Ca khúc: Ý nghĩa của sinh mệnh[ChanhKien.org]

Sáng tác lời: Đoá Đoá Liên
Soạn nhạc: Minh Kha
Phối khí: Nguyên Khoa
Biểu diễn: A Kiều

Lời bài hát tiếng Trung:

追求人间富有
徘徊十字路口
穿梭匆匆人流
身心疲累为生计愁

人生如逆旅
纸醉金迷苦乐仇
多少疑问在心头
心灵深处在等候

生命意义是什么
为何出生在末后
拜读创世主教诲
人生不是爱恨情仇

大法是救世方舟
生生世世在等候

Phiên âm Pinyin / Zhuyin:

zhuī qiú rén jiān fù yǒu
pái huái shí zì lù kǒu
chuān suō cōng cōng rén liú
shēn xīn pí lèi wéi shēng jì chóu

rén shēng rú nì lǚ
zhǐ zuì jīn mí kǔ lè chóu
duō shǎo yí wèn zài xīn tóu
xīn líng shēn chǔ zài děng hòu

shēng mìng yì yì shì shén me
wèi hé chū shēng zài mò hòu
bài dú chuàng shì zhǔ jiào huì
rén shēng bú shì ài hèn qíng chóu

dà fǎ shì jiù shì fāng zhōu
shēng shēng shì shì zài děng hòu

ㄓㄨㄟ ㄑㄧㄡˊ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄢ ㄈㄨˋ ㄧㄡˇ
ㄆㄞˊ ㄏㄨㄞˊ ㄕˊ ㄗˋ ㄌㄨˋ ㄎㄡˇ
ㄔㄨㄢ ㄙㄨㄛ ㄘㄨㄥ ㄘㄨㄥ ㄖㄣˊ ㄌㄧㄡˊ
ㄕㄣ ㄒㄧㄣ ㄆㄧˊ ㄌㄟˋ ㄨㄟˊ ㄕㄥ ㄐㄧˋ ㄔㄡˊ

ㄖㄣˊ ㄕㄥ ㄖㄨˊ ㄋㄧˋ ㄌㄩˇ
ㄓˇ ㄗㄨㄟˋ ㄐㄧㄣ ㄇㄧˊ ㄎㄨˇ ㄌㄜˋ ㄔㄡˊ
ㄉㄨㄛ ㄕㄠˇ ㄧˊ ㄨㄣˋ ㄗㄞˋ ㄒㄧㄣ ㄊㄡˊ
ㄒㄧㄣ ㄌㄧㄥˊ ㄕㄣ ㄔㄨˇ ㄗㄞˋ ㄉㄥˇ ㄏㄡˋ

ㄕㄥ ㄇㄧㄥˋ ㄧˋ ㄧˋ ㄕˋ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
ㄨㄟˋ ㄏㄜˊ ㄔㄨ ㄕㄥ ㄗㄞˋ ㄇㄛˋ ㄏㄡˋ
ㄅㄞˋ ㄉㄨˊ ㄔㄨㄤˋ ㄕˋ ㄓㄨˇ ㄐㄧㄠˋ ㄏㄨㄟˋ
ㄖㄣˊ ㄕㄥ ㄅㄨˊ ㄕˋ ㄞˋ ㄏㄣˋ ㄑㄧㄥˊ ㄔㄡˊ

ㄉㄚˋ ㄈㄚˇ ㄕˋ ㄐㄧㄡˋ ㄕˋ ㄈㄤ ㄓㄡ
ㄕㄥ ㄕㄥ ㄕˋ ㄕˋ ㄗㄞˋ ㄉㄥˇ ㄏㄡˋ

Tạm dịch:

Truy cầu phú quý nơi thế gian
Chần chừ loanh quanh ngã tư đường
Dòng người vội vã như thoi đưa
Thân tâm mệt mỏi, sầu mưu sinh

Đời người như quán trọ
Ngợp trong xa hoa, khổ – lạc – thù
Bao nghi vấn chất chứa trong tâm
Sâu thẳm tâm hồn dường như đang chờ đợi

Ý nghĩa của sinh mệnh là gì
Vì sao sinh ra thời mạt hậu
Được đọc lời dạy của Sáng Thế Chủ
Nhân sinh không phải yêu hận tình thù

Đại Pháp là con thuyền cứu thế thời mạt hậu
Vạn kiếp luân hồi đang chờ đợi

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/284637Ngày đăng: 13-08-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.