Đơn ca nam: Bắc quốc phiêu hương[ChanhKien.Org]

Sáng tác lời: Pháp Đồ
Diễn xướng: Vĩnh Sinh

Lời bài hát tiếng Trung (phiên âm Pinyin/Zhuyin):

微風送晚霞
wéi fēng sòng wǎn xiá
ㄨㄟ ㄈㄥ ㄙㄨㄥˋ ㄨㄢˇ ㄒㄧㄚˊ
皓月清揮灑
hào yuè qīng huī sǎ
ㄏㄠˋ ㄩㄝˋ ㄑㄧㄥ ㄏㄨㄟ ㄙㄚˇ
長長冰雪路
zhǎng zhǎng bīng xuě lù
ㄔㄤˊ ㄔㄤˊ ㄅㄧㄥ ㄒㄩㄝˇ ㄌㄨˋ
處處綻蓮花
chù chù zhàn lián huā
ㄔㄨˇ ㄔㄨˋ ㄓㄢˋ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄨㄚ
慈悲救眾生
cí bēi jiù zhòng shēng
ㄘˊ ㄅㄟ ㄐㄧㄡˋ ㄓㄨㄥˋ ㄕㄥ
真話留萬家
zhēn huà liú wàn jiā
ㄓㄣ ㄏㄨㄚˋ ㄌㄧㄡˊ ㄨㄢˋ ㄐㄧㄚ
清香灑濁世
qīng xiāng sǎ zhuó shì
ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄤ ㄙㄚˇ ㄓㄨㄛˊ ㄕˋ
法徒走天涯啊
fǎ tú zǒu tiān yá a
ㄈㄚˇ ㄊㄨˊ ㄗㄡˇ ㄊㄧㄢ ㄧㄚˊ ㄚ˙
法徒走天涯
fǎ tú zǒu tiān yá
ㄈㄚˇ ㄊㄨˊ ㄗㄡˇ ㄊㄧㄢ ㄧㄚˊ
法徒走天涯
fǎ tú zǒu tiān yá
ㄈㄚˇ ㄊㄨˊ ㄗㄡˇ ㄊㄧㄢ ㄧㄚˊ

Tạm dịch:

Gió nhẹ đưa, tiễn ráng chiều
Ánh trăng tỏa sáng rực rỡ trong đêm
Con đường dài phủ đầy băng tuyết
Hoa sen nở khắp nơi
Từ bi cứu chúng sinh
Chân ngôn cứu vạn nhà
Hương thơm toả khắp thế gian
Đệ tử Đại Pháp đi tới miền chân trời
Đệ tử Đại Pháp đi tới miền chân trời
Đệ tử Đại Pháp đi tới miền chân trời

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/265783Ngày đăng: 14-09-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.