Bản nhạc: Tìm về chân ngã (sáo, piano, Rê trưởng)[ChanhKien.org]

Soạn nhạc, sáng tác: Nhan Tĩnh Phân
Diễn tấu sáo: Trần Quốc Hoa
Đệm đàn Piano: Nhan Tĩnh Phân (Đệ tử Đại Pháp người Đức)
Diễn tấu: Nhan Tĩnh Phân, Trần Quốc Hoa

Ba sắc thái và ý nghĩa của bản nhạc:

(1) Nhịp độ thong thả (Andante): Tạ thế luân hồi, nhiều lần trải qua thế sự, khổ chờ thánh duyên
(2) Nhịp độ nhanh (Allegro): Mừng vui đắc Đại Pháp, chân ngã mộng tỉnh, tái sinh trong Pháp
(3) Nhịp độ hơi nhanh (Allegretto): Tương lai tươi sáng, hoài cảm ân Sư, con đường quay về có hy vọng

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/117180Ngày đăng: 19-09-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.