Bản nhạc: Hạc báo hiệu bình minh của mùa xuân (Chúc mừng năm mới tới Sư tôn từ bi vĩ đại)[ChanhKien.org]

Soạn nhạc, diễn tấu: Nhan Tĩnh Phân – đệ tử Đại Pháp nước Đức

Tải bản nhạc MP3 tại đây:

 Ngày đăng: 29-12-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.