Bản nhạc: Chiếc thang lên trời[ChanhKien.org]

Sáng tác: Hữu Đạo
Biên khúc: Hoán Quy

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/283762Ngày đăng: 03-07-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.