Đơn ca nữ: Gia viên ban đầu[ChanhKien.org]

Sáng tác lời: Đệ tử Đại Pháp ở Tế Nam
Soạn nhạc: Tiểu Vũ
Biểu diễn: Kim Ngọc

Nguồn hình: Pikbest

Lời bài hát tiếng Trung (có phiên âm Pinyin/Zhuyin):

記得在那天上有個美麗特殊的地方,

Jìdé zài nàtiān shàng yǒu gè měilì tèshū de dìfāng,

ㄐㄧˋ ㄉㄜ˙ ㄗㄞˋ ㄋㄚˋ ㄊㄧㄢ ㄕㄤˋ ㄧㄡˇ ㄍㄜˋ ㄇㄟˇ ㄌㄧˋ ㄊㄜˋ ㄕㄨ ㄉㄜ˙ ㄉㄧˋ ㄈㄤ ,

記得那個美麗的地方是我們的故鄉;

jìdé nàgè měilì de dìfāng shì wǒmen de gùxiāng;

ㄐㄧˋ ㄉㄜˊ ㄋㄚˋ ㄍㄜˋ ㄇㄟˇ ㄌㄧˋ ㄉㄜ˙ ㄉㄧˋ ㄈㄤ ㄕˋ ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙ ㄉㄜ˙ ㄍㄨˋ ㄒㄧㄤ ;

自從我們相繼來到不是家的這個地方,

zìcóng wǒmen xiāngjì lái dào bùshì jiā de zhègè dìfāng,

ㄗˋ ㄘㄨㄥˊ ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙ ㄒㄧㄤ ㄐㄧˋ ㄌㄞˊ ㄉㄠˋ ㄅㄨˊ ㄕˋ ㄐㄧㄚ ㄉㄜ˙ ㄓㄜˋ ㄍㄜˋ ㄉㄧˋ ㄈㄤ ,

生生世世在輪迴中期待

shēngshēngshìshì zài lúnhuí zhōng qídài

ㄕㄥ ㄕㄥ ㄕˋ ㄕˋ ㄗㄞˋ ㄌㄨㄣˊ ㄏㄨㄟˊ ㄓㄨㄥ ㄑㄧˊ ㄉㄞˋ

有一天得法回到故鄉!

yǒu yītiān défǎ huí dào gùxiāng!

ㄧㄡˇ ㄧˋ ㄊㄧㄢ ㄉㄜˊ ㄈㄚˇ ㄏㄨㄟˊ ㄉㄠˋ ㄍㄨˋ ㄒㄧㄤ !

快醒來吧!親愛的同伴, 不要再迷失,不要再徬徨;

Kuài xǐng lái ba! Qīn’ài de tóngbàn, bùyào zài míshī, bùyào zài fǎnghuáng;

ㄎㄨㄞˋ ㄒㄧㄥˇ ㄌㄞˊ ㄅㄚ˙ ! ㄑㄧㄣ ㄞˋ ㄉㄜ˙ ㄊㄨㄥˊ ㄅㄢˋ , ㄅㄨˊ ㄧㄠˋ ㄗㄞˋ ㄇㄧˊ ㄕ , ㄅㄨˊ ㄧㄠˋ ㄗㄞˋ ㄆㄤˊ ㄏㄨㄤˊ ;

無論來自哪裡?還是去向何方?

wúlùn láizì nǎlǐ? Háishì qùxiàng héfāng?

ㄨˊ ㄌㄨㄣˋ ㄌㄞˊ ㄗˋ ㄋㄚˇ ㄌㄧˇ ? ㄏㄞˊ ㄕˋ ㄑㄩˋ ㄒㄧㄤˋ ㄏㄜˊ ㄈㄤ ?

心中不能失去回歸的願望!

Xīnzhōng bùnéng shīqù huíguī de yuànwàng!

ㄒㄧㄣ ㄓㄨㄥ ㄅㄨˋ ㄋㄥˊ ㄕ ㄑㄩˋ ㄏㄨㄟˊ ㄍㄨㄟ ㄉㄜ˙ ㄩㄢˋ ㄨㄤˋ !

記得在那天上有個美麗特殊的地方,

Jìdé zài nàtiān shàng yǒu gè měilì tèshū de dìfāng,

ㄐㄧˋ ㄉㄜ˙ ㄗㄞˋ ㄋㄚˋ ㄊㄧㄢ ㄕㄤˋ ㄧㄡˇ ㄍㄜˋ ㄇㄟˇ ㄌㄧˋ ㄊㄜˋ ㄕㄨ ㄉㄜ˙ ㄉㄧˋ ㄈㄤ ,

記得那個美麗的地方是我們的故鄉;

jìdé nàgè měilì de dìfāng shì wǒmen de gùxiāng;

ㄐㄧˋ ㄉㄜˊ ㄋㄚˋ ㄍㄜˋ ㄇㄟˇ ㄌㄧˋ ㄉㄜ˙ ㄉㄧˋ ㄈㄤ ㄕˋ ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙ ㄉㄜ˙ ㄍㄨˋ ㄒㄧㄤ ;

自從我們相繼來到不是家的這個地方,

zìcóng wǒmen xiāngjì lái dào bùshì jiā de zhègè dìfāng,

ㄗˋ ㄘㄨㄥˊ ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙ ㄒㄧㄤ ㄐㄧˋ ㄌㄞˊ ㄉㄠˋ ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄐㄧㄚ ㄉㄜ˙ ㄓㄜˋ ㄍㄜˋ ㄉㄧˋ ㄈㄤ ,

生生世世在輪迴中期待

shēngshēngshìshì zài lúnhuí zhōng qídài

ㄕㄥ ㄕㄥ ㄕˋ ㄕˋ ㄗㄞˋ ㄌㄨㄣˊ ㄏㄨㄟˊ ㄓㄨㄥ ㄑㄧˊ ㄉㄞˋ

有一天得法回到故鄉!

yǒu yītiān dé fǎ huí dào gùxiāng!

ㄧㄡˇ ㄧˋ ㄊㄧㄢ ㄉㄜˊ ㄈㄚˇ ㄏㄨㄟˊ ㄉㄠˋ ㄍㄨˋ ㄒㄧㄤ !

Lời dịch:

Còn nhớ ở tầng trời kia có một nơi vô cùng mỹ lệ,

còn nhớ nơi mỹ lệ đó là cố hương của chúng ta;

Kể từ khi chúng ta liên tiếp đến nơi này không phải là nhà của mình,

đời đời kiếp kiếp chờ đợi trong luân hồi

Sẽ có một ngày đắc Pháp quay về cố hương!

Hãy mau tỉnh lại nhé! Những người bạn đồng hành thân yêu, chớ có mê lạc nữa, chớ có do dự nữa;

Bất kể đến từ đâu? Hay sẽ đi về đâu?

Trong tâm không thể đánh mất hy vọng quay trở về!

Còn nhớ ở tầng trời kia có một nơi vô cùng mỹ lệ, còn nhớ nơi mỹ lệ đó là cố hương của chúng ta;

Kể từ khi chúng ta liên tiếp đến nơi này không phải là nhà của mình,

đời đời kiếp kiếp chờ đợi trong luân hồi

Sẽ có một ngày đắc Pháp quay về cố hương!

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/109782Ngày đăng: 28-05-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.