Độc tấu cổ tranh: Đắc độ theo Thầy quay trở về (bản cải biên)[ChanhKien.org]

Tác giả: Mộc Thần Dương

Khúc đàn tranh: “Đắc độ theo Thầy quay trở về” được cải biên từ hai bản: “Đắc độ” và “Con đường trở về”

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/277386Ngày đăng: 06-07-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.