Diễn tấu piano: Bình thủy tương phùng[ChanhKien.org]

Soạn nhạc / Diễn tấu: Thanh Duyên

Ghi chú của người dịch:

Bình thủy tương phùng (萍水相逢) có nghĩa là: Bèo nước gặp nhau. Câu thành ngữ này có nghĩa chỉ những người xa lạ gặp nhau nơi đất khách. Nguồn gốc của thành ngữ này lấy ý của Vương Bột viết trong bài thơ “Đằng Vương cát tự“:

“Quan san nan việt, Thùy bi thất lộ chi nhân?

Bình thủy tương phùng, Tận thị tha hương chi khách”

(關山難越,誰悲失路之人?

萍水相逢,盡是他鄉之客)

Ý nói là:

Quan san khó vượt, nào ai xót thương người lạc lối?

Gặp nhau như bèo dạt bờ nước, mới hay đều là khách tha hương.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/285141Ngày đăng: 31-08-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.