Dũng mãnh tinh tấn trên con đường của ThầnTác giả: Vi Lạp – Đệ tử Đại Pháp Đại Lục

[ChanhKien.org]

Năm nay tôi đã ba lần đọc bài kêu gọi viết bài nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập của trang Chánh Kiến, mỗi lần cầm bút lên viết được hai trang rồi lại thôi. Vì trình độ văn hóa của tôi không cao, không biết viết văn, lại thêm tính lười biếng, cầm bút là quên chữ, nên tôi viết bài cảm thấy rất chật vật. Trước đây có mấy lần tôi viết rồi nhờ đồng tu gửi bài nhưng cũng chưa từng được đăng, kỳ thực do bản thân tu chưa tốt, cũng có nguyên nhân do can nhiễu của tà ác ở không gian khác.

Lần này tôi đọc một bài viết của đồng tu trên trang Chánh Kiến “Vứt bỏ tâm tự ti, viết bài trợ Sư Chính Pháp”. Trong bài có một câu: “Một lần hai lần không đăng, ba lần năm lần không đăng, bạn còn viết hay không? 10 lần chưa đăng, bạn còn viết nữa không?” Tôi đọc xong cảm thấy chấn động trong tâm. Ngộ ra rằng: Có thể Sư phụ mượn bài của đồng tu để điểm hoá cho tôi, vì thấy tôi không chịu tiến lên. Trong tâm tôi cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Nghĩ lại bản thân sau khi đắc Pháp thọ ích rất nhiều, nhiều loại bệnh đều không chữa mà khỏi, Đại Pháp đã vớt tôi từ địa ngục lên, còn rửa sạch những nọc độc của tà linh cộng sản rót vào tôi, biến nhục thân sắp thối rữa của tôi thành một cơ thể không chất độc nào có thể xâm nhập, chân thể thuần tịnh như kim cương bất phá. Nhưng tôi không biết cảm ơn Đại Pháp, hơn 20 năm nay chưa từng gửi bài. Nhiều năm rồi tôi không bỏ lỡ một kỳ “Tuần báo Chánh Kiến” nào, bài nào cũng xem, nhưng chỉ cầu đắc được, không biết phó xuất, thật là có lỗi với lương tâm.

Lần này Chánh Kiến Net lần thứ ba kêu gọi viết bài, được gợi mở từ bài viết của đồng tu, tôi quyết tâm cầm bút dụng tâm viết bài, chấn nhiếp tà ác, trợ Sư Chính Pháp, cứu độ chúng sinh. Theo lời đồng tu “không cần quan tâm việc bài viết có được đăng hay không, chỉ cần làm là được rồi, không cầu thứ khác”.

Kỳ thực tôi cũng rất muốn viết ra những điều thần kỳ mà tôi đã trải qua trong nhiều năm tu luyện, một là để chứng minh sự thần kỳ siêu thường của Pháp Luân Đại Pháp; hai là để chứng minh sự vĩ đại và lòng từ bi của Sư tôn; ba là có thể khởi được tác dụng cứu độ chúng sinh.

Sư phụ trong “Chứng thực” – Tinh Tấn Yếu Chỉ viết:

“Phật Pháp là đặc tính của vũ trụ, là nhân tố tạo nên vật chất bản nguyên, là nguyên nhân của vũ trụ được sinh ra.”

“Như vậy là một người tu luyện cần dùng hết thảy điều kiện có lợi, hồng truyền Đại Pháp, chứng thực Đại Pháp là đúng đắn, là khoa học chân chính chứ không phải là thuyết giáo và duy tâm, ấy là điều mà mỗi người tu luyện lấy làm trách nhiệm của mình. Nếu không có Phật Pháp vĩ đại này thì sẽ không có hết thảy, kể cả từ hồng quan nhất cho đến vi quan nhất trong vũ trụ, cũng như hết thảy tri thức của xã hội người thường.”

Sư phụ trong bài “Chấn nhiếp” – Hồng Ngâm II có viết:

“Thần bút chấn nhân yêu

Khoái đao lạn quỷ tiêu

Cựu thế bất kính Pháp

Huy hào diệt cuồng đào”.

Diễn nghĩa:

Ngọn bút thần khiến yêu quái mang hình người sợ chết khiếp

Gươm bén khiến lạn quỷ bị tiêu trừ

Cực thế lực không kính trọng Pháp

Huơ bút lông tiêu diệt sóng lớn cuồn cuộn

Giờ đây tôi xin Sư phụ gia trì, chuyển biến quan niệm, dùng Pháp quy chính bản thân.

Trước đây tôi viết bài mang theo tâm oán hận đối với ác nhân bức hại Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp, không dùng cái thiện của người tu luyện để đối đãi, mà thể hiện mặt ác, tâm oán hận. Thấy Đại Pháp cao đức lấy “Chân – Thiện – Nhẫn” đặc tính vũ trụ làm tiêu chuẩn tốt như vậy, vạn cổ cơ duyên khó gặp như vậy, Sư tôn truyền Đại Pháp cho thế nhân, để cứu vãn chúng sinh, vũ trụ; nhưng cựu thế lực nhất quyết điều khiển những kẻ ác không thể cứu vãn được trên thế giới điên cuồng đàn áp làm tôi không thể hiểu nổi, tôi liền hi vọng thiên tượng mau đến đào thải hết lũ ác nhân; nên hễ tôi cầm bút muốn viết liền bị cựu thế lực phong bế tư tưởng, không biết viết thế nào. Giờ tôi tìm ra nguyên nhân rồi, cũng không cần tốn sức nữa, nhận thức được ác nhân bức hại Đại Pháp cũng bị rơi vào cái bẫy của cựu thế lực. Trong số họ cũng có người có mặt thiện lương, cũng cần đệ tử Đại Pháp chúng ta từ bi cứu độ, đương nhiên là trừ những kẻ không điều ác nào không làm.

Văn hóa Trung Quốc là văn hóa Thần truyền cho con người, người Trung Quốc là con cháu Viêm Hoàng, ngoài ra nhận thức từ cao tầng thì họ đều là những sinh mệnh cao cấp từ các thiên thể xa xôi đến đắc Pháp. Đến nhân gian họ bị danh, lợi, tình mê quá sâu cho nên cần đệ tử Đại Pháp từ bi cứu độ họ. Vậy đệ tử Đại Pháp chúng ta muốn làm tốt trọng trách thần thánh trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh thì trước tiên cần phải học Pháp tốt, chỉ có học Pháp tốt mới có uy lực vô biên. Pháp tại mỗi tầng thứ khác nhau đều có cảnh giới khác nhau, học thấu Pháp tại cao tầng, uy lực của Pháp càng lớn, ngộ Pháp ở tầng thứ càng cao thì ba việc làm càng tốt hơn, chính niệm càng mạnh, càng chính, trường năng lượng càng lớn, công cũng càng cao, hiệu quả cứu độ chúng sinh càng tốt. Sư phụ trong kinh văn Giảng Pháp tại Pháp Hội quốc tế New York năm 2004 có giảng:

“Kỳ thực, nếu chư vị niệm rất chính, thì khi đi trên phố, khi sinh hoạt ở thành phố chư vị, thì hết thảy hoàn cảnh xung quanh đều được thanh lý. Sự tồn tại của chư vị đang khởi tác dụng cứu độ chúng sinh.”

Dưới đây xin liệt kê một số trải nghiệm về sự siêu thường và thần kỳ trong quá trình trợ Sư Chính Pháp mà tôi biết và của các đồng tu mà tôi thường xuyên tiếp xúc, hi vọng có thể là sự gợi mở để khởi ngộ thế nhân, chứng thực Phật Pháp, cứu độ chúng sinh.

1. Học Pháp nhập tâm, cảnh tùy tâm chuyển

Mấy ngày đầu tháng giêng năm 2020, đúng vào thời kỳ phong tỏa dịch bệnh Covid, đồng tu B đến nhà tôi để đưa danh sách thoái, lúc đó vợ chồng tôi đang học đúng đoạn Pháp nói trên. Đồng tu B liền chép lại đoạn Pháp này nói về nhà sẽ cùng mẹ là đồng tu học. Tôi nói, tốt nhất mọi người nên học thuộc đoạn Pháp này.

Khoảng 10 ngày sau, đồng tu B và mẹ đến nhà tôi, nói với tôi, bốn người nhà họ (hai cháu ngoại của đồng tu B) đã học thuộc đoạn Pháp đó, trong nhà xuất hiện kỳ tích: bố của đồng tu B cũng đắc Pháp, cũng bắt đầu học Pháp và luyện công rồi. Thấy vậy hai người họ vô cùng vui mừng. Vì bố của đồng tu B phản đối mẹ cô ấy tu luyện, coi thường và thường xuyên mắng bà. Giờ bố cô ấy đã đắc Pháp rồi, gia đình hòa hợp. Đây là uy lực của Pháp. Bốn người nhà cô ấy cùng học thuộc Pháp, hoàn cảnh gia đình thay đổi, trường năng lượng lớn lên, trường không gian thuần tịnh lên, nên bố cô ấy liền đắc Pháp. Thông qua sự việc thực tế trên minh chứng một vấn đề: nếu đồng tu B không chú trọng đoạn Pháp trên, bốn người nhà họ không biết được nội hàm cao thâm của đoạn Pháp này, thì Pháp lý không thể hiển hiện, vô số Phật, Đạo, Thần đằng sau Pháp cũng không thể hiển hiện. Bởi vì trước đây họ chỉ học bề mặt, học Pháp không nhập tâm, dẫn đến hoàn cảnh gia đình không có biến đổi lớn.

Cho nên nói học Pháp phải đắc Pháp, học Pháp nếu thật sự nhập tâm, thì đừng nói một đoạn Pháp, mà mỗi câu Pháp, mỗi từ, mỗi chữ đằng sau đều là vô số Pháp thân của Sư phụ, mỗi chữ đều là Pháp, đều là uy lực to lớn của Pháp. Bố của đồng tu B là đảng viên của ác đảng, tuy bề mặt đã thoái rồi, nhưng yếu tố ẩn sâu vẫn đang tác quái, vì sao ông thường xuyên mắng mẹ đồng tu, chính là yếu tố tà ác ở không gian khác dẫn động. Cô ấy vừa học Pháp nhập tâm, thì hoàn cảnh gia đình đã thay đổi, tướng tùy tâm sinh. Thông qua sự việc trên, cũng có thể gợi mở, khởi ngộ các đồng tu học Pháp nhất định phải nhập tâm, thể ngộ được sự kỳ diệu của việc học thuộc Pháp.

2. Khác biệt một niệm, tướng tùy tâm sinh

Mùa hè năm 2020, đồng tu A lái xe máy đi đến nhà đồng tu ở ngoài thành phố có việc. Ông nói khi đó buồn ngủ đến nỗi mắt không mở được ra, vừa chợp mắt một cái liền đâm vào xe ô tô chở bò, được con gái đưa đến bệnh viện cấp cứu. Ngày thứ ba ông tỉnh lại, vừa nhìn thấy ở bệnh viện liền bảo con trai làm thủ tục xuất viện, người con trai nói: “Não của bố đang xuất huyết, bác sĩ nói cần phải mổ”. Đồng tu nói: “Bố là người tu luyện, trong não không có máu”, nói xong lại hôn mê. Lần sau tỉnh lại nhìn thấy con gái trong phòng liền bảo con làm thủ tục xuất viện. Người con gái hiểu bố và cũng tin tưởng Đại Pháp, nên đã làm thủ tục xuất viện. Sau khi ra viện, hai bố con đến nhà tôi kể lại chuyện, khi đó tôi không có nhà, trở về nghe vợ nói lại, liền đi thăm anh ấy. Anh đang nằm trên giường và nói với tôi về chuyện đã qua, chúng tôi giao lưu vài câu rồi tôi về nhà.

Ngày hôm sau tôi lại đi thăm anh ấy, con trai anh đã đón về nhà rồi. Mấy ngày sau, người cho anh thuê nhà đến nhà tôi, nhờ tôi đi tìm anh ấy để bảo anh ấy chuyển nhà. Tôi liền về quê nhà tìm đồng tu và giao lưu chia sẻ Pháp lý. Tôi hỏi anh ấy: “Sư phụ trong bài “Đối liên” – Hồng Ngâm IV có viết rằng:

“Thần Phật tại thế,

Nhật xuất hà quang tán phù vân,

Niệm chính tâm khoan hóa hiểm di”.

Diễn nghĩa:

Thần Phật tại thế gian

Mặt trời lên mây quang tan sương khói

Niệm chính tâm rộng mở hóa giải hiểm nguy”

Câu Pháp này anh thuộc chưa?” Đồng tu nói đã đọc qua nhưng chưa thuộc, cũng chưa ngộ. Tôi nói: “Anh học thuộc câu này đi, rồi sẽ thông suốt. Pháp này uy lực vô biên. Anh nghĩ xem, cơ thể anh là một vũ trụ rộng lớn, Sư phụ cho Pháp Luân thường chuyển không ngừng trong cơ thể anh, Pháp Luân thường chuyển xuất hiện ánh vàng kim làm khí đen, phù vân trong cơ thể anh đều biến đổi, não của anh đâu có máu, chính là vật chất màu đen! Sư phụ giảng: “Tinh thần và vật chất là nhất tính” (Chuyển Pháp Luân). Anh nghĩ xem ánh quang đó có phải là Phật, Đạo, Thần không? Ma quỷ không phải toàn bộ hóa hết rồi sao? Anh còn buồn ngủ, còn khó chịu không?”

Giao lưu chia sẻ xong, ngày hôm sau trời vừa sáng, đồng tu liền lái xe về thành phố cách khoảng hơn 100 km, trở về liền đi quanh chợ giảng chân tướng. Chủ nhà (cũng là đồng tu) trông thấy cũng rất kinh ngạc, Đại Pháp thần kỳ quá, não bị xuất huyết, không những không phải phẫu thuật mà còn không bị sao cả, từ lúc xảy ra đến lúc khỏi cũng chỉ bảy, tám ngày. Người già 75 tuổi lái xe máy trong khi đang bị xuất huyết não, thật không thể tin được. Thế là không chuyển về quê nữa, đồng tu lại phó xuất hơn ba vạn tệ cho điểm làm tài liệu chứng thực Pháp. Đây mới là các đệ tử Đại Pháp hôm nay. Sư phụ vĩ đại, Pháp vĩ đại, đệ tử Đại Pháp được bồi dưỡng nên cũng vĩ đại.

Hỡi con người thế nhân! Nếu các bạn bớt chút thời gian tìm hiểu về Pháp Luân Công, với các bạn sẽ thọ ích vô biên. Đừng trầm mê trong danh, lợi, sắc, tình. Đối với tà linh Trung Cộng, thiên thượng đã ra tay rồi, chúng sinh hãy mau tỉnh lại. Virus Corona khắp nơi đều có mắt.

3. Chính niệm hiển Thần uy

Hiện nay tà ác đã đến cảnh cùng đường mạt lộ rồi, chúng giống như chim sợ cành cong, giống như con chuột qua đường, một chút gió thổi cỏ động cũng khiến chúng cũng kinh hoàng thất sắc, sợ sệt bất an, đến ngày gọi là mẫn cảm, chúng sẽ lúc nhúc di chuyển.

Tôi đưa ra một vài ví dụ thần kỳ của các đồng tu mà tôi được chia sẻ lại. Do bối cảnh đặc thù, thời gian, địa điểm, nhân vật và hoàn cảnh chi tiết xin được lược bỏ.

Đồng tu C là một đệ tử tinh tấn, tà ác rất sợ cô ấy, sợ muốn chết. Có một ngày, hơn 20 xe cảnh sát được điều động đến lục soát nhà bắt cóc đồng tu. Vì một công dân tay không mà phải điều hơn 20 xe cảnh sát đến đối phó, tà ác đã sợ đến đỉnh điểm rồi. Những người có lương tâm toàn thế giới hãy đánh giá xem cái tổ chức ngoài sáng trong đen, ngoài mạnh trong yếu như Trung Cộng rốt cuộc là thứ gì?

Sau khi bắt cóc chúng định lấy máu xét nghiệm, chờ cơ hội sát hại đồng tu. Đồng tu C khi đó chính niệm rất mạnh, trong tâm nghĩ: “Ta là đệ tử của Phật Sáng Thế Chủ! Các người không ai động đến ta được, thân thể ta là thần thể, các người muốn lấy máu cũng không lấy được”. Niệm vừa xuất ra, thật là thần kỳ, đúng là không lấy được một chút máu nào.

Sư phụ giảng:

“Đệ tử chính niệm túc

Sư hữu hồi thiên lực”

(Hồng Ngâm II)

Đo thân nhiệt, huyết áp cao 270 mmHg, tà ác sợ không có cách nào, trong đêm hôm đó đưa đồng tu về nhà. Sau khi trở về đồng tu kể với tôi sự việc thần kỳ đã trải qua. Tôi hỏi cô ấy, khi đó cô có giảng chân tướng không? Cô ấy nói chúng không cho mở miệng nói chuyện. Vì lời đệ tử nói ra tại không gian khác nhìn thấy đều là công. Không gian của cảnh sát toàn bộ là tà linh lạn quỷ, cho nên chúng không cho nói.

Kỳ thực, đệ tử Đại Pháp niệm rất chính, không nói công cũng có thể xuất ra, giải thể tà ác, cho nên dưới sự gia trì của Sư phụ, ngày hôm đó đồng tu C chính niệm xuất ra, hữu kinh vô hiểm, cảm ơn Sư tôn.

4. Minh chân tướng, thế nhân xuất thiện niệm

Đồng tu D lái xe máy, chở đồng tu vợ và đồng tu E đến chợ vùng quê giảng chân tướng cứu người, bị người không minh chân tướng tố giác. Hơn 10 cảnh sát đến bắt cóc phi pháp ba người. Trên xe đồng tu D giảng chân tướng cho cảnh sát, trong đó có một cảnh sát dọa đồng tu rằng: “Đừng nói nữa, còn nói nữa tao sẽ giết mày”. Đồng tu nói: “Anh có giết tôi, tôi cũng cần cứu anh”. Cảnh sát nói: “Mày làm thế nào cứu tao?” Đồng tu nói: “Giang Trạch Dân đang bị rất nhiều nước khởi kiện, trong tâm khủng hoảng tột độ, ông ta phái thân tín ra nước ngoài tìm hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp thương lượng rằng ông ta sẽ cho Pháp Luân Công rửa sạch oan ức, đồng thời giết một lô cảnh sát để thế tội. Hiệp hội Pháp Luân Công ở hải ngoại nói: ‘Pháp Luân Công không sai, không cần phải rửa oan, cảnh sát chỉ nhận lệnh của Giang Trạch Dân, giết cảnh sát là hành động sai trái, là sát hại vô lý’. Vụ tự thiêu Thiên An Môn là do Giang Trạch Dân vì muốn bức hại Pháp Luân Công mà cố ý dàn dựng. Ngọn lửa giả này đã thiêu khắp toàn cầu, thiêu hết cả lương tâm, tâm hồn người ta rồi”. Cảnh sát nghe minh bạch, ngày hôm sau liền thả đồng tu D và vợ về.

Đồng tu E có thể có lậu ở phương diện nào đó, bị cải tạo phi pháp vài năm (đã về nhà). Vợ chồng đồng tu E sau khi trở về, mấy hôm sau cảnh sát đến trả lại khoản tiền phạt 2.000 nhân dân tệ đã bị thu giữ vào thời điểm đồng tu E chờ xét xử. Cảnh sát nói: “Điều này chưa bao giờ xảy ra kể từ khi chúng tôi làm án, anh chị là trường hợp đầu tiên (chỉ trường hợp hoàn trả tiền cho người tu luyện Pháp Luân Công bị bức hại). Đồng tu cho tôi xem tờ tại ngoại, tôi xem xong trong tâm vừa mừng vừa xấu hổ. Mừng vì cảm ơn Sư phụ từ bi với chúng sinh, giúp cảnh sát tìm lại lương tri; cảm thấy đồng tu tu đạt vị trí, tu vững chắc, thể hiện ra Pháp lý:

“Từ bi năng dung thiên địa xuân

Chính niệm khả cứu thế trung nhân”

(Hồng Ngâm II)

Hổ thẹn vì thấy bản thân mình tu chưa tốt, còn cách quá xa với đồng tu. Từ giờ tôi nhất định nỗ lực thực tu, nghiêm túc theo yêu cầu của Pháp làm người tốt, làm người tốt hơn nữa.

5. Người già Thần không già

Đồng tu F gần 80 tuổi, quanh năm lái xe điện qua lại các khu chợ vùng quê giảng chân tướng cứu người, tinh tấn không ngừng, hơn 20 năm đều như vậy, bất kể nóng bức giá lạnh, mưa dầm gió dữ, chưa từng chậm trễ, tận tâm trách nhiệm. Đồng tu kiên định tín Sư tín Pháp, dù khổ mệt thế nào cũng không phàn nàn, làm việc phục vụ cho các đồng tu trên diện rộng.

Ấn tượng sâu đậm nhất là có một lần bà ấy hẹn tôi đi hơn 70 dặm về vùng quê nhà đồng tu giao lưu, bảo tôi dùng xe máy chở bà ấy, hẹn tôi đợi bà ấy ở một chỗ. Kết quả là tôi đợi cả một buổi sáng, lái xe vòng đi vòng lại mấy lần cũng không gặp bà ấy. Tôi trong tâm vừa tức vừa lo, không đi nữa liền trở về nhà. Tức và lo chính là biểu hiện của nhân tâm và ma tính, hoàn toàn mất đi trạng thái của người tu luyện. Nhưng lão đồng tu chính niệm mạnh hơn tôi rất nhiều, tuy bà ấy cũng tức giận cũng lo lắng nhưng bà ấy đứng trên Pháp để nghĩ vấn đề: “Vốn dĩ đã hẹn sẽ đến nhà đồng tu, nếu không đi, đồng tu không phải càng lo lắng sao?” Vì nghĩ cho người khác, bà ấy đi bộ, vừa đi vừa đợi tôi, nhưng đi đến nhà đồng tu cũng không gặp tôi. Sau khi trở về trách và hỏi tôi sao không đi. Tôi nói xe tôi chạy cạn xăng rồi, cũng không đợi được, không tìm thấy bà. Sau đó tôi hỏi bà ấy mấy giờ đến nhà đồng tu, bà ấy nói 2 giờ chiều. Tôi tính thời gian bà ấy vừa đi vừa đợi tôi mới hết bốn tiếng. Trước đây tôi đã đến nhà đồng tu, lái xe phải mất hơn một tiếng, nhưng bà ấy chỉ đi bốn tiếng. Tính theo quãng đường hơn 70 dặm, cụ bà 80 tuổi phải đi mất một ngày. Điều này thể hiện đầy đủ sự thần kỳ, phi thường, càng chứng minh rằng Pháp Luân Đại Pháp là chân chính, là môn tu luyện tuyệt vời. Đồng thời cũng là sự cảnh tỉnh và khai sáng cho những kẻ vô thần.

Tôi viết bài này không phải để biểu dương các đồng tu, mà để chứng minh rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp chỉ cần thành tâm thành ý tín Sư tín Pháp, kiên định thực tu, chân tu thì có thể cải biến bản thể, đạt đến cảnh giới cao hơn mới có thể được các sinh mệnh cao cấp chăm sóc và gia trì, mới khiến cựu thế lực không còn chỗ để dùi vào.

6. Chính niệm hiển Thần uy

Năm 2008 trong thế vận hội Olympic của tà đảng, làm cái gọi là duy trì ổn định, gây can nhiễu trên toàn quốc đối với đệ tử Đại Pháp, kiểm soát, giám sát chặt chẽ, lục soát nhà phi pháp, bắt cóc rất nhiều đệ tử Đại Pháp lương thiện, khu vực địa phương của chúng tôi cũng không được tha.

Vào ngày 12 tháng 7, bắt đầu từ 4-5 giờ sáng, cán bộ địa phương, phòng 610 phái toàn bộ nhân viên và một số nhân viên hành chính đến quấy rối, khám xét từng hộ gia đình, có hai đồng tu bị bắt cóc phi pháp.

Hơn 7 giờ sáng, khoảng chục người, trong đó có bí thư Ủy ban chính pháp, trưởng ban Văn thư, nhân viên hành chính, bí thư thôn đến nhà tôi. Họ vừa vào nhà, tôi muốn mời họ hoa quả, bí thư ủy ban nói: “Anh đừng mang hoa quả, chúng tôi không có thời gian ăn, anh ngồi xuống đi…” Chưa kịp chờ ông ta nói tiếp, tôi liền lên giường ngồi song bàn, bí thư ngồi trên ghế đối diện, sau đó nói với tôi: “Anh nói xem, hôm nay là ngày 20, báo của ngày 18 đã ra rồi (chỉ tuần báo), là chuyện gì vậy?” XXX đã bị bắt đi rồi, lục ra một bài báo (XXX tên của đồng tu G).

Tôi không suy nghĩ mỉm cười hỏi lại anh ta: “Khi anh mới đến đây, ngày đầu tiên tôi lái xe máy đưa anh đến nhà cán bộ thôn XX, phát hiện dưới chăn trên giường anh ấy có một quyển sách, tôi hỏi cán bộ thôn: ‘Anh luyện Pháp Luân Công à?’ (Tôi biết anh ta không phải là người luyện công, chỉ là hỏi đùa). Anh ta vội vàng nói: ‘Tôi đâu có luyện, trong thôn này nhà nào cũng có’. Tôi hỏi bí thư ủy ban chính trị pháp luật có chuyện vậy sao? Anh ta nói: ‘Phải'”. Sau đó tôi đứng lên đi lấy hoa quả cho họ ăn, anh ta nói đừng mang hoa quả nữa, chúng tôi đi ngay bây giờ rồi. Nói xong cả đoàn người đều đi hết, từ lúc vào đến lúc ra chưa đến vài phút, tôi còn chưa kịp giảng chân tướng nữa.

Kỳ thực khi họ mới vào sân, tôi liền nghĩ rằng họ muốn nghe chân tướng, nhưng tiếc là chưa đợi tôi giảng họ đã đi rồi. Hồi tưởng khi đó anh ta hỏi tôi tài liệu ở đâu ra, trong tâm tôi nghĩ: Máy ghi âm và máy in được che bằng một tấm rèm ở đầu giường phía sau tôi. Dưới giường đều là máy tính, giấy tờ và tài liệu khắp phòng, khi họ bước vào phòng, tôi đang xem truyền hình Tân Đường Nhân, tôi liền tắt máy tính.

Sau sự việc trên tôi ngộ được Pháp lý Sư phụ giảng:

“Đệ tử chính niệm túc

Sư hữu hồi thiên lực”

(Hồng Ngâm II)

“Một tâm không động có thể ức chế vạn động”. (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco năm 2014)

Sư phụ nói:

“Kỳ thực, nếu chư vị niệm rất chính, thì khi đi trên đường phố, khi sinh hoạt ở thành phố của chư vị, thì hết thảy hoàn cảnh xung quanh đều được thanh lý. Sự tồn tại của chư vị đang khởi tác dụng cứu độ chúng sinh”. (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York năm 2004)

Tôi ngộ rằng, đệ tử Đại Pháp niệm càng chính, càng mạnh, uy lực của công càng lớn. Công của hạt vật chất càng nhiều, phạm vi phát tán càng rộng, năng lượng của công có thể làm những thứ không chính, những thứ có tính âm giải thể, biến hóa. Không gian này chính niệm hễ mạnh lên, thì trong không gian khác là cuộc chiến chính tà, tà ác đã sụp đổ rồi, hủy diệt rồi. Ở không gian này khi họ ở trong căn phòng chỉ vài phút, nhưng ở không gian khác đã trải qua vài trăm năm, vài nghìn năm, vài vạn năm thậm chí lâu hơn nữa.

Sư phụ giảng:

“Đừng bị tà ác can nhiễu, đừng bị chúng lay động, vậy thì những nhân tố bất hảo sẽ không từ chính mình sinh ra, tà ác sẽ thành nhỏ bé, bản thân chư vị sẽ cao lớn, chính niệm sẽ đầy đủ, thật sự đều là như thế”. (Giảng Pháp tại hội nghị Đại Kỷ Nguyên)

“Chư vị có thể chính niệm đầy đủ, thì chư vị có thể là cao lớn trong phạm vi của mình; và trong phạm vi của mình, chư vị đè ép những thứ bất hảo xuống. Mỗi đệ tử Đại Pháp đều có thể làm được điểm này thì toàn thế giới biến đổi; vì mỗi cá nhân chư vị là bao thầu một phạm vi rất lớn trong thế giới này, đại biểu cho chúng sinh một phương”. (Giảng Pháp tại hội nghị Đại Kỷ Nguyên)

Đồng tu G bị bắt đã nói ở trên, ngày hôm đó bị tà ác đưa đến trại giam của thành phố XX. Trên xe cảnh sát, đồng tu G giảng chân tướng cho một cảnh sát béo, dùng hóa danh làm tam thoái. Trong trại giam bảy ngày, đồng tu G dùng tuyệt thực để phản bức hại. Quản giáo bắt cô ấy ăn cơm, cô ấy nói: “Trong tâm tôi có lửa có thể ăn nổi không? Nhà tôi có bố mẹ chồng hơn 80 tuổi, có bệnh không thể tự chăm sóc, trẻ nhỏ đi học không ai nấu cơm cho, chồng tôi vì để xoay xở nuôi gia đình thường xuyên phải đi làm xa, cho trẻ nhỏ đi học, tôi cơ thể đầy bệnh do làm việc quá sức, sau khi tu luyện Pháp Luân Công các loại bệnh đều khỏi, tuân theo Chân, Thiện, Nhẫn làm người tốt, có gì sai nào? Các anh làm cảnh sát nhận mệnh lệnh của Giang Trạch Dân, động một chút là đến nhà tôi sách nhiễu, khiến bố mẹ chồng tôi đang bệnh tật vô cùng sợ hãi, không có tiền điều trị, ngày mưa ngày nắng đều một mình tôi bận rộn làm việc trong việc ngoài, giặt giũ cơm nước, ngày ngày nuôi dưỡng hai người già tàn tật. Các anh đi hỏi người trong thôn, ai không biết tôi hiếu thuận với bố mẹ chồng, nếu không luyện Pháp Luân Đại Pháp có thể làm được không?” Cảnh sát nói: “Tôi biết người luyện Pháp Luân Công các chị đều là người tốt, không có cách nào vì việc này do bên trên bắt làm”. Họ giam giữ sợ chịu trách nhiệm, liền đưa đồng tu G đến trại giáo dưỡng Mã Tam Gia ở Thẩm Dương.

Đồng tu G đối với Sư phụ và với Pháp vô cùng thành tín, vững như bàn thạch. Khi đó trong tâm nghĩ: “Ta là Thần, là đệ tử của Sáng Thế Chủ, ai cũng không động được đến ta, chân tướng ta đến đâu giảng đó, trại giam giữ là nơi giữ người, không phải nơi giữ Thần, các người đưa ta đi như thế nào thì đưa ta trở về như thế”. Đồng tu kiên định một niệm:

“Pháp có thể phá hết thảy tà ác”. (“Bài trừ can nhiễu”, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Kết quả đồng tu vừa đến Mã Tam Gia, họ kiểm tra thấy nhiệt độ cao, huyết áp cao, còn mắc bệnh phụ khoa nên không thu nhận. Ở lại một đêm, buổi tối nằm mơ đồng tu G nhìn thấy rõ ràng hai con chó to đen ngồi xổm ở hai bên trụ cổng của động quỷ, hung dữ nhìn đồng tu, đồng tu trong tâm chính niệm vừa xuất: “Ma quỷ nào cũng không cản được đệ tử của Phật Chủ”, vừa đứng dậy là bay ra khỏi cổng sắt. Ngày thứ hai khi trời vừa sáng, cảnh sát liền đưa đồng tu trở về nhà.

Tại địa phương đồng tu H có tiếng là đệ tử rất tinh tấn, Pháp lý cao tầng liễu giải thông suốt, ba việc làm vô cùng tốt, từ đầu đến cuối tín Sư tín Pháp mười phần tin tưởng. Trước khi tu luyện đồng tu mắc bệnh nặng, y học kỹ thuật cao hiện đại đều không chữa được, sau khi tu luyện không chữa tự khỏi, thời thời khắc khắc tuân theo Chân – Thiện – Nhẫn làm người tốt, làm người tốt hơn nữa.

Nhưng với người tốt này, sinh mệnh tà ác ở không gian khác lại sợ chết khiếp, hận vô cùng. Chúng sai khiến kẻ ác quấy phá bắt cóc hết lần này đến lần khác, hai lần bị đưa vào Mã Tam Gia bức hại: bị treo cổ, ngồi trên giường chết, bị kẻ ác tiêm thuốc độc và các thủ đoạn tra tấn khác.

Trong hoàn cảnh tà ác như vậy, đồng tu ra tù xong còn mang theo rất nhiều tên tam thoái. Viết đến đây tôi muốn nói rõ một chút, nội dung mô tả trong bài viết của tôi không giống như bài viết của người thường, khuếch trương, giả dối. Chỉ là đưa ra một vài ví dụ cụ thể làm nổi bật sự thần kỳ của các đồng tu thực tu khởi ngộ thế nhân. Đây chỉ là một góc của tảng băng chìm, kỳ thực mỗi đệ tử Đại Pháp chân tu thực tu trải qua trong quá trình tu luyện đều viết ra thể ngộ bản thân chính là những kiệt tác, những câu chuyện thần kỳ vượt trên thế nhân. Nếu đều có thể đưa ra triển hiện cho nhân loại, thì đó là sự thù thắng thần kỳ của thế giới Thiên quốc, thế giới Thần Tiên. Chỉ là Sư phụ khóa lại, không cho hiển hiện trong người thường. Ngay cả như vậy, những biểu hiện của đệ tử Đại Pháp trong không gian hiện thực cũng có thể cảnh tỉnh, cứu độ thế nhân.

Thế nhân chỉ cần thành tâm niệm một câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo” thì có thể tiêu tai, giải nạn. Người thế nhân thiện niệm bảo vệ đệ tử Đại Pháp thì có thể đắc phúc báo. Bởi vì mỗi đệ tử Đại Pháp thực tu đều có trường năng lượng lớn, chỉ cần đi qua là có thể tiêu giải ưu sầu. Bởi vì trong không gian của mỗi một đệ tử Đại Pháp đều có vô số Pháp thân của Phật Chủ. Người thường trong mê không hiểu nổi. Đệ tử Đại Pháp không mê.

Những con người thiện lương sau này sẽ có phúc. Còn những người vẫn còn trong mê hãy mau tỉnh lại! Đại dịch ở trước mắt, thiện ác trong một niệm. Nếu muốn mệnh thường tại, hãy tự mình lựa chọn, tìm ra con đường, tam thoái bảo bình an. Ác ma xuống địa ngục, Thần Phật về Thiên quốc, trời đất trường tồn, chỉ có Chân – Thiện – Nhẫn.

7. Trợ Sư Chính Pháp, trân quý cơ duyên vạn cổ

Đồng tu L và đồng tu M là hai con phượng hoàng xinh đẹp có màu sắc khác nhau với ánh sáng vàng chói lọi đến từ một trong những thiên thể trong vũ trụ bao la, đã cùng với Đấng Tạo Hóa đến thế gian để trợ Sư Chính Pháp, cứu độ chúng sinh.

Ở thực tại hai người phối hợp mật thiết, làm tài liệu cho các đồng tu, truyền tài liệu theo thời gian và địa điểm, một năm bốn mùa xuân hạ thu đông, bất kể thời tiết thế nào, chưa từng làm chậm trễ việc xem tài liệu của các đồng tu. Trong quá trình tu luyện minh bạch rất nhiều Pháp lý cao tầng, tin tưởng tuyệt đối với Sư phụ và Đại Pháp, từ đầu đến cuối vững vàng làm ba việc.

Đồng tu M hơn 60 tuổi, nhìn thì trẻ hơn 20 tuổi so với người bình thường không tu luyện. Có một lần cùng đồng tu khác đi dán tờ chân tướng, bị cảnh sát phát hiện qua thiết bị giám sát, nhưng chỉ tìm được đồng tu khác nói chuyện, không phát hiện ra đồng tu M. Điều này chứng tỏ đồng tu được sự gia trì, che chở của Sư phụ, cũng cho thấy đồng tu M tu vững chắc, hiểu rõ Pháp lý, thân thể chuyển biến tốt.

Đồng tu L có con trai tu theo mẹ từ nhỏ, khi học đại học cùng đồng tu giảng chân tướng rất tốt, ở trường là học sinh ba tốt, sau khi tốt nghiệp làm việc rất tận tụy có trách nhiệm, được sự tôn trọng của lãnh đạo và các đồng nghiệp, tín Sư tín Pháp vững như bàn thạch; ai gọi đến lắp truyền hình Tân Đường Nhân cũng đến, lái xe đưa các đồng tu đi cũng không lấy tiền; với danh, lợi, tình đều xem nhẹ, các phương diện đều thực tu.

Có một lần, tôi ở nhà cậu ấy, nhìn thấy trên sàn nhà có một con bọ, cậu ấy dùng tay nhẹ nhàng cẩn thận nhấc nó lên đưa ra bên ngoài. Tuy là việc nhỏ nhưng có thể nhìn thấy bản chất đạt điểm, tu xuất tâm từ bi. Bố của đồng tu tuy nói không tu luyện nhưng không tu đạo mà cũng ở trong đạo, đối với vợ và con tu luyện ủng hộ hết mình. Có một lần chủ động bảo vợ mang 6.000 tệ quyên góp cho điểm làm tài liệu cứu người. Bản thân anh cũng luôn chiểu theo Chân – Thiện – Nhẫn làm người tốt và tốt hơn nữa, cả nhà ba người bình an, vui vẻ.

8. Đại Pháp hiển thần thông, thế nhân kết thánh duyên

Tôi đến nhà đồng tu Q tặng lịch, bùa hộ mệnh, tiền chân tướng, cô ấy lại đưa cho các đồng tu phát đi cứu người. Trong lúc giao lưu tôi hỏi cô ấy đắc Pháp như thế nào? Cô ấy nói đắc Pháp trong nhà tù. Sau đó cô ấy kể về quá trình của mình.

Có một cô gái trẻ 17 tuổi cùng phòng giam với cô ấy, cô nói cô bé đó quá thần kỳ! Khi đó là thời kỳ đầu bức hại Pháp Luân Công, đệ tử Đại Pháp bị quản rất chặt. Tiểu cô nương kiên trì trong phòng giam luyện công, cảnh sát không cho cô ấy luyện cô ấy vẫn luyện, tiểu cô nương song bàn nhập định, nữ cai ngục dùng dùi cui điện giật vào cổ cô ấy, dùi cui điện giật vào thịt phát ra ánh sáng màu xanh kêu tách tách, tiểu cô nương vẫn bất động như không cảm giác. Cai ngục giận dữ dùng chân đá cô ấy, cô ấy giống như con lật đật, đá xuống rồi lại ngồi dậy, đạp ngã lại ngồi dậy, hai tay kết ấn, hai chân song bàn, vô cùng vững chãi. Cai ngục đạp hai cái cũng không ra, tức giận quay mình bỏ đi. Tiểu cô nương xuất định xong, đồng tu Q hỏi cô ấy: “Cai ngục giật điện cháu, cháu có đau không?” Tiểu cô nương nói không đau, đều không biết đâu. Đệ tử Đại Pháp đều biết rằng đó là Sư tôn chịu đựng thay cô ấy.

Sư phụ giảng:

“Sự tồn tại của chư vị đang khởi tác dụng cứu độ chúng sinh”. (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York 2004)

Đồng tu Q sau khi ra tù xong thì học Pháp, luyện công, cứu người. Con dâu và con gái cũng đắc Pháp, chồng và con trai đều ủng hộ Đại Pháp.

Tôi lại một lần đến nhà đồng tu Q, lúc đó đồng tu không có nhà, chồng cô ấy ở nhà, khắp mặt đầy vết thương sưng tấy đáng sợ. Tôi hỏi anh ấy sao lại ngã thành ra như vậy. Anh ấy nói sau khi uống rượu ra ngoài đuổi một con lừa bị ngã xuống rãnh nước. Anh ấy nói tiếp: “Nếu không có Sư phụ Đại Pháp bảo hộ thì tôi đã mất mạng rồi”.

Anh ấy từng đi bộ đội, là đảng viên của ác đảng, trong nhà treo ảnh Mao. Tuy anh đã thoái đảng rồi nhưng không gian bề mặt vẫn trung thành với lãnh đạo đảng. Tôi nói với anh ấy: “Anh ngã như thế này là có liên quan đến ma đầu đó, anh đốt nó đi thôi”. Anh ta không nỡ, vẫn nói điểm tốt của nó. Với người ngoài cũng nói ác đảng không tốt. Tôi đưa cho anh ấy ví dụ. Tôi nói, một người trong nhà đối xử với mẹ không tốt, cứ như kẻ thù vậy. Nếu người ngoài mắng mẹ anh ấy (cô ấy), anh ấy sẽ có tâm trạng thế nào? Anh ấy nghe minh bạch, sau đó gỡ ảnh Mao xuống mang đi đốt. Trong lúc trò chuyện anh ta lại nói việc càng thần kỳ hơn, tôi cảm giác loại bỏ văn hóa tà đảng, vô thần luận là có lợi cho chúng sinh. Tôi liền viết lại câu chuyện này để thế nhân tham khảo.

Khi anh ấy 19 tuổi, đội sản xuất (cách gọi nhân dân công xã, đại đội sản xuất, tiểu đội sản xuất ở vùng nông thôn Trung Quốc đại lục) đào giếng lấy nước uống cho người dân, đào sâu hơn chục mét mới thấy nước. Buổi trưa mọi người đều về nhà ăn cơm, anh ấy đến bên giếng xem nước dâng cao bao nhiêu rồi, đang xem bỗng nhiên có một trận gió từ sau lưng anh ấy thổi đến, làm anh ấy rơi xuống, sau khi rơi xuống nước, nước bắt đầu dâng lên, cách mặt đất không đến một mét, anh ta liền trèo lên khỏi mặt nước. Sau đó quay đầu nhìn mặt nước, vẫn cách giếng hơn 10 mét. Tôi hỏi anh ấy đây là mơ hay thật? Anh ấy nói: “Tôi đứng giữa trời nói, hoàn toàn là sự thật, không phải nằm mơ. Sự việc này trước đây nói với người khác thì bị phê phán, nói anh bịa đặt, truyền bá mê tín. Giờ đây Pháp Luân Đại Pháp xuất thế, mới chứng minh Thần Phật tồn tại”.

Viết ra cũng để mọi người thể ngộ một chút, nghĩ một chút. Con người cho rằng khoa học hiện đại rất cao, nhưng rất nhiều hiện tượng phi thường thần kỳ, không thể giải thích được. Với khoa học nhân thể mà nói, mọi người đều không tin những điều ở không gian khác vượt khỏi phạm vi nhận thức của con người, con người không phát hiện nổi, không nhận thức đến được.

Nước đưa người trong giếng lên mặt đất là chân thực. Anh ấy nói: “Không có Sư phụ Đại Pháp bảo hộ thì tôi mất mạng rồi. Đây có lẽ là thiện báo”.

9. Phá trừ vô thần luận, trân quý thánh duyên

Đồng tu N rất thân thiết với tôi, chúng tôi thường xuyên chia sẻ với nhau. Anh ấy từ nhỏ thân thể ốm yếu, xuất thân trong gia đình bần hàn, dựa vào rau cỏ để sống qua ngày. Năm lên ba tuổi mẹ dẫn anh ấy về quê ngoại chơi. Do chơi bóng cao su trên giường không cẩn thận bị ngã xuống đất, lúc đó linh hồn của anh rời khỏi xác đi thẳng đến phía Tây Nam của ngôi làng, gặp một đạo sĩ mặc áo choàng xanh, tóc búi chặn lại không cho anh đi, còn nói cô và mẹ anh đang chờ đón ở nhà! Anh đành phải đi về. Về nhà vừa vào phòng, mẹ và cô kéo tóc, vỗ vai gọi anh! Sau đó anh kể lại sự việc đã qua, cô nói đứa trẻ này có Phật duyên, tương lai nhất định không nhầm được.

Câu chuyện này viết ra nhằm phá vỡ những lời dối trá về vô thần luận do tà đảng nhồi nhét vào con người, thuyết tiến hóa là một sự lừa dối, câu chuyện chứng minh cho tính đúng đắn của Pháp mà Sư phụ giảng:

“Là khoa học chân chính chứ không phải là thuyết giáo và duy tâm”. (“Chứng thực”, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Đồng tu N trước và sau khi đắc Pháp tu luyện đều gặp và tự thân trải qua rất nhiều sự việc thần kỳ, nếu viết ra thì một quyển sách cũng không hết. Anh nói không biết viết, nhờ tôi viết thay, tôi chỉ tường thuật lại những gì đã qua, có thể khởi tác dụng cứu độ thế nhân là được rồi.

Đồng tu N nói não của anh không tốt nguyên nhân vì lúc học tiểu học anh đã gặp phải một số sự việc. Khi anh học lớp 5, trong lúc giảng bài thầy giáo anh vô ý đã nói nhầm một từ, liền bị học sinh báo cáo, bị nhà trường phê bình, ngày ngày tự kiểm điểm, kính lễ học sinh. Lúc đó thành tích học tập của anh đứng thứ nhất nhì, vì bất mãn do thấy cảnh bất công học sinh phê bình thầy giáo anh liền tự động bỏ học. Trung Cộng không ngừng gây ra các cuộc vận động, khi đó là thời kỳ vận động phê bình người, người người đều phải trải qua, giáo viên sợ sệt. Bạch quyển (dốt nát) là anh hùng, vô lại là hảo hán. Học sinh đấu thầy cô, con cái phản cha mẹ, cổ xúy vô thần luận, ác đảng nhồi nhét độc tố biến học sinh thành vô tri, thanh niên trở nên bại hoại. Bản thân anh là con người chính trực căn cơ tốt, bản tính thiện lương.

Có một ngày, đồng tu N treo lên cây du vặt quả ăn thay cơm, leo đến ngọn cây, tay bám vào thân cây, không ngờ rằng vào mùa xuân thân cây vừa giòn vừa mềm, tay dùng lực mạnh cành cây liền gãy luôn, anh ngã đập đầu xuống đất, bất tỉnh. Một thầy giáo tiểu học đi qua, cõng anh về nhà. Mẹ anh là bác sĩ biết anh vẫn chưa chết, gia đình không có tiền, cũng không đi bệnh viện đành cố chịu. Sau đó phát hiện một bọc mủ to ở vết thương trên đỉnh đầu, không còn cách nào khác đành tìm một bác sĩ ở làng làm phẫu thuật cho, lấy ra một bát nhỏ máu mủ, đó là lý do tại sao não của anh ấy không tốt.

Giờ đắc Pháp rồi, mới biết rằng từ nhỏ anh đã được Sư phụ bảo hộ, ngộ được lý “bất nhị pháp môn”. Trung Cộng là tà giáo do Sa tăng diễn hóa. Hồi nhỏ anh học tốt như thế, nếu nhồi nhét vào đầu quá nhiều kiến thức của tà đảng thì bây giờ không dễ đắc Pháp. Chính Sư phụ là người khóa chặt những quan niệm hậu thiên hình thành, để những nhân tố độc hại của thuyết vô thần và tiến hóa ít có khả năng làm ô nhiễm đầu não đồng tu. Cho nên đồng tu N bề mặt thân thể đầu não chậm chạp, nhưng với Pháp Sư phụ giảng, đặc biệt là Pháp tại cao tầng thì ở tầng thứ hiện tại có thể liễu giải được, thích tìm hiểu mối quan hệ đối ứng giữa kết cấu thân thể và vũ trụ.

Trong bài “Khung”, Tinh Tấn Yếu Chỉ, Sư phụ giảng:

“Vũ trụ mênh mang thế, thiên thể to lớn thế, không phải điều mà con người có thể thăm dò mà biết được

Vật chất vi tế thế, không phải điều con người có thể mò mẫm ra được

Thân thể người vô cùng huyền áo, không phải chút học vấn tầm thường ở bề mặt của nó mà con người vốn biết

Sinh mệnh quá nhiều và phức tạp, vĩnh viễn sẽ là chỗ mê vĩnh hằng của nhân loại”.

Tôi thể ngộ rằng: Nhân thể và vũ trụ là có quan hệ đối ứng, trong vũ trụ có gì, trong cơ thể có cái đó. Đây là do tôi không ngừng học Pháp, trong tu luyện ngộ đạo hoặc nhìn thấy được. Tư tưởng càng đơn thuần, Pháp lý ngộ được càng cao, Pháp lý càng hiển hiện, minh bạch càng nhiều, càng thấu đáo. Nhân thể là vũ trụ thu nhỏ, mỗi tế bào trong thân thể cũng là hình ảnh thu nhỏ của vũ trụ, thân thể. Một hạt neutrino, tiểu cầu trong thân thể là vô lượng vô biên đại khung thiên thể kết cấu thành, bên trong có tầng tầng chúng sinh, có vô lượng thế giới thiên quốc, trong mỗi thế giới có vô lượng vô biên Phật, Đạo, Thần, nhân. Mỗi một sinh mệnh đều có một kiệt tác huy hoàng, nội dung của mỗi một kiệt tác đều vượt trên tất cả trí huệ của nhân loại trên địa cầu.

Hỡi nhân loại hãy thanh tỉnh!

“Sáng Thế Chủ dĩ tại nhân gian lạc túc”

Dịch nghĩa:

Sáng Thế Chủ đã dừng chân tại nhân gian

(“Minh thị” – Hồng Ngâm V)

“Đoái hiện thệ ước nhĩ đích huệ quang tài hội lượng

Dịch nghĩa:

Thực hiện thệ ước [thì] huệ quang của bạn mới sáng lên

(“Thiên cơ” – Hồng Ngâm IV)

Con người đến thế gian không phải là mục đích, mục đích chân chính là trợ Sư Chính Pháp, cứu độ chúng sinh, tiến vào vùng trời mới, đất mới, nhân loại mới.

Trời sắp sáng rồi! Thời gian không đợi con người. Đi đâu về đâu, vị trí tự mình lựa chọn.

Viết đến đây, một lần nữa tôi cảm ơn Chánh Kiến Net đã khơi dậy thể ngộ của đồng tu, khích lệ đồng tu dùng ngòi bút điểm hóa tôi rằng trời sắp sáng rồi, nếu không thì tôi vẫn còn ngủ mê.

Vô cùng biết ơn Sư phụ từ bi vĩ đại đã khổ tâm cứu độ!

Tu luyện đến hôm nay, đây là lần đầu tiên tôi viết bài gửi Chánh Kiến Net, nếu không có Chánh Kiến Net ba lần kêu gọi, tự tôi vẫn còn trầm mê không thể thoát ra. Một lần nữa cảm ơn Chánh Kiến Net! Trong trường năng lượng mạnh mẽ của thời kỳ Chính Pháp cảm ơn các đồng tu!

Dưới đây tôi tự mình biên soạn vài đoạn thơ, hy vọng có thể khởi ngộ thế nhân, vì duyên mà định. Có chỗ nào chưa đúng xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.

1. Tỉnh ngộ

Bàn Cổ khai thiên tạo thế kỷ, vị tư vị ngã chí kim thiên.

Thành trụ hoại diệt dĩ tại tức, chúng Thần vô lực vãn hồi thiên.

Thế phong nhật hạ đạo đức bại, nhân vô thiện niệm hoại tổ tiên.

Chủ Phật giáng thế truyền kim thiên, kinh văn thiên thiên thị chân ngôn.

Nhân loại kinh tỉnh khí trường thán, mông tại cổ lí bất tri niên.

Khoa học mãn thân thị hắc động, toàn tiến hắc động bất kiến thiên.

Duy hữu chân tu kiến tân vũ, tân vũ tân sinh kiến chân thiên.

Darwin thuyết nhân viên biến, xuẩn bả viên hầu đương tổ tiên.

Sa tăng thiết dụng vi chân lý, khi phiến thế nhân cận bách niên.

Phật Chủ từ bi phát hồng nguyện, chủng cứu chúng sinh đới hồi thiên.

Pháp Luân chuyển xứ trí tuệ đại, vị cứu thương sinh chân cơ truyền.

Tằng tằng lạp tử tằng tằng thiên, tằng tằng thiên thể giai chân tiên.

Cực đại lạp tử hựu cực tiểu, cực tiểu lạp tử đại vô biên.

Hóa quang phi chiếu mãn khung vũ, tà ma loạn thần vô xứ toàn.

Tân vũ khai khải tân nhân loại, trác dị trí huệ vạn vạn thiên.

Đại Pháp đệ tử trợ Sư tôn, vô tư vô ngã sáng kỷ nguyên.

Chân thành kiên định Chính Pháp, công thành chân thân triệu triệu năm.

Dịch nghĩa:

Bàn Cổ khai thiên tạo thế kỷ, vị tư vị ngã đến hôm nay

Thành trụ hoại diệt đã sắp đến, chúng Thần không có năng lực trở lại trời

Phong tục thế nhân ngày càng bại hoại, nhân vô thiện niệm xấu mặt tổ tiên

Phật Chủ giáng thế truyền sách vàng, kinh văn chữ nào cũng là chân ngôn

Nhân loại bừng tỉnh chỉ biết thở dài, mơ mơ màng màng không biết sự thực

Khoa học khắp nơi là lỗ đen, dùi vào lỗ đen không thấy trời xanh

Chỉ có chân tu mới thấy được vũ trụ mới, vũ trụ mới sinh mệnh mới thấy được bầu trời thực sự

Darwin nói con người là khỉ tiến hóa thành, ngu xuẩn coi con khỉ là tổ tiên

Sa tăng trộm lấy nó làm chân lý, lừa gạt thế nhân gần trăm năm

Phật Chủ từ bi phát hồng nguyện, cứu độ chúng sinh đưa về trời

Pháp Luân chuyển mang trí huệ vĩ đại, vì cứu chúng sinh truyền chân cơ

Tầng tầng lạp tử tầng tầng trời, tầng tầng thiên thể đều là chân Tiên

Lạp tử cực đại lại là cực tiểu, lạp tử cực tiểu lớn vô biên

Hào quang chiếu sáng khắp vũ trụ, tà ma loạn thần không nơi trú

Tân vũ trụ mở ra nhân loại mới, trí huệ hơn hẳn ngàn vạn lần

Đệ tử Đại Pháp trợ Sư tôn, vô tư vô ngã sáng tạo kỷ nguyên

Chân thành kiên định con đường Chính Pháp, công thành chân thân triệu triệu năm

2. Chúng sinh khoái thanh tỉnh

Nhị thập tứ câu tứ bình bát ổn khai tâm ca: tứ bình bát ổn phúc trạch thế nhân, nguyện phổ thiên hạ chúng sinh bình bình an an ổn ổn đương đương độ qua đại kiếp năm. Lưu Bá Ôn dự ngôn thuyết độ qua đại kiếp năm, tái như hoạt Thần Tiên. Quý Châu tàng tự thạch. Đệ tử Đại Pháp đa niên lái bất từ tân khổ, nhật nhật dạ dạ, giảng chân tướng cứu chúng sinh trợ Sư thế gian hành.

Tứ tự ích ngôn, trực bạch bình thản. Bát tự ổn ngôn, ích trí duyên niên.

Thực hoạt thạch thuyết, kim khẩu ngọc ngôn, mạt hậu thiên tượng, nhân nhân bất an.

Họa hoạn vô cùng, thượng thiên hữu nhãn. Khoa học giả tượng, tại bả nhân phiến.

Ngoại tinh sinh mệnh, yếu bả nhân hoán. Cộng sản tà linh, bả nhân ma biến.

Ngu lộng bách tính, thuyết nhân hầu biến, tiết độc Thần Phật, đạo đức luân hãm.

Sáng Thế Chủ Phật, lực hoán cuồng lan, thế nhân đại tội, nhất nhân thừa đảm.

Nhân tâm đại thiện, cứu nhân hồi thiên, cấp nhân cơ hội, thiện ác tự tuyển.

Thoát ly ác đảng, tam thoái bình an, đệ tử Đại Pháp, khuyến nhân quy thiện.

Đại dịch bất khi, lão thiếu an nhiên, cửu tự chân ngôn, thành tâm kính niệm.

Chúng sinh đắc phúc, thọ ích vạn thiên, khai trí khai huệ, phổ thế đồng hoan.

Nhất luân kim quang, chân chủ tái hiện, nhất bộ kỳ thư, cứu nhân ức vạn.

Phật Chủ từ bi, tương chân Pháp truyền, thương sinh thọ ích, phúc thọ đại toàn.

Dịch nghĩa:

Bốn chữ dễ đọc, dễ hiểu bình dị. Tám chữ ổn định, trí huệ kéo dài.

Lời nói chân thành, ngôn từ vàng ngọc. Thiên tượng thời mạt hậu, người người bất an.

Họa loạn bốn bề, ông trời có mắt. Khoa học là giả tượng, lừa gạt con người.

Sinh mệnh ngoài hành tinh, muốn đổi lấy thân thể người. Tà linh cộng sản biến con người thành ma.

Lừa gạt dân chúng, nói con người là từ khỉ. Khinh nhờn Thần Phật, đạo đức tuột dốc.

Phật Chủ sáng thế, ngăn cơn sóng dữ. Đại tội của thế nhân, một mình Ngài gánh chịu.

Tâm sinh đại thiện, cứu người về trời. Cho con người cơ hội tự chọn thiện ác.

Rời xa ác đảng, tam thoái bình an. Đệ tử Đại Pháp, khuyên người quy thiện.

Đại ôn dịch không lừa người, già trẻ yên vui. Chín chữ chân ngôn, thành tâm kính niệm.

Chúng sinh đắc phúc, thụ ích vạn lần. Khai trí khai huệ, thế nhân cùng vui.

Một bánh xe vàng kim, Chân Chủ tái hiện. Một bộ kỳ thư, cứu trăm triệu người.

Phật Chủ từ bi, truyền bộ chân Pháp. Chúng sinh thụ ích, phúc thọ đại toàn.

3. Vạn cổ trí huệ quỳnh hoa khai

Chú thích: Bài thơ này thể hiện cảnh giới tu luyện hiện tại của tác giả. Khung thể vũ trụ hồng đại trên triệu tầng không gian chưa hết, bản thân tác giả chỉ ngộ đến cảnh giới vài tầng không gian, phạm vi không đủ. “Tôi” trong bài thơ không phải chỉ bản thân tác giả, mà chỉ không gian vũ trụ từ hồng quan đến vi quan, tầng tầng lạp tử, chúng sinh và vạn sự vạn vật của tầng tầng không gian.

“Nhà tôi” là chỉ trạng thái và cảnh giới của các sinh mệnh, vạn sự vạn vật trong thế giới thiên quốc trên tinh cầu của các thiên hà. Gọi chung là “nhà tôi”.

“Hoa” là hình tượng, biểu tượng của sinh mệnh và vạn vật. Trạng thái thiên biến vạn hóa của hình tượng thế giới phồn hoa, mỹ lệ, gọi chung là “hoa”.

“Tế bào quần tinh” là chỉ biểu hiện không gian của con người trong xã hội hiện thực, phản ánh hiện thực sinh mệnh rối loạn. Bị mê trong danh, lợi, tình, sầu suốt ngày tranh tranh đấu đấu, không biết mục đích đến thế gian để làm gì, sống trong mơ hồ.

Sư tôn từ bi vĩ đại từ đại khung thâm sâu đến nhân gian, cứu vớt chúng sinh, canh tân vũ trụ, đưa chúng sinh trở về thế giới thiên quốc mỹ lệ, trường tồn với trời đất!

Tế bào quần tinh thị ngã gia, vô trí vô huệ hỗn niên hoa.

Sáng Thế Chủ Phật truyền thiên Pháp, đắc Pháp phá mê tỉnh ngộ hoa.

Phân tử quần tinh thị ngã gia, nhân Thần tương gian độ sinh nhai.

Âm dương tương đối sản vạn vật, ngũ hành tương sinh trí huệ hoa.

Nguyên tử quần tinh thị ngã gia, vạn sự vạn vật đô sinh hoa.

Vật chất vi tế chân mệnh hiển, thiên biến vạn hóa minh lượng hoa.

Điện tử quần tinh thị ngã gia, chúng tiên chủ vương thiểm quang hóa.

Vũ trụ bảo thành tọa liên tọa, nhật hành vạn lý quan tiên hoa.

Neutron quần tinh thị ngã gia, phi thuyền tái chủ bố thần họa.

Ngọc vũ thần đồng mạn thiên vũ, hiển nga thải phượng triển quần hoa.

Thiên thể thâm khung thị ngã gia, bảo tháp tiên thành phóng quang hoa.

Ngọc vũ quỳnh lâu triển thần họa, tinh vân vạn thải biến tiên hoa.

Hạo vũ thiên ngoại thị ngã gia, chúng tiên Thần Phật mãn thiên nhai.

Thánh cảnh Phật quang biến thiên vũ, Pháp Luân phi toàn phòng kim hoa.

Thâm cung hạo vũ thanh hựu minh, chanh hoàng tử lục vạn thải hà.

Nghê hồng hà quang triển vạn lý, Thần Phật tiên đạo mãn thiên hoa.

Dịch nghĩa:

Tế bào quần tinh là nhà tôi, vô trí vô huệ bao năm tháng

Phật Chủ sáng thế truyền thiên Pháp, đắc Pháp phá mê tỉnh ngộ hoa

Phân tử quần tinh là nhà tôi, người và Thần đan xen nhau sống qua kiếp sống

Âm dương tương ứng sinh vạn vật, ngũ hành tương sinh tạo trí huệ hoa

Nguyên tử quần tinh là nhà tôi, vạn sự vạn vật đều sinh hoa

Vật chất vi tế là sinh mệnh chân chính, ngàn biến vạn hóa hoa rực sáng

Điện tử quần tinh là nhà tôi, chúng Tiên chủ vương như đóa hoa lấp lánh

Vũ trụ bảo thành trên hoa sen, ngày đi vạn lý ngắm tiên hoa

Điện tử quần tinh là nhà tôi, phi thuyền chở những bức tranh Thần Tiên

Ngọc vũ thần đồng múa điệu múa thần tiên, tiên nữ phượng hoàng múa trải hoa

Thiên thể vũ trụ là nhà tôi, tháp ngọc thành tiên tỏa hào quang hoa

Vũ trụ to lớn ngoài bầu trời là nhà tôi, tinh vân muôn sắc biến thành hoa

Thánh cảnh Phật quang khắp vũ trụ, Pháp Luân xoay chuyển tỏa những đóa hoa vàng kim

Thương khung vũ trụ lại sáng tỏi, xanh tím vàng cam vạn sắc mây

Hào quang tía hồng chiếu vạn dặm, Thần Phật Đạo Tiên khắp trời hoa

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/272091Ngày đăng: 27-09-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.