ㄎㄜˇ ㄓ ㄖㄣˊ ㄕㄥ ㄉㄜ˙ ㄐㄧㄠˇ ㄅㄨˋ ㄨㄟˋ ㄏㄜˊ ㄘㄨㄥ ㄇㄤˊ ?
生命從哪裡來,又去往何方?
shēng mìng cóng nǎ lǐ lái , yòu qù wǎng hé fāng ?
ㄕㄥ ㄇㄧㄥˋ ㄘㄨㄥˊ ㄋㄚˇ ㄌㄧˇ ㄌㄞˊ , ㄧㄡˋ ㄑㄩˋ ㄨㄤˇ ㄏㄜˊ ㄈㄤ ?
拋下今日的煩惱,還來明天的惆悵。
pāo xià jīn rì de fán nǎo ,hái lái míng tiān de chóu chàng 。
ㄆㄠ ㄒㄧㄚˋ ㄐㄧㄣ ㄖˋ ㄉㄜ˙ ㄈㄢˊ ㄋㄠˇ , ㄏㄞˊ ㄌㄞˊ ㄇㄧㄥˊ ㄊㄧㄢ ㄉㄜ˙ ㄔㄡˊ ㄔㄤˋ 。
轉眼已是百年,往事掛肚牽腸。
zhuǎn yǎn yǐ shì bǎi nián ,wǎng shì guà dù qiān cháng 。
ㄓㄨㄢˇ ㄧㄢˇ ㄧˇ ㄕˋ ㄅㄞˇ ㄋㄧㄢˊ , ㄨㄤˇ ㄕˋ ㄍㄨㄚˋ ㄉㄨˋ ㄑㄧㄢ ㄔㄤˊ 。
來一身光,去一身光。
lái yī shēn guāng ,qù yī shēn guāng 。
ㄌㄞˊ ㄧ ㄕㄣ ㄍㄨㄤ , ㄑㄩˋ ㄧ ㄕㄣ ㄍㄨㄤ 。

救世大法在神州洪揚,
jiù shì dà fǎ zài shén zhōu hóng yáng ,
ㄐㄧㄡˋ ㄕˋ ㄉㄚˋ ㄈㄚˇ ㄗㄞˋ ㄕㄣˊ ㄓㄡ ㄏㄨㄥˊ ㄧㄤˊ ,
告訴世人生命的真相。
gào sù shì rén shēng mìng dí zhēn xiāng 。
ㄍㄠˋ ㄙㄨˋ ㄕˋ ㄖㄣˊ ㄕㄥ ㄇㄧㄥˋ ㄉㄧˊ ㄓㄣ ㄒㄧㄤ 。
覺悟的眾生啊,
jué wù de zhòng shēng a ,
ㄐㄩㄝˊ ㄨˋ ㄉㄜ˙ ㄓㄨㄥˋ ㄕㄥ ㄚ˙ ,
終於明白人生為何奔忙。
zhōng yú míng bái rén shēng wèi hé bēn máng 。
ㄓㄨㄥ ㄩˊ ㄇㄧㄥˊ ㄅㄞˊ ㄖㄣˊ ㄕㄥ ㄨㄟˋ ㄏㄜˊ ㄅㄣ ㄇㄤˊ 。
我們來自天上,將重返天堂。
wǒ men lái zì tiān shàng ,jiāng chóng fǎn tiān táng 。
ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙ ㄌㄞˊ ㄗˋ ㄊㄧㄢ ㄕㄤˋ , ㄐㄧㄤ ㄔㄨㄥˊ ㄈㄢˇ ㄊㄧㄢ ㄊㄤˊ 。
忘記今日的煩惱,拋開明天的惆悵。
wàng jì jīn rì de fán nǎo ,pāo kāi míng tiān de chóu chàng 。
ㄨㄤˋ ㄐㄧˋ ㄐㄧㄣ ㄖˋ ㄉㄜ˙ ㄈㄢˊ ㄋㄠˇ , ㄆㄠ ㄎㄞ ㄇㄧㄥˊ ㄊㄧㄢ ㄉㄜ˙ ㄔㄡˊ ㄔㄤˋ 。
珍惜人身難得,感恩渡船出航。
zhēn xī rén shēn nán de ,gǎn ēn dù chuán chū háng 。
ㄓㄣ ㄒㄧ ㄖㄣˊ ㄕㄣ ㄋㄢˊ ㄉㄜ˙ , ㄍㄢˇ ㄣ ㄉㄨˋ ㄔㄨㄢˊ ㄔㄨ ㄏㄤˊ 。
來是異鄉,歸是故鄉。
lái shì yì xiāng ,guī shì gù xiāng 。
ㄌㄞˊ ㄕˋ ㄧˋ ㄒㄧㄤ , ㄍㄨㄟ ㄕˋ ㄍㄨˋ ㄒㄧㄤ 。

Tạm dịch:

Mặt trời lặn ở Côn Lôn, sẽ lại mọc lên ở Phù Tang.
Hạ qua đông đến, thu thâu đông tàng.
Hỡi thế nhân tại mê trung,
Bạn có biết vì sao cuộc sống lại vội vàng vậy không?
Sinh mệnh từ đâu tới đây và sẽ đi về đâu?
Bỏ lại sau lưng những muộn phiền hôm nay và trả lại nỗi sầu muộn ngày mai.
Chớp mắt 100 năm đã trôi qua mà tôi vẫn trăn trở về quá khứ.
Đến đây với hai bàn tay trắng, rời đi cũng chẳng mang theo được gì.

Đại Pháp cứu thế nhân đang hồng dương ở Thần Châu (Trung Quốc),
Hãy nói cho thế nhân về chân tướng của sinh mệnh.
Hỡi chúng sinh hãy giác ngộ,
Cuối cùng tôi đã hiểu tại sao cuộc sống lại bận rộn đến vậy.
Chúng ta đến từ Thiên Thượng và sẽ trở lại Thiên Thượng.
Hãy quên đi những lo lắng của ngày hôm nay và vứt bỏ nỗi buồn của ngày mai.
Hãy trân quý sinh mệnh hiếm hoi làm người, hãy biết ơn chuyến tàu Pháp độ.
Tới nơi tha hương, và trở về nơi cố hương.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/286163Ngày đăng: 02-12-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.