Bản nhạc: Tạ hồng ân[ChanhKien.org]

Soạn nhạc, diễn tấu: Nhan Tĩnh Phân (đệ tử Đại Pháp tại nước Đức)

Bản nhạc: xiehongen.pdf

Lời ngỏ: Bản nhạc có bộ ba hoà tấu gồm: violin, sáo và piano.

Chú thích: Phần sáo Tây cũng có thể chơi bằng sáo Trung Quốc hoặc kèn Oboe.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/109927Ngày đăng: 21-07-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.