Đơn ca nữ: Mượn ánh trăng Trung Thu[ChanhKien.org]

Sáng tác lời: Mai Liên
Biên khúc: Như Sơ
Diễn xướng: Như Ca

Cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại Tết Trung Thu vui vẻ!

Lời bài hát tiếng Trung (Phiên âm Pinyin / Zhuyin)

中秋的月亮大又圓
Zhōngqiū de yuèliàng dà yòu yuán
ㄓㄨㄥ ㄑㄧㄡ ㄉㄜ˙ ㄩㄝˋ ㄌㄧㄤˋ ㄉㄚˋ ㄧㄡˋ ㄩㄢˊ
感念師尊的淚澀又鹹
gǎnniàn shī zūn de lèi sè yòu xián
ㄍㄢˇ ㄋㄧㄢˋ ㄕ ㄗㄨㄣ ㄉㄜ˙ ㄌㄟˋ ㄙㄜˋ ㄧㄡˋ ㄒㄧㄢˊ
修煉的道路也長也短
xiūliàn de dàolù yě zhǎng yě duǎn
ㄒㄧㄡ ㄌㄧㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄉㄠˋ ㄌㄨˋ ㄧㄝˇ ㄓㄤˇ ㄧㄝˇ ㄉㄨㄢˇ
助師救人雖苦猶甜
zhù shī jiù rén suī kǔ yóu tián
ㄓㄨˋ ㄕ ㄐㄧㄡˋ ㄖㄣˊ ㄙㄨㄟ ㄎㄨˇ ㄧㄡˊ ㄊㄧㄢˊ

借中秋的月光
jiè zhōngqiū de yuèguāng
ㄐㄧㄝˋ ㄓㄨㄥ ㄑㄧㄡ ㄉㄜ˙ ㄩㄝˋ ㄍㄨㄤ
捎去我的心願
shāo qù wǒ de xīnyuàn
ㄕㄠ ㄑㄩˋ ㄨㄛˇ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄣ ㄩㄢˋ
想化作一朵永開不敗的聖蓮
xiǎng huà zuò yī duǒ yǒng kāi bùbài de shèng lián
ㄒㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄗㄨㄛˋ ㄧ ㄉㄨㄛˇ ㄩㄥˇ ㄎㄞ ㄅㄨˋ ㄅㄞˋ ㄉㄜ˙ ㄕㄥˋ ㄌㄧㄢˊ
日夜朝拜主佛到永遠到永遠
rìyè cháobài zhǔ fú dào yǒngyuǎn dào yǒngyuǎn
ㄖˋ ㄧㄝˋ ㄔㄠˊ ㄅㄞˋ ㄓㄨˇ ㄈㄨˊ ㄉㄠˋ ㄩㄥˇ ㄩㄢˇ ㄉㄠˋ ㄩㄥˇ ㄩㄢˇ

借中秋的月光傾訴萬語千言
jiè zhōngqiū de yuèguāng qīngsù wàn yǔ qiānyán
ㄐㄧㄝˋ ㄓㄨㄥ ㄑㄧㄡ ㄉㄜ˙ ㄩㄝˋ ㄍㄨㄤ ㄑㄧㄥ ㄙㄨˋ ㄨㄢˋ ㄩˇ ㄑㄧㄢ ㄧㄢˊ
創世主慈悲救度銘刻心田
chuàngshì zhǔ cíbēi jiù dù míngkè xīntián
ㄔㄨㄤˋ ㄕˋ ㄓㄨˇ ㄘˊ ㄅㄟ ㄐㄧㄡˋ ㄉㄨˋ ㄇㄧㄥˊ ㄎㄜˋ ㄒㄧㄣ ㄊㄧㄢˊ
洪恩浩蕩法光照耀蒼宇間
hóng’ēn hàodàng fǎ guāng zhàoyào cāng yǔ jiān
ㄏㄨㄥˊ ㄣ ㄏㄠˋ ㄉㄤˋ ㄈㄚˇ ㄍㄨㄤ ㄓㄠˋ ㄧㄠˋ ㄘㄤ ㄩˇ ㄐㄧㄢ
法正人間在眼前
fǎ zhèng rénjiān zài yǎnqián
ㄈㄚˇ ㄓㄥˋ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄢ ㄗㄞˋ ㄧㄢˇ ㄑㄧㄢˊ

借中秋的月光
jiè zhōngqiū de yuèguāng
ㄐㄧㄝˋ ㄓㄨㄥ ㄑㄧㄡ ㄉㄜ˙ ㄩㄝˋ ㄍㄨㄤ
捎去我的心願
shāo qù wǒ de xīnyuàn
ㄕㄠ ㄑㄩˋ ㄨㄛˇ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄣ ㄩㄢˋ
想化作一朵永開不敗的聖蓮
xiǎng huà zuò yī duǒ yǒng kāi bùbài de shèng lián
ㄒㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄗㄨㄛˋ ㄧ ㄉㄨㄛˇ ㄩㄥˇ ㄎㄞ ㄅㄨˋ ㄅㄞˋ ㄉㄜ˙ ㄕㄥˋ ㄌㄧㄢˊ
日夜朝拜主佛到永遠到永遠
rìyè cháobài zhǔ fú dào yǒngyuǎn dào yǒngyuǎn
ㄖˋ ㄧㄝˋ ㄔㄠˊ ㄅㄞˋ ㄓㄨˇ ㄈㄨˊ ㄉㄠˋ ㄩㄥˇ ㄩㄢˇ ㄉㄠˋ ㄩㄥˇ ㄩㄢˇ

Tạm dịch:

Ánh trăng Trung Thu to lại tròn
Cảm nhớ nước mắt Sư tôn vừa đắng vừa mặn
Tu luyện con đường lúc dài lúc ngắn
Trợ Sư cứu người tuy đắng mà ngọt

Mượn ánh trăng Trung Thu
Mang tâm nguyện của ta
Mong hóa thành một đóa sen thánh khiết vĩnh viễn nở không tàn
Ngày đêm bái lạy Phật Chủ đến suốt đời

Mượn ánh trăng Trung Thu nói hết vạn ngữ ngàn lời
Sáng Thế Chủ từ bi cứu độ nhớ khắc rõ trong tim
Hồng ân mênh mông cuồn cuộn Pháp quang chiếu rọi thương vũ
Pháp Chính Nhân Gian ở trước mắt

Mượn ánh trăng Trung Thu
Mang tâm nguyện của ta
Mong hóa thành một đóa sen thánh khiết vĩnh viễn nở không tàn
Ngày đêm bái lạy Phật Chủ đến suốt đời

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/277983Ngày đăng: 03-09-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.