Bản nhạc: Trân quý Pháp duyên[ChanhKien.org]

Soạn nhạc: Trần Quốc Hoa & Đệ tử Đại Pháp tại Đức
Diễn tấu: Trần Quốc Hoa (nhạc cụ: sáo)
Biên khúc / đàn piano / nhạc đệm: Nhan Tĩnh Phân

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/108728Ngày đăng: 30-07-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.