Hợp ca: Chia tay năm cũ và chào đón năm mới[ChanhKien.org]

Tác giả / Sáng tác lời: Khả Bối
Soạn nhạc: Hùng Quân
Biểu diễn: Đoàn hợp xướng Đồng Tụng
Phối khí / Diễn tấu: Trần Đông
Chỉ huy hợp xướng: Hồng Ba

Nhạc phổ:ci-jiu-ying-xin-staff.pdf 217.01 KB

ci-jiu-ying-xin-jp.pdf 217.01 KB

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/109750

 Ngày đăng: 30-12-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.