Chánh Kiến thiên âm: Đội trống lưngTác giả: Vũ Liên

[ChanhKien.org]

Sáng tác lời: Trương Thái

Phối nhạc, diễn xướng: Tân Nhạc

Lời bài hát tiếng Trung (có phiên âm):

敲起鼓來打起镲
qiāo qǐ gǔ lái dǎ qǐ chǎ / ㄑㄧㄠ ㄑㄧˇ ㄍㄨˇ ㄌㄞˊ ㄉㄚˇ ㄑㄧˇ ㄔㄚˇ

威風凜凜走天下
wēi fēng lǐn lǐn zǒu tiān xià / ㄨㄟ ㄈㄥ ㄌㄧㄣˇ ㄌㄧㄣˇ ㄗㄡˇ ㄊㄧㄢ ㄒㄧㄚˋ

法鼓聲聲震四方
fǎ gǔ shēng shēng zhèn sì fāng / ㄈㄚˇ ㄍㄨˇ ㄕㄥ ㄕㄥ ㄓㄣˋ ㄙˋ ㄈㄤ

清除邪惡威力大
qīng chú xié è wēi lì dà / ㄑㄧㄥ ㄔㄨˊ ㄒㄧㄝˊ ㄜˋ ㄨㄟ ㄌㄧˋ ㄉㄚˋ

救度眾生是我願
jiù dù zhòng shēng shì wǒ yuàn / ㄐㄧㄡˋ ㄉㄨˋ ㄓㄨㄥˋ ㄕㄥ ㄕˋ ㄨㄛˇ ㄩㄢˋ

有緣之士來相見
yǒu yuán zhī shì lái xiāng jiàn / ㄧㄡˇ ㄩㄢˊ ㄓ ㄕˋ ㄌㄞˊ ㄒㄧㄤ ㄐㄧㄢˋ

善良之人笑開顏
shàn liáng zhī rén xiào kāi yán / ㄕㄢˋ ㄌㄧㄤˊ ㄓ ㄖㄣˊ ㄒㄧㄠˋ ㄎㄞ ㄧㄢˊ

邪惡之徒心膽寒
xié è zhī tú xīn dǎn hán / ㄒㄧㄝˊ ㄜˋ ㄓ ㄊㄨˊ ㄒㄧㄣ ㄉㄢˇ ㄏㄢˊ

頌揚大法在人間
sòng yáng dà fǎ zài rén jiān / ㄙㄨㄥˋ ㄧㄤˊ ㄉㄚˋ ㄈㄚˇ ㄗㄞˋ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄢ

耳語相傳登法船
ěr yǔ xiāng chuán dēng fǎ chuán / ㄦˇ ㄩˇ ㄒㄧㄤ ㄔㄨㄢˊ ㄉㄥ ㄈㄚˇ ㄔㄨㄢˊ

爭分奪秒救眾生
zhēng fēn duó miǎo jiù zhòng shēng / ㄓㄥ ㄈㄣ ㄉㄨㄛˊ ㄇㄧㄠˇ ㄐㄧㄡˋ ㄓㄨㄥˋ ㄕㄥ

完成使命隨師還
wán chéng shǐ mìng suí shī huán / ㄨㄢˊ ㄔㄥˊ ㄕˇ ㄇㄧㄥˋ ㄙㄨㄟˊ ㄕ ㄏㄨㄢˊ

Tạm dịch:

Nào đánh trống và đánh chập cheng (*)

Uy phong lẫm liệt đi khắp thiên hạ

Tiếng trống Pháp chấn tứ phương

Uy lực to lớn thanh trừ tà ác

Cứu độ chúng sinh là thệ nguyện của tôi

Người hữu duyên đến hội ngộ

Người thiện lương nở nụ cười

Kẻ tà ác tâm khiếp sợ

Ca ngợi Đại Pháp tại nhân gian

Truyền tai giúp nhau lên thuyền Pháp

Tranh thủ từng phút giây cứu chúng sinh

Hoàn thành sứ mệnh cùng Sư phụ trở về

Ghi chú của người dịch:

Bài hát trích từ: https://www.zhengjian.org/node/267566

(*) Chập cheng (镲) : một loại dụng cụ âm nhạc, còn gọi là Xèng. Xem thêm tại Wikipedia

Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/275417Ngày đăng: 28-07-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.