Song tấu đàn nhị và đàn tỳ bà: Vịnh mai[ChanhKien.org]

Tải file MP3:

Soạn nhạc: Nhan Tĩnh Phân
Nhị hồ diễn tấu: Mỹ Toàn – đệ tử Đại Pháp nước Mỹ
Thơ ca: Tĩnh Thủy
Chế tác: Nhan Tĩnh Phân
Diễn tấu: Nhan Tĩnh Phân

Hàm nghĩa của ba đoạn trong bài thơ phản ánh ba ý cảnh được thể hiện trong bản nhạc “Vịnh mai” (thơ ca)

层层下世间, 万劫圣缘牵。
四海奏神曲, 梅馨沁无边。

枝摇摧断肠, 红魔舞疯狂。
浩然惊天地, 傲雪现辉煌。

苞绽满天庭, 香飘天体清。
众生喜得度, 永世传盛名。

Âm Hán Việt:

Tầng tầng hạ thế gian, vạn kiếp thánh duyên khiên.
Tứ hải tấu thần khúc, mai hinh thấm vô biên.

Chi diêu tồi đoạn tràng, hồng ma vũ phong cuồng.
Hạo nhiên kinh thiên địa, ngạo tuyết hiện huy hoàng.

Bao trán mãn thiên đình, hương phiêu thiên thể thanh.
Chúng sinh hỷ đắc độ, vĩnh thế truyện thịnh danh

Tạm dịch:

Tầng tầng hạ thế gian, vạn kiếp Thánh duyên dắt.
Bốn biển tấu thần khúc, hương mai tỏa vô biên.

Cành rung chuyển đoạn trường, ma đỏ múa điên cuồng.
Chính trực kinh thiên địa, ngạo tuyết hiện huy hoàng.

Nụ hoa nở khắp trời, hương bay khắp trời xanh.
Chúng sinh mừng đắc độ, thế gian mãi truyền danh.

Ghi chú của người dịch:

咏梅 /Yǒng méi/: Vịnh mai. Ý nghĩa: Vịnh (咏) nghĩa là vịnh thơ ca, ngâm thơ; Mai (梅) nghĩa là cây mai, hoa mai; cây mơ, quả mơ.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/116143Ngày đăng: 08-11-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.