Độc tấu đàn tỳ bà: Hẹn gặp lại vào mùa xuân[ChanhKien.org]

Biên khúc: Đại Hùng
Hoà âm: Cát Giai
Diễn tấu đàn tỳ bà: Cát Giai

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/259308Ngày đăng: 04-07-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.