Độc tấu đàn tỳ bà: Đắm chìm trong ánh sáng Phật quang[ChanhKien.org]

Biên khúc, phối khí, tổng hợp, diễn tấu đàn tỳ bà: Cát Giai
Hoà âm: Eve Liang

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/284045Ngày đăng: 05-07-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.