Đơn ca nam: Nguyện không phụ lòng Sư tôn[ChanhKien.org]

Sáng tác lời và nhạc: Giai Tiến
Biên khúc: Như Sơ
Diễn xướng: Vĩnh Sinh

Lời bài hát tiếng Trung (phiên âm Pinyin/Zhuyin):

第一段:

又是一個夜晚
天空繁星點點
無眠的思緒回到了從前
手捧著寶書我淚水漣漣
您知道我們千年的尋萬年的盼
啊 來到了我們面前
修煉啊並不難
人心啊處處攔
世道啊已魔變
慈善啊光明顯
大地回春天也笑開了顏

第二段:

又是一個晴空
天邊多彩絢爛
止不住的思念飛向了彼岸
眾生的囑託似千斤的擔
您叮囑的話兒迴蕩在耳邊
啊 我們來到了人世間
甘霖啊似清泉
人心啊在回暖

師恩啊重如山
師恩啊恩似天
您牽著我們的手兒永向前

逆流而上志更堅
修煉如初再登攀
不負啊來世約
不負啊師尊願
您帶著我們一起回家園
一起回家園

dì yī duàn:

yòu shì yī gè yè wǎn
tiān kōng fán xīng diǎn diǎn
wú mián de sī xù huí dào le cóng qián
shǒu pěng zhe bǎo shū wǒ lèi shuǐ lián lián
nín zhī dào wǒ men qiān nián de xún wàn nián de pàn
a lái dào le wǒ men miàn qián
xiū liàn a bìng bù nán
rén xīn a chù chù lán
shì dào a yǐ mó biàn
cí shàn a guāng míng xiǎn
dà dì huí chūn tiān yě xiào kāi le yán

dì èr duàn:

yòu shì yī gè qíng kōng
tiān biān duō cǎi xuàn làn
zhǐ bù zhù de sī niàn fēi xiàng le bǐ’ àn
zhòng shēng de zhǔtuō shì qiān jīn de dān
nín dīng zhǔ de huà er huí dàng zài ěr biān
a wǒ men lái dào le rén shì jiān
gān lín a shì qīng quán
rén xīn a zài huí nuǎn

shī ēn a zhòng rú shān
shī ēn a ēn shì tiān
nín qiānzhe wǒmen de shǒu er yǒng xiàng qián

nì liú ér shàng zhì gèng jiān
xiū liàn rú chū zài dēng pān
bù fù a lái shì yuē
bù fù a shī zūn yuàn
nín dài zhe wǒ men yī qǐ huí jiā yuán
yī qǐ huí jiā yuán

ㄉㄧˋ ㄧ ㄉㄨㄢˋ :

ㄧㄡˋ ㄕˋ ㄧˊ ㄍㄜˋ ㄧㄝˋ ㄨㄢˇ
ㄊㄧㄢ ㄎㄨㄥ ㄈㄢˊ ㄒㄧㄥ ㄉㄧㄢˇ ㄉㄧㄢˇ
ㄨˊ ㄇㄧㄢˊ ㄉㄜ˙ ㄙ ㄒㄩˋ ㄏㄨㄟˊ ㄉㄠˋ ㄌㄜ˙ ㄘㄨㄥˊ ㄑㄧㄢˊ
ㄕㄡˇ ㄆㄥˇ ㄓㄜ˙ ㄅㄠˇ ㄕㄨ ㄨㄛˇ ㄌㄟˋ ㄕㄨㄟˇ ㄌㄧㄢˊ ㄌㄧㄢˊ
ㄋㄧㄣˊ ㄓ ㄉㄠˋ ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙ ㄑㄧㄢ ㄋㄧㄢˊ ㄉㄜ˙ ㄒㄩㄣˊ ㄨㄢˋ ㄋㄧㄢˊ ㄉㄜ˙ ㄆㄢˋ
ㄚ˙ ㄌㄞˊ ㄉㄠˋ ㄌㄜ˙ ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙ ㄇㄧㄢˋ ㄑㄧㄢˊ
ㄒㄧㄡ ㄌㄧㄢˋ ㄚ˙ ㄅㄧㄥˋ ㄅㄨˋ ㄋㄢˊ
ㄖㄣˊ ㄒㄧㄣ ㄚ˙ ㄔㄨˇ ㄔㄨˋ ㄌㄢˊ
ㄕˋ ㄉㄠˋ ㄚ˙ ㄧˇ ㄇㄛˊ ㄅㄧㄢˋ
ㄘˊ ㄕㄢˋ ㄚ˙ ㄍㄨㄤ ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄢˇ
ㄉㄚˋ ㄉㄧˋ ㄏㄨㄟˊ ㄔㄨㄣ ㄊㄧㄢ ㄧㄝˇ ㄒㄧㄠˋ ㄎㄞ ㄌㄜ˙ ㄧㄢˊ

ㄉㄧˋ ㄦˋ ㄉㄨㄢˋ :

ㄧㄡˋ ㄕˋ ㄧˊ ㄍㄜˋ ㄑㄧㄥˊ ㄎㄨㄥ
ㄊㄧㄢ ㄅㄧㄢ ㄉㄨㄛ ㄘㄞˇ ㄒㄩㄢˋ ㄌㄢˋ
ㄓˇ ㄅㄨˊ ㄓㄨˋ ㄉㄜ˙ ㄙ ㄋㄧㄢˋ ㄈㄟ ㄒㄧㄤˋ ㄌㄜ˙ ㄅㄧˇ ㄢˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄕㄥ ㄉㄜ˙ ㄓㄨˇ ㄊㄨㄛ ㄕˋ ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ ㄉㄜ˙ ㄉㄢ
ㄋㄧㄣˊ ㄉㄧㄥ ㄓㄨˇ ㄉㄜ˙ ㄏㄨㄚˋ ㄦˊ ㄏㄨㄟˊ ㄉㄤˋ ㄗㄞˋ ㄦˇ ㄅㄧㄢ
ㄚ˙ ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙ ㄌㄞˊ ㄉㄠˋ ㄌㄜ˙ ㄖㄣˊ ㄕˋ ㄐㄧㄢ
ㄍㄢ ㄌㄧㄣˊ ㄚ˙ ㄕˋ ㄑㄧㄥ ㄑㄩㄢˊ
ㄖㄣˊ ㄒㄧㄣ ㄚ˙ ㄗㄞˋ ㄏㄨㄟˊ ㄋㄨㄢˇ

ㄕ ㄣ ㄚ˙ ㄓㄨㄥˋ ㄖㄨˊ ㄕㄢ
ㄕ ㄣ ㄚ˙ ㄣ ㄕˋ ㄊㄧㄢ
ㄋㄧㄣˊ ㄑㄧㄢ ㄓㄜ˙ ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙ ㄉㄜ˙ ㄕㄡˇ ㄦˊ ㄩㄥˇ ㄒㄧㄤˋ ㄑㄧㄢˊ

ㄋㄧˋ ㄌㄧㄡˊ ㄦˊ ㄕㄤˋ ㄓˋ ㄍㄥˋ ㄐㄧㄢ
ㄒㄧㄡ ㄌㄧㄢˋ ㄖㄨˊ ㄔㄨ ㄗㄞˋ ㄉㄥ ㄆㄢ
ㄅㄨˋ ㄈㄨˋ ㄚ˙ ㄌㄞˊ ㄕˋ ㄩㄝ
ㄅㄨˋ ㄈㄨˋ ㄚ˙ ㄕ ㄗㄨㄣ ㄩㄢˋ
ㄋㄧㄣˊ ㄉㄞˋ ㄓㄜ˙ ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙ ㄧˋ ㄑㄧˇ ㄏㄨㄟˊ ㄐㄧㄚ ㄩㄢˊ
ㄧˋ ㄑㄧˇ ㄏㄨㄟˊ ㄐㄧㄚ ㄩㄢˊ

Tạm dịch:

Đoạn đầu tiên:

Lại thêm một đêm nữa
Bầu trời đầy sao lấp lánh
Những suy nghĩ mất ngủ trở về quá khứ
Cầm cuốn sách quý giá trên tay, tôi bật khóc
Bạn biết rằng chúng ta đã tìm kiếm hàng ngàn năm và mong chờ hàng ngàn năm
A! Điều trân quý đã đến trước mặt chúng ta
Tu luyện à, cũng không khó
Nhân tâm à, nơi nơi cản trở
Thế đạo ư, đã ma biến
Từ thiện ơi, quang minh hiển lộ
Mùa xuân về, Trời Đất cũng mỉm cười

Đoạn thứ hai:

Lại một bầu trời quang đãng khác
Bầu trời đầy màu sắc và tuyệt đẹp
Khát khao không thể ngăn cản bay sang bờ bên kia
Sự phó thác của tất cả chúng sinh giống như một gánh nặng
Lời căn dặn của bạn vang vọng bên tai tôi
A! Chúng ta đã đến nhân gian
Cam lộ ơi, tựa dòng suối xanh
Lòng người đang ấm lại

Sư ân ơi, ân Sư tựa như núi
Sư ân ơi, ân Sư tựa trời cao
Ngài nắm tay chúng con và mãi mãi tiến về phía trước

Ngược dòng mà lên, ý chí càng kiên cường
Tu luyện như thuở ban đầu
Không phụ lòng, kiếp sau ước hẹn
Không phụ lòng, tâm nguyện của Sư tôn
Ngài mang chúng con cùng nhau trở về gia viên
Cùng nhau trở về gia viên.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/276280Ngày đăng: 02-09-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.