Đồng ca: Ca ngợi Minh Huệ (Kỷ niệm 24 năm thành lập Minh Huệ)[ChanhKien.org]

Sáng tác lời: Mai Liên
Sáng tác nhạc: Tri Ân
Biên khúc: Kính Tu
Diễn xướng: Thu Hiền, Khai Tâm

Lời bài hát tiếng Trung (Phiên âm Pinyin/Zhuyin):

(一):

那年邪風起蓮花吹散
惡浪折人生的船帆
茫茫黑海何處是歸岸
想念師尊常在夢裡見

牆外那一抹蔚藍的天
金色光芒的法輪在旋
光明智慧的寶石鑲嵌
我們有了自由的家園

那一抹蔚藍的天
這就是師尊慈悲的恩典
那是我們共同的家園
那是明慧無私的奉獻
你駕駛起步師徒相見的彩橋
你接上億萬同修的緣牽
那一抹蔚藍的天
那是天穹最美的風景線
守護你為你寫下讚美的詩篇
珍愛你直到生命的永遠

(二):

天天與你不見不散
華章利劍 邪噁心膽寒
真相寶藏救人的甘泉
牽起聖緣把誓約兌現

牆外那一抹蔚藍的天
金色光芒的法輪在旋
光明智慧的寶石鑲嵌
我們有了自由的家園

那一抹蔚藍的天
這就是師尊慈悲的恩典
那是我們共同的家園
那是明慧無私的奉獻
你駕駛起步師徒相見的彩橋
你接上億萬同修的緣牽
那一抹蔚藍的天
那是天穹最美的風景線
守護你為你寫下讚美的詩篇
珍愛你直到生命的永遠

(Yī):

Nà nián xié fēng qǐ liánhuā chuī sàn
èlàng zhé rénshēng de chuán fān
mángmáng hēihǎi hé chù shì guī àn
xiǎngniàn shī zūn cháng zài mèng lǐ jiàn

qiáng wài nà yīmǒ wèilán de tiān
jīnsè guāngmáng de fǎlún zài xuán
guāngmíng zhìhuì de bǎoshí xiāngqiàn
wǒmen yǒule zìyóu de jiāyuán

nà yīmǒ wèilán de tiān
zhè jiùshì shī zūn cíbēi de ēndiǎn
nà shì wǒmen gòngtóng de jiāyuán
nà shì mínghuì wúsī de fèngxiàn
nǐ jiàshǐ qǐbù shī tú xiāng jiàn de cǎi qiáo
nǐ jiē shàng yì wàn tóng xiū de yuán qiān
nà yīmǒ wèilán de tiān
nà shì tiānqióng zuìměi de fēngjǐngxiàn
shǒuhù nǐ wèi nǐ xiě xià zànměi de shīpiān
zhēn’ài nǐ zhídào shēngmìng de yǒngyuǎn

(èr):

Tiāntiān yǔ nǐ bùjiàn bú sàn
huá zhāng lì jiàn xié ěxīn dǎnhán
zhēnxiàng bǎozàng jiù rén de gānquán
qiān qǐ shèng yuán bǎ shìyuē duìxiàn

qiáng wài nà yīmǒ wèilán de tiān
jīnsè guāngmáng de fǎlún zài xuán
guāngmíng zhìhuì de bǎoshí xiāngqiàn
wǒmen yǒule zìyóu de jiāyuán

nà yīmǒ wèilán de tiān
zhè jiùshì shī zūn cíbēi de ēndiǎn
nà shì wǒmen gòngtóng de jiāyuán
nà shì mínghuì wúsī de fèngxiàn
nǐ jiàshǐ qǐbù shī tú xiāng jiàn de cǎi qiáo
nǐ jiē shàng yì wàn tóng xiū de yuán qiān
nà yīmǒ wèilán de tiān
nà shì tiānqióng zuìměi de fēngjǐngxiàn
shǒuhù nǐ wèi nǐ xiě xià zànměi de shīpiān
zhēn’ài nǐ zhídào shēngmìng de yǒngyuǎn

( ㄧ ):

ㄋㄚˋ ㄋㄧㄢˊ ㄒㄧㄝˊ ㄈㄥ ㄑㄧˇ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄨㄚ ㄔㄨㄟ ㄙㄢˋ
ㄜˋ ㄌㄤˋ ㄓㄜˊ ㄖㄣˊ ㄕㄥ ㄉㄜ˙ ㄔㄨㄢˊ ㄈㄢ
ㄇㄤˊ ㄇㄤˊ ㄏㄟ ㄏㄞˇ ㄏㄜˊ ㄔㄨˇ ㄕˋ ㄍㄨㄟ ㄢˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄋㄧㄢˋ ㄕ ㄗㄨㄣ ㄔㄤˊ ㄗㄞˋ ㄇㄥˋ ㄌㄧˇ ㄐㄧㄢˋ

ㄑㄧㄤˊ ㄨㄞˋ ㄋㄚˋ ㄧ ㄇㄛˇ ㄨㄟˋ ㄌㄢˊ ㄉㄜ˙ ㄊㄧㄢ
ㄐㄧㄣ ㄙㄜˋ ㄍㄨㄤ ㄇㄤˊ ㄉㄜ˙ ㄈㄚˇ ㄌㄨㄣˊ ㄗㄞˋ ㄒㄩㄢˊ
ㄍㄨㄤ ㄇㄧㄥˊ ㄓˋ ㄏㄨㄟˋ ㄉㄜ˙ ㄅㄠˇ ㄕˊ ㄒㄧㄤ ㄑㄧㄢˋ
ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙ ㄧㄡˇ ㄌㄜ˙ ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄉㄜ˙ ㄐㄧㄚ ㄩㄢˊ

ㄋㄚˋ ㄧ ㄇㄛˇ ㄨㄟˋ ㄌㄢˊ ㄉㄜ˙ ㄊㄧㄢ
ㄓㄜˋ ㄐㄧㄡˋ ㄕˋ ㄕ ㄗㄨㄣ ㄘˊ ㄅㄟ ㄉㄜ˙ ㄣ ㄉㄧㄢˇ
ㄋㄚˋ ㄕ˙ ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙ ㄍㄨㄥˋ ㄊㄨㄥˊ ㄉㄜ˙ ㄐㄧㄚ ㄩㄢˊ
ㄋㄚˋ ㄕ˙ ㄇㄧㄥˊ ㄏㄨㄟˋ ㄨˊ ㄙ ㄉㄜ˙ ㄈㄥˋ ㄒㄧㄢˋ
ㄋㄧˇ ㄐㄧㄚˋ ㄕˇ ㄑㄧˇ ㄅㄨˋ ㄕ ㄊㄨˊ ㄒㄧㄤ ㄐㄧㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄘㄞˇ ㄑㄧㄠˊ
ㄋㄧˇ ㄐㄧㄝ ㄕㄤˋ ㄧˋ ㄨㄢˋ ㄊㄨㄥˊ ㄒㄧㄡ ㄉㄜ˙ ㄩㄢˊ ㄑㄧㄢ
ㄋㄚˋ ㄧ ㄇㄛˇ ㄨㄟˋ ㄌㄢˊ ㄉㄜ˙ ㄊㄧㄢ
ㄋㄚˋ ㄕ˙ ㄊㄧㄢ ㄑㄩㄥˊ ㄗㄨㄟˋ ㄇㄟˇ ㄉㄧˊ ㄈㄥ ㄐㄧㄥˇ ㄒㄧㄢˋ
ㄕㄡˇ ㄏㄨˋ ㄋㄧˇ ㄨㄟˋ ㄋㄧˇ ㄒㄧㄝˇ ㄒㄧㄚˋ ㄗㄢˋ ㄇㄟˇ ㄉㄧˊ ㄕ ㄆㄧㄢ
ㄓㄣ ㄞˋ ㄋㄧˇ ㄓˊ ㄉㄠˋ ㄕㄥ ㄇㄧㄥˋ ㄉㄜ˙ ㄩㄥˇ ㄩㄢˇ

( ㄦˋ ):

ㄊㄧㄢ ㄊㄧㄢ ㄩˇ ㄋㄧˇ ㄅㄨˊ ㄐㄧㄢˋ ㄅㄨˋ ㄙㄢˋ
ㄏㄨㄚˊ ㄓㄤ ㄌㄧˋ ㄐㄧㄢˋ ㄒㄧㄝˊ ㄜˇ ㄒㄧㄣ ㄉㄢˇ ㄏㄢˊ
ㄓㄣ ㄒㄧㄤˋ ㄅㄠˇ ㄗㄤˋ ㄐㄧㄡˋ ㄖㄣˊ ㄉㄜ˙ ㄍㄢ ㄑㄩㄢˊ
ㄑㄧㄢ ㄑㄧˇ ㄕㄥˋ ㄩㄢˊ ㄅㄚˇ ㄕˋ ㄩㄝ ㄉㄨㄟˋ ㄒㄧㄢˋ

ㄑㄧㄤˊ ㄨㄞˋ ㄋㄚˋ ㄧ ㄇㄛˇ ㄨㄟˋ ㄌㄢˊ ㄉㄜ˙ ㄊㄧㄢ
ㄐㄧㄣ ㄙㄜˋ ㄍㄨㄤ ㄇㄤˊ ㄉㄜ˙ ㄈㄚˇ ㄌㄨㄣˊ ㄗㄞˋ ㄒㄩㄢˊ
ㄍㄨㄤ ㄇㄧㄥˊ ㄓˋ ㄏㄨㄟˋ ㄉㄜ˙ ㄅㄠˇ ㄕˊ ㄒㄧㄤ ㄑㄧㄢˋ
ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙ ㄧㄡˇ ㄌㄜ˙ ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄉㄜ˙ ㄐㄧㄚ ㄩㄢˊ

ㄋㄚˋ ㄧ ㄇㄛˇ ㄨㄟˋ ㄌㄢˊ ㄉㄜ˙ ㄊㄧㄢ
ㄓㄜˋ ㄐㄧㄡˋ ㄕˋ ㄕ ㄗㄨㄣ ㄘˊ ㄅㄟ ㄉㄜ˙ ㄣ ㄉㄧㄢˇ
ㄋㄚˋ ㄕ˙ ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙ ㄍㄨㄥˋ ㄊㄨㄥˊ ㄉㄜ˙ ㄐㄧㄚ ㄩㄢˊ
ㄋㄚˋ ㄕ˙ ㄇㄧㄥˊ ㄏㄨㄟˋ ㄨˊ ㄙ ㄉㄜ˙ ㄈㄥˋ ㄒㄧㄢˋ
ㄋㄧˇ ㄐㄧㄚˋ ㄕˇ ㄑㄧˇ ㄅㄨˋ ㄕ ㄊㄨˊ ㄒㄧㄤ ㄐㄧㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄘㄞˇ ㄑㄧㄠˊ
ㄋㄧˇ ㄐㄧㄝ ㄕㄤˋ ㄧˋ ㄨㄢˋ ㄊㄨㄥˊ ㄒㄧㄡ ㄉㄜ˙ ㄩㄢˊ ㄑㄧㄢ
ㄋㄚˋ ㄧ ㄇㄛˇ ㄨㄟˋ ㄌㄢˊ ㄉㄜ˙ ㄊㄧㄢ
ㄋㄚˋ ㄕ˙ ㄊㄧㄢ ㄑㄩㄥˊ ㄗㄨㄟˋ ㄇㄟˇ ㄉㄧˊ ㄈㄥ ㄐㄧㄥˇ ㄒㄧㄢˋ
ㄕㄡˇ ㄏㄨˋ ㄋㄧˇ ㄨㄟˋ ㄋㄧˇ ㄒㄧㄝˇ ㄒㄧㄚˋ ㄗㄢˋ ㄇㄟˇ ㄉㄧˊ ㄕ ㄆㄧㄢ
ㄓㄣ ㄞˋ ㄋㄧˇ ㄓˊ ㄉㄠˋ ㄕㄥ ㄇㄧㄥˋ ㄉㄜ˙ ㄩㄥˇ ㄩㄢˇ

Tạm dịch:

(1)

Năm ấy tà phong khởi, liên hoa tản mác
Sóng dữ phá tan cánh buồm nhân sinh
Biển đen mênh mông ở đâu là bến bờ
Mong nhớ Sư tôn, thường thấy ở trong mộng

Bên ngoài bức tường bầu trời xanh thăm thẳm
Pháp Luân sáng vàng kim đang xoay chuyển
Khảm nạm bảo thạch quang minh trí huệ
Chúng ta đã có một mái nhà tự do

Bầu trời xanh thăm thẳm đó
Đó là ân điển từ bi của Sư tôn
Đó là mái nhà chung của chúng ta
Đó là Minh Huệ cống hiến vô tư
Bạn dựng lên chiếc cầu Sư đồ tương kiến
Bạn kết duyên với hàng trăm triệu đồng tu

Bầu trời xanh thăm thẳm đó
Đó là phong cảnh đẹp nhất của thiên khung
Bảo vệ bạn, vì bạn viết xuống những áng thơ ca tụng
Quý trọng bạn cho đến khi “sinh mệnh vĩnh viễn”

(2)

Ngày ngày cùng bạn “bất kiến bất tan”
Thơ văn như kiếm sắc khiến tà tác sợ hãi
Bảo tàng chân tướng như “cam tuyền” cứu người
Nối lại thánh duyên, làm tròn thệ ước

Bên ngoài bức tường bầu trời xanh thăm thẳm
Pháp Luân sáng vàng kim đang xoay chuyển
Khảm nạm bảo thạch quang minh trí huệ
Chúng ta đã có một mái nhà tự do

Bầu trời xanh thăm thẳm đó
Đó là ân điển từ bi của Sư tôn
Đó là mái nhà chung của chúng ta
Đó là Minh Huệ cống hiến vô tư
Bạn dựng lên chiếc cầu Sư đồ tương kiến
Bạn kết duyên với hàng trăm triệu đồng tu

Bầu trời xanh thăm thẳm đó
Đó là phong cảnh đẹp nhất của thiên khung
Bảo vệ bạn, vì bạn viết xuống những áng thơ ca tụng
Quý trọng bạn cho đến khi “sinh mệnh vĩnh viễn”

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/284147Ngày đăng: 08-10-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.