Đơn ca nữ: Cơ duyên[ChanhKien.org]

Soạn lời: Đóa Đóa Liên
Sáng tác nhạc: Tinh Tấn
Ca sĩ: Như Thủy

Lời bài hát tiếng Trung (Phiên âm Pinyin / Zhuyin):

在迷中 你沉淪很多
zài mí zhōng nǐ chén lún hěn duō
ㄗㄞˋ ㄇㄧˊ ㄓㄨㄥ ㄋㄧˇ ㄔㄣˊ ㄌㄨㄣˊ ㄏㄣˇ ㄉㄨㄛ
在人中 你嘗盡苦樂
zài rén zhōng nǐ cháng jǐn kǔ lè
ㄗㄞˋ ㄖㄣˊ ㄓㄨㄥ ㄋㄧˇ ㄔㄤˊ ㄐㄧㄣˇ ㄎㄨˇ ㄌㄜˋ
在世中 為名利茫然奔波
zài shì zhōng wéi míng lì máng rán bēn bō
ㄗㄞˋ ㄕˋ ㄓㄨㄥ ㄨㄟˊ ㄇㄧㄥˊ ㄌㄧˋ ㄇㄤˊ ㄖㄢˊ ㄅㄣ ㄅㄛ
在心中 總有種無名的憂愁
zài xīn zhōng zǒng yǒu zhǒng wú míng de yōu chóu
ㄗㄞˋ ㄒㄧㄣ ㄓㄨㄥ ㄗㄨㄥˇ ㄧㄡˇ ㄓㄨㄥˇ ㄨˊ ㄇㄧㄥˊ ㄉㄜ˙ ㄧㄡ ㄔㄡˊ

你來了 來聽我說
nǐ lái le lái tīng wǒ shuō
ㄋㄧˇ ㄌㄞˊ ㄌㄜ˙ ㄌㄞˊ ㄊㄧㄥ ㄨㄛˇ ㄕㄨㄛ
你走了 你明白許多
nǐ zǒu le nǐ míng bái xǔ duō
ㄋㄧˇ ㄗㄡˇ ㄌㄜ˙ ㄋㄧˇ ㄇㄧㄥˊ ㄅㄞˊ ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ
要救你 是我對神的承諾
yào jiù nǐ shì wǒ duì shén de chéng nuò
ㄧㄠˋ ㄐㄧㄡˋ ㄋㄧˇ ㄕˋ ㄨㄛˇ ㄉㄨㄟˋ ㄕㄣˊ ㄉㄜ˙ ㄔㄥˊ ㄋㄨㄛˋ
你得救 是我最大的快樂
nǐ dé jiù shì wǒ zuì dà de kuài lè
ㄋㄧˇ ㄉㄜˊ ㄐㄧㄡˋ ㄕˋ ㄨㄛˇ ㄗㄨㄟˋ ㄉㄚˋ ㄉㄜ˙ ㄎㄨㄞˋ ㄌㄜˋ

今生結緣你和我
jīn shēng jié yuán nǐ hé wǒ
ㄐㄧㄣ ㄕㄥ ㄐㄧㄝˊ ㄩㄢˊ ㄋㄧˇ ㄏㄜˊ ㄨㄛˇ
聽真相明白幾多
tīng zhēn xiàng míng bái jǐ duō
ㄊㄧㄥ ㄓㄣ ㄒㄧㄤˋ ㄇㄧㄥˊ ㄅㄞˊ ㄐㄧˇ ㄉㄨㄛ
世間的榮華帶不走
shì jiān de róng huá dài bù zǒu
ㄕˋ ㄐㄧㄢ ㄉㄜ˙ ㄖㄨㄥˊ ㄏㄨㄚˊ ㄉㄞˋ ㄅㄨˋ ㄗㄡˇ
同化“真善忍”大法才是來世的囑託
tóng huà “zhēn shàn rěn” dà fǎ cái shì lái shì de zhǔ tuō
ㄊㄨㄥˊ ㄏㄨㄚˋ “ㄓㄣ ㄕㄢˋ ㄖㄣˇ” ㄉㄚˋ ㄈㄚˇ ㄘㄞˊ ㄕˋ ㄌㄞˊ ㄕˋ ㄉㄜ˙ ㄓㄨˇ ㄊㄨㄛ

Tạm dịch:

Trong mê lạc, bạn trầm luân biết mấy
Trong thân người, bạn nếm đủ khổ vui
Trong nhân thế, vì danh lợi bôn ba lạc lối
Trong cõi lòng, luôn ôm buồn lo không tên

Bạn đến rồi, hãy lắng nghe tôi nói
Bạn đi rồi, bạn hiểu ra nhiều điều
Cần cứu bạn, là lời hứa của tôi với Thần
Bạn được cứu, là niềm vui lớn nhất của tôi

Đời này bạn và tôi kết duyên
Nghe chân tướng hiểu được bao nhiêu
Vinh hoa thế gian không mang theo được
Đồng hóa Đại Pháp “Chân Thiện Nhẫn” mới là phó thác khi đến thế gian.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/259568Ngày đăng: 16-08-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.