Đơn ca nữ: Bạn ơi, tôi tới hỏi bạn[ChanhKien.org]

Cung chúc Sư tôn Tết Trung Thu vui vẻ!

Sáng tác lời: Đệ tử Đại Pháp Cát Lâm
Soạn nhạc: Tri Ân
Phối khí: Minh Kha
Biểu diễn: Thu Hiền

Lời bài hát tiếng Trung (phiên âm Pinyin/Zhuyin)

朋友,我來問你,百年後何處去?
有天國,有地獄,善惡兩分離
選擇在自己,生命要珍惜
真善忍好是天梯,亙古都不遇

péng yǒu , wǒ lái wèn nǐ , bǎi nián hòu hé chǔ qù ?
yǒu tiān guó , yǒu dì yù , shàn è liǎng fēn lí
xuǎn zé zài zì jǐ , shēng mìng yào zhēn xī
zhēn shàn rěn hǎo shì tiān tī , gèn gǔ dōu bù yù

ㄆㄥˊ ㄧㄡˇ , ㄨㄛˇ ㄌㄞˊ ㄨㄣˋ ㄋㄧˇ , ㄅㄞˇ ㄋㄧㄢˊ ㄏㄡˋ ㄏㄜˊ ㄔㄨˇ ㄑㄩˋ ?
ㄧㄡˇ ㄊㄧㄢ ㄍㄨㄛˊ , ㄧㄡˇ ㄉㄧˋ ㄩˋ , ㄕㄢˋ ㄜˋ ㄌㄧㄤˇ ㄈㄣ ㄌㄧˊ
ㄒㄩㄢˇ ㄗㄜˊ ㄗㄞˋ ㄗˋ ㄐㄧˇ , ㄕㄥ ㄇㄧㄥˋ ㄧㄠˋ ㄓㄣ ㄒㄧ
ㄓㄣ ㄕㄢˋ ㄖㄣˇ ㄏㄠˇ ㄕˋ ㄊㄧㄢ ㄊㄧ , ㄍㄣˋ ㄍㄨˇ ㄉㄨ ㄅㄨˋ ㄩˋ

朋友,我來問你,大難來 咋躲避?
好人留,壞人去,滅共是天意
三退抹獸記,神佛保佑你
法輪大法是正法,開創新世紀

péng yǒu , wǒ lái wèn nǐ , dà nàn lái zǎ duǒ bì ?
hǎo rén liú , huài rén qù , miè gòng shì tiān yì
sān tuì mǒ shòu jì , shén fó bǎo yòu nǐ
fǎ lún dà fǎ shì zhèng fǎ , kāi chuàng xīn shì jì

ㄆㄥˊ ㄧㄡˇ , ㄨㄛˇ ㄌㄞˊ ㄨㄣˋ ㄋㄧˇ , ㄉㄚˋ ㄋㄢˋ ㄌㄞˊ ㄗㄚˇ ㄉㄨㄛˇ ㄅㄧˋ ?
ㄏㄠˇ ㄖㄣˊ ㄌㄧㄡˊ , ㄏㄨㄞˋ ㄖㄣˊ ㄑㄩˋ , ㄇㄧㄝˋ ㄍㄨㄥˋ ㄕˋ ㄊㄧㄢ ㄧˋ
ㄙㄢ ㄊㄨㄟˋ ㄇㄛˇ ㄕㄡˋ ㄐㄧˋ , ㄕㄣˊ ㄈㄛˊ ㄅㄠˇ ㄧㄡˋ ㄋㄧˇ
ㄈㄚˇ ㄌㄨㄣˊ ㄉㄚˋ ㄈㄚˇ ㄕˋ ㄓㄥˋ ㄈㄚˇ , ㄎㄞ ㄔㄨㄤˋ ㄒㄧㄣ ㄕˋ ㄐㄧˋ

朋友,我來問你,來人間何目的?
苦海中,名情利,誰能跳出迷
法徒告訴你,快找真相去
洪恩浩蕩人沐浴,全在等待今夕

péng yǒu , wǒ lái wèn nǐ , lái rén jiān hé mù dì ?
kǔ hǎi zhōng , míng qíng lì , shuí néng tiào chū mí
fǎ tú gào sù nǐ , kuài zhǎo zhēn xiàng qù
hóng ēn hào dàng rén mù yù , quán zài děng dài jīn xī

ㄆㄥˊ ㄧㄡˇ , ㄨㄛˇ ㄌㄞˊ ㄨㄣˋ ㄋㄧˇ , ㄌㄞˊ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄢ ㄏㄜˊ ㄇㄨˋ ㄉㄧˋ ?
ㄎㄨˇ ㄏㄞˇ ㄓㄨㄥ , ㄇㄧㄥˊ ㄑㄧㄥˊ ㄌㄧˋ , ㄕㄨㄟˊ ㄋㄥˊ ㄊㄧㄠˋ ㄔㄨ ㄇㄧˊ
ㄈㄚˇ ㄊㄨˊ ㄍㄠˋ ㄙㄨˋ ㄋㄧˇ , ㄎㄨㄞˋ ㄓㄠˇ ㄓㄣ ㄒㄧㄤˋ ㄑㄩˋ
ㄏㄨㄥˊ ㄣ ㄏㄠˋ ㄉㄤˋ ㄖㄣˊ ㄇㄨˋ ㄩˋ , ㄑㄩㄢˊ ㄗㄞˋ ㄉㄥˇ ㄉㄞˋ ㄐㄧㄣ ㄒㄧ

Lời dịch:

Bạn ơi, tôi tới hỏi bạn, trăm năm sau sẽ đi về đâu
Có Thiên quốc, có địa ngục, thiện ác hai con đường
Lựa chọn ở bản thân, phải quý trọng sinh mệnh
Chân Thiện Nhẫn hảo là chiếc thang lên trời, từ xưa đến nay đều chưa gặp

Bạn ơi, tôi tới hỏi bạn, đại nạn đến làm sao để vượt qua
Người tốt lưu lại, người xấu đào thải, “diệt cộng” là thiên ý
Tam thoái xoá ấn thú, Thần Phật bảo hộ bạn
Pháp Luân Đại Pháp là Chính Pháp, khai sáng tân thế kỷ

Bạn ơi, tôi tới hỏi bạn, đến nhân gian vì mục đích gì?
Trong biển khổ, danh lợi tình, ai có thể thoát mê
Đồ đệ Đại Pháp nói cho bạn, nhanh đi tìm chân tướng
Nhân loại đắm mình trong Phật ân hạo đãng, đều đang đợi thời khắc này.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/285704Ngày đăng: 28-10-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.