Video hợp xướng: Tạ ơn Sư phụ[ChanhKien.org]

Soạn nhạc & sáng tác lời: Tân Vận

Phối khí: Mạnh Tuyến

Diễn xướng: Nhóm Âm Nhạc Sứ Giả

Lời bài hát tiếng Trung (phiên âm Pinyin/Zhuyin):

 

法輪大法照我心,溫暖又光明。

fǎlún dàfǎ zhào wǒ xīn, wēnnuǎn yòu guāngmíng.

ㄈㄚˇ ㄌㄨㄣˊ ㄉㄚˋ ㄈㄚˇ ㄓㄠˋ ㄨㄛˇ ㄒㄧㄣ , ㄨㄣ ㄋㄨㄢˇ ㄧㄡˋ ㄍㄨㄤ ㄇㄧㄥˊ 。

教我學會真善忍,做好人。

jiào wǒ xué huì zhēn shàn rěn, zuò hǎo rén.

ㄐㄧㄠˋ ㄨㄛˇ ㄒㄩㄝˊ ㄏㄨㄟˋ ㄓㄣ ㄕㄢˋ ㄖㄣˇ , ㄗㄨㄛˋ ㄏㄠˇ ㄖㄣˊ 。

師父啊,謝謝您,帶我回家。

shīfu a, xièxie nín, dài wǒ huí jiā.

ㄕ ㄈㄨˋ ㄚ˙ , ㄒㄧㄝˋ ㄒㄧㄝ˙ ㄋㄧㄣˊ , ㄉㄞˋ ㄨㄛˇ ㄏㄨㄟˊ ㄐㄧㄚ 。

師父啊,跟隨您,返本歸真。

shīfu a, gēnsuí nín, fǎnběn guīzhēn.

ㄕ ㄈㄨˋ ㄚ˙ , ㄍㄣ ㄙㄨㄟˊ ㄋㄧㄣˊ , ㄈㄢˇ ㄅㄣˇ ㄍㄨㄟ ㄓㄣ 。

法輪大法照眾生,溫暖又光明。

fǎlún dàfǎ zhào zhòngshēng, wēnnuǎn yòu guāngmíng.

ㄈㄚˇ ㄌㄨㄣˊ ㄉㄚˋ ㄈㄚˇ ㄓㄠˋ ㄓㄨㄥˋ ㄕㄥ , ㄨㄣ ㄋㄨㄢˇ ㄧㄡˋ ㄍㄨㄤ ㄇㄧㄥˊ 。

牢牢記住真善忍,人心歸正。

láo láo jì zhù zhēn shàn rěn, rénxīn guī zhèng.

ㄌㄠˊ ㄌㄠˊ ㄐㄧˋ ㄓㄨˋ ㄓㄣ ㄕㄢˋ ㄖㄣˇ , ㄖㄣˊ ㄒㄧㄣ ㄍㄨㄟ ㄓㄥˋ 。

師父啊,謝謝您,慈悲救度。

shīfu a, xièxie nín, cíbēi jiù dù.

ㄕ ㄈㄨˋ ㄚ˙ , ㄒㄧㄝˋ ㄒㄧㄝ˙ ㄋㄧㄣˊ , ㄘˊ ㄅㄟ ㄐㄧㄡˋ ㄉㄨˋ 。

師父啊,跟隨您,法正乾坤,法正乾坤。

shīfu a, gēnsuí nín, fǎ zhèng qiánkūn, fǎ zhèng qiánkūn.

ㄕ ㄈㄨˋ ㄚ˙ , ㄍㄣ ㄙㄨㄟˊ ㄋㄧㄣˊ , ㄈㄚˇ ㄓㄥˋ ㄍㄢˊ ㄎㄨㄣ , ㄈㄚˇ ㄓㄥˋ ㄍㄢˊ ㄎㄨㄣ 。

Lời dịch tiếng Việt:

Pháp Luân Đại Pháp chiếu sáng lòng con, ấm áp và quang minh.

Dạy con học được Chân Thiện Nhẫn, làm người tốt.

Sư phụ ơi, cảm ơn Ngài, mang con về nhà.

Sư phụ ơi, đi theo Ngài, phản bổn quy chân.

Pháp Luân Đại Pháp chiếu sáng chúng sinh, ấm áp và quang minh.

Luôn luôn ghi nhớ Chân Thiện Nhẫn, nhân tâm quy chính.

Sư phụ ơi, cảm ơn Ngài, từ bi cứu độ.

Sư phụ ơi, đi theo Ngài, Pháp chính càn khôn, Pháp chính càn khôn.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/283312Ngày đăng: 27-05-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.