Chánh Kiến thiên âm: Thánh Chủ



[ChanhKien.org]

Link tải Mp3 bài hát: https://big5.zhengjian.org/sites/default/files/news/mp3/divinemaster.mp3

Nhạc trong video: Thánh Chủ

Sáng tác lời: Khả Bối

Soạn nhạc: Tâm Thanh

Biên khúc: Jojo

Lời bài hát tiếng Trung (phiên âm Pinyin/Zhuyin)

聖主

聖主創造了真善忍

Shèng zhǔ chuàng zào le zhēn shàn rěn

ㄕㄥˋ ㄓㄨˇ ㄔㄨㄤˋ ㄗㄠˋ ㄌㄜ˙ ㄓㄣ ㄕㄢˋ ㄖㄣˇ

天地宇宙眾生萬物

tiāndì yǔzhòu zhòngshēng wànwù

ㄊㄧㄢ ㄉㄧˋ ㄩˇ ㄓㄡˋ ㄓㄨㄥˋ ㄕㄥ ㄨㄢˋ ㄨˋ

聖主來到了人世間

shèng zhǔ lái dàole rén shìjiān

ㄕㄥˋ ㄓㄨˇ ㄌㄞˊ ㄉㄠˋ ㄌㄜ˙ ㄖㄣˊ ㄕˋ ㄐㄧㄢ

讓大法的光芒照徹蒼穹

ràng dàfǎ de guāngmáng zhào chè cāngqióng

ㄖㄤˋ ㄉㄚˋ ㄈㄚˇ ㄉㄜ˙ ㄍㄨㄤ ㄇㄤˊ ㄓㄠˋ ㄔㄜˋ ㄘㄤ ㄑㄩㄥˊ

聖主展現了真善忍

shèng zhǔ zhǎnxiàn le zhēn shàn rěn

ㄕㄥˋ ㄓㄨˇ ㄓㄢˇ ㄒㄧㄢˋ ㄌㄜ˙ ㄓㄣ ㄕㄢˋ ㄖㄣˇ

天地宇宙圓融永固

tiāndì yǔzhòu yuán róng yǒng gù

ㄊㄧㄢ ㄉㄧˋ ㄩˇ ㄓㄡˋ ㄩㄢˊ ㄖㄨㄥˊ ㄩㄥˇ ㄍㄨˋ

聖主造就了護法神

shèng zhǔ zàojiùle hùfǎ shén

ㄕㄥˋ ㄓㄨˇ ㄗㄠˋ ㄐㄧㄡˋ ㄌㄜ˙ ㄏㄨˋ ㄈㄚˇ ㄕㄣˊ

讓大法的恩德永駐蒼穹

ràng dàfǎ de ēndé yǒng zhù cāngqióng

ㄖㄤˋ ㄉㄚˋ ㄈㄚˇ ㄉㄜ˙ ㄣ ㄉㄜˊ ㄩㄥˇ ㄓㄨˋ ㄘㄤ ㄑㄩㄥˊ

Lời tiếng Anh

Divine Master

Divine Master created Truth-Compassion-Forbearance

Heaven, earth, the universe and all living things.

Divine Master came to the human realm

to illuminate the cosmos with DaFa

Divine Master manifested Truth-Compassion-Forbearance

Heaven, earth, and the universe reach harmony and eternity

Divine Master created guardian gods of the Fa

Let the grace of DaFa forever remain in the cosmos

Lời dịch tiếng Việt

Thánh Chủ

Thánh Chủ sáng tạo ra Chân Thiện Nhẫn

Thiên địa vũ trụ chúng sinh vạn vật

Thánh Chủ đã đến thế gian

Để ánh sáng của Đại Pháp chiếu rọi khắp thương khung

Thánh Chủ triển hiện Chân Thiện Nhẫn

Thiên địa vũ trụ viên dung trường tồn

Thánh Chủ tạo ra và thành tựu Thần Hộ Pháp

Để cho ân đức của Đại Pháp mãi mãi ở trời cao

Ghi chú: Link bài hát Thánh Chủ: https://big5.zhengjian.org/node/109569

Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/283444



Ngày đăng: 31-05-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.