Độc tấu sáo: Tuỳ Sư hành[ChanhKien.org]

Soạn nhạc và diễn tấu: Trần Quốc Hoa
Nhạc đệm và biên khúc: Bastian Kaemmerer
Thơ: Đường Tĩnh

《随师行》

悠悠岁月牵圣缘,

紧随主佛入世间。

芸芸众生寻归路,

法徒助师兑誓言。

Âm Hán Việt:

Tùy Sư hành

Du du tuế nguyệt khiên Thánh duyên,

Khẩn tùy Chủ Phật nhập thế gian.

Vân vân chúng sinh tầm quy lộ,

Pháp đồ trợ Sư đoái thệ ngôn.

Tạm dịch:

Tùy Sư hành

Năm tháng dài dằng dặc dẫn dắt Thánh duyên,

Theo sát Phật Chủ nhập thế gian.

Vô số chúng sinh tìm đường về,

Đệ tử Đại Pháp trợ Sư thực hiện lời thề.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/244110Ngày đăng: 01-08-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.