Video: Độc tấu sáo – Hãy để sinh mệnh cảm nhận[ChanhKien.org]

Tên ca khúc:Hãy để sinh mệnh cảm nhận

Sáng tác: Lưu Thiệu San

Độc tấu sáo: Trần Quốc Hoa

Hòa âm: Vu Tình(Yuching)

Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/283420Ngày đăng: 30-05-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.