Chánh Kiến thiên âm: Thế nhân tỉnh (độc tấu sáo dài)[ChanhKien.org]

Sáng tác: Minh Kha (Việt Nam)

Diễn tấu: Lương Hương (Việt Nam)

Xem và tải file MP4 tại đây.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/283548Ngày đăng: 26-11-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.