Đơn ca nữ: Món quà từ bi[ChanhKien.org]

Tải file MP3:

Sáng tác lời: Phúc Âm
Soạn nhạc, diễn tấu: Tony Chen
Biểu diễn: Vũ Nhạc

Lời bài hát tiếng Trung (phiên âm Pinyin/Zhuyin)
創世主慈悲
chuàng shì zhǔ cí bēi / ㄔㄨㄤˋ ㄕˋ ㄓㄨˇ ㄘˊ ㄅㄟ
吃盡宇宙中苦
chī jǐn yǔ zhòu zhōng kǔ / ㄔ ㄐㄧㄣˇ ㄩˇ ㄓㄡˋ ㄓㄨㄥ ㄎㄨˇ
眾生業債一身背
zhòng shēng yè zhài yī shēn bèi / ㄓㄨㄥˋ ㄕㄥ ㄧㄝˋ ㄓㄞˋ ㄧ ㄕㄣ ㄅㄟˋ
歷經億萬劫
lì jīng yì wàn jié / ㄌㄧˋ ㄐㄧㄥ ㄧˋ ㄨㄢˋ ㄐㄧㄝˊ
耗盡血和淚
hào jìn xuè hé lèi / ㄏㄠˋ ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄝˇ ㄏㄜˊ ㄌㄟˋ
眾生歸
zhòng shēng guī / ㄓㄨㄥˋ ㄕㄥ ㄍㄨㄟ
創世主慈悲
chuàng shì zhǔ cí bēi / ㄔㄨㄤˋ ㄕˋ ㄓㄨˇ ㄘˊ ㄅㄟ
救度眾生與壞滅中
jiù dù zhòng shēng yǔ huài miè zhōng / ㄐㄧㄡˋ ㄉㄨˋ ㄓㄨㄥˋ ㄕㄥ ㄩˇ ㄏㄨㄞˋ ㄇㄧㄝˋ ㄓㄨㄥ
創世主
chuàng shì zhǔ / ㄔㄨㄤˋ ㄕˋ ㄓㄨˇ
創世主
chuàng shì zhǔ / ㄔㄨㄤˋ ㄕˋ ㄓㄨˇ
無量慈悲
wú liàng cí bēi / ㄨˊ ㄌㄧㄤˋ ㄘˊ ㄅㄟ

Tạm dịch:
Sáng Thế Chủ từ bi
Gánh chịu hết thảy khổ nạn trong vũ trụ
Tất cả chúng sinh đều mang nợ nghiệp
Trải qua ức vạn kiếp
Hao tâm tổn sức – máu hòa cùng nước mắt
Chúng sinh quay trở về
Sáng Thế Chủ từ bi
Cứu độ chúng sinh trong lúc vũ trụ hoại diệt
Sáng Thế Chủ
Sáng Thế Chủ
Vô lượng từ bi

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/256338Ngày đăng: 02-11-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.