Độc tấu đàn tỳ bà: Cảm ơn[ChanhKien.org]

Sáng tác/ Hoà âm/ Diễn tấu: Cát Giai

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/259297Ngày đăng: 08-12-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.