Đơn ca nữ: Từ bi cứu độ[ChanhKien.org]

Đơn ca nữ: Từ bi cứu độ

Sáng tác lời: Đoá Đoá Liên
Soạn nhạc: Kira
Phối khí: Nguyễn Khoa
Thể hiện : Như Thuỷ

Lời bài hát tiếng Trung (phiên âm Pinyin/Zhuyin)

人世中有多少彷徨
迷茫中向天仰望
繁星眨眼神秘閃亮
告訴我 哪裏是人生的方向
為名為利的爭搶
帶來身心的重創
無神進化論的說謊
掠奪了我們的善良

rén shì zhōng yǒu duō shǎo páng huáng
mí máng zhōng xiàng tiān yǎng wàng
fán xīng zhǎ yǎn shén mì shǎn liàng
gào sù wǒ nǎ lǐ shì rén shēng de fāng xiàng
wéi míng wèi lì de zhēng qiǎng
dài lái shēn xīn de zhòng chuāng
wú shén jìn huà lùn de shuō huǎng
lüè duó le wǒ men de shàn liáng

ㄖㄣˊ ㄕˋ ㄓㄨㄥ ㄧㄡˇ ㄉㄨㄛ ㄕㄠˇ ㄆㄤˊ ㄏㄨㄤˊ
ㄇㄧˊ ㄇㄤˊ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄤˋ ㄊㄧㄢ ㄧㄤˇ ㄨㄤˋ
ㄈㄢˊ ㄒㄧㄥ ㄓㄚˇ ㄧㄢˇ ㄕㄣˊ ㄇㄧˋ ㄕㄢˇ ㄌㄧㄤˋ
ㄍㄠˋ ㄙㄨˋ ㄨㄛˇ ㄋㄚˇ ㄌㄧˇ ㄕˋ ㄖㄣˊ ㄕㄥ ㄉㄜ˙ ㄈㄤ ㄒㄧㄤˋ
ㄨㄟˊ ㄇㄧㄥˊ ㄨㄟˋ ㄌㄧˋ ㄉㄜ˙ ㄓㄥ ㄑㄧㄤˇ
ㄉㄞˋ ㄌㄞˊ ㄕㄣ ㄒㄧㄣ ㄉㄜ˙ ㄓㄨㄥˋ ㄔㄨㄤ
ㄨˊ ㄕㄣˊ ㄐㄧㄣˋ ㄏㄨㄚˋ ㄌㄨㄣˋ ㄉㄜ˙ ㄕㄨㄛ ㄏㄨㄤˇ
ㄌㄩㄝˋ ㄉㄨㄛˊ ㄌㄜ˙ ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙ ㄉㄜ˙ ㄕㄢˋ ㄌㄧㄤˊ

危難中深宇顯出金光
創世主在大穹之上
將大法輪轉動
扭轉乾坤 指明航向
喚醒沉睡的眾生
擺脫危難駛往天鄉
創世主將萬千世界開創
力挽狂瀾正穹蒼

wēi nàn zhōng shēn yǔ xiǎn chū jīn guāng
chuàng shì zhǔ zài dà qióng zhī shàng
jiāng dà fǎ lún zhuàn dòng
niǔ zhuǎn gàn kūn zhǐ míng háng xiàng
huàn xǐng chén shuì de zhòng shēng
bǎi tuō wēi nàn shǐ wǎng tiān xiāng
chuàng shì zhǔ jiàng wàn qiān shì jiè kāi chuàng
lì wǎn kuáng lán zhèng qióng cāng

ㄨㄟ ㄋㄢˋ ㄓㄨㄥ ㄕㄣ ㄩˇ ㄒㄧㄢˇ ㄔㄨ ㄐㄧㄣ ㄍㄨㄤ
ㄔㄨㄤˋ ㄕˋ ㄓㄨˇ ㄗㄞˋ ㄉㄚˋ ㄑㄩㄥˊ ㄓ ㄕㄤˋ
ㄐㄧㄤ ㄉㄚˋ ㄈㄚˇ ㄌㄨㄣˊ ㄓㄨㄢˋ ㄉㄨㄥˋ
ㄋㄧㄡˇ ㄓㄨㄢˇ ㄍㄢˋ ㄎㄨㄣ ㄓˇ ㄇㄧㄥˊ ㄏㄤˊ ㄒㄧㄤˋ
ㄏㄨㄢˋ ㄒㄧㄥˇ ㄔㄣˊ ㄕㄨㄟˋ ㄉㄜ˙ ㄓㄨㄥˋ ㄕㄥ
ㄅㄞˇ ㄊㄨㄛ ㄨㄟ ㄋㄢˋ ㄕˇ ㄨㄤˇ ㄊㄧㄢ ㄒㄧㄤ
ㄔㄨㄤˋ ㄕˋ ㄓㄨˇ ㄐㄧㄤˋ ㄨㄢˋ ㄑㄧㄢ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄎㄞ ㄔㄨㄤˋ
ㄌㄧˋ ㄨㄢˇ ㄎㄨㄤˊ ㄌㄢˊ ㄓㄥˋ ㄑㄩㄥˊ ㄘㄤ

大法洪傳 萬物沐浴佛光
人生不再迷茫
無論紅魔怎麽瘋狂 不會恐慌
知道您就在我們身旁
創世主洪大的愛光芒萬丈
慈悲救度天體眾無量
億萬法徒隨師正法兌現誓約
救眾生將大法洪揚

dà fǎ hóng chuán wàn wù mù yù fó guāng
rén shēng bù zài mí máng
wú lùn hóng mó zěn me fēng kuáng bú huì kǒng huāng
zhī dào nín jiù zài wǒ men shēn páng
chuàng shì zhǔ hóng dà de ài guāng máng wàn zhàng
cí bēi jiù dù tiān tǐ zhòng wú liàng
yì wàn fǎ tú suí shī zhèng fǎ duì xiàn shì yuē
jiù zhòng shēng jiāng dà fǎ hóng yáng

ㄉㄚˋ ㄈㄚˇ ㄏㄨㄥˊ ㄔㄨㄢˊ ㄨㄢˋ ㄨˋ ㄇㄨˋ ㄩˋ ㄈㄛˊ ㄍㄨㄤ
ㄖㄣˊ ㄕㄥ ㄅㄨˋ ㄗㄞˋ ㄇㄧˊ ㄇㄤˊ
ㄨˊ ㄌㄨㄣˋ ㄏㄨㄥˊ ㄇㄛˊ ㄗㄣˇ ㄇㄜ˙ ㄈㄥ ㄎㄨㄤˊ ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ ㄎㄨㄥˇ ㄏㄨㄤ
ㄓ ㄉㄠˋ ㄋㄧㄣˊ ㄐㄧㄡˋ ㄗㄞˋ ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙ ㄕㄣ ㄆㄤˊ
ㄔㄨㄤˋ ㄕˋ ㄓㄨˇ ㄏㄨㄥˊ ㄉㄚˋ ㄉㄜ˙ ㄞˋ ㄍㄨㄤ ㄇㄤˊ ㄨㄢˋ ㄓㄤˋ
ㄘˊ ㄅㄟ ㄐㄧㄡˋ ㄉㄨˋ ㄊㄧㄢ ㄊㄧˇ ㄓㄨㄥˋ ㄨˊ ㄌㄧㄤˋ
ㄧˋ ㄨㄢˋ ㄈㄚˇ ㄊㄨˊ ㄙㄨㄟˊ ㄕ ㄓㄥˋ ㄈㄚˇ ㄉㄨㄟˋ ㄒㄧㄢˋ ㄕˋ ㄩㄝ
ㄐㄧㄡˋ ㄓㄨㄥˋ ㄕㄥ ㄐㄧㄤ ㄉㄚˋ ㄈㄚˇ ㄏㄨㄥˊ ㄧㄤˊ

Lời dịch:

Nơi thế gian còn bao điều do dự
Mơ màng ngước nhìn bầu trời
Những vì sao chớp mắt toả sáng huyền bí
Bảo cho tôi đâu là mục tiêu của đời người
Vì danh vì lợi mà tranh cướp
Khiến cho thân tâm bị tổn thương
Những lừa dối của thuyết tiến hoá vô thần
Đã cướp đoạt thiện lương của chúng ta

Trong nguy nan vũ trụ tăm tối hiển ánh sáng vàng kim
Sáng Thế Chủ ở trên bầu trời
Chuyển đại Pháp Luân
Xoay chuyển càn khôn, chỉ rõ phương hướng
Đánh thức chúng sinh đang mê mờ
Thoát khỏi nguy nan, hướng tới thiên đường
Sáng Thế Chủ khai sáng nghìn vạn thế giới
Xoay chuyển tình thế, chính thương khung

Đại Pháp hồng truyền, vạn vật đắm chìm trong Phật quang
Nhân sinh không còn mơ màng
Dù ma đỏ có điên cuồng ra sao cũng sẽ không hoảng sợ
Biết rằng Ngài vẫn luôn ở bên cạnh chúng ta
Từ bi hồng đại của Sáng Thế Chủ hào quang muôn trượng
Từ bi cứu độ vô lượng chúng sinh
Ức vạn “Pháp đồ” theo Thầy Chính Pháp đoái hiện thệ ước
Cứu chúng sinh, hồng dương Đại Pháp

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/285664Ngày đăng: 21-10-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.