[Mừng ngày 13/5] – Bản nhạc sáo trúc: Hôm nay là 13/5[ChanhKien.org]

Tải file MP3:

Sáng tác nhạc: Đệ tử Đại Pháp

Diễn tấu: Tịnh Âm

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/283097Ngày đăng: 13-05-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.