Ca khúc: Tránh dịch lên thuyền về[ChanhKien.org]

Tải file MP3 lời bài hát tiếng Trung:

Tránh dịch lên thuyền về (bản cập nhật ngày 20.08.2021)

Lời: Như Thi

Sáng tác nhạc : Tiên Vận

Hòa âm phối khí: Đệ tử Đại Pháp Việt Nam

Biểu diễn: A Kiều

Lời bài hát tiếng Trung Phồn thể / Giản thể (có phiên âm Pinyin / Zhuyin)

躲疫上归舟 / 躲疫上歸舟

duǒ yì shàng guī zhōu / ㄉㄨㄛˇ ㄧˋ ㄕㄤˋ ㄍㄨㄟ ㄓㄡ

末世又末劫 / 末世又末劫

mòshì yòu mò jié / ㄇㄛˋ ㄕˋ ㄧㄡˋ ㄇㄛˋ ㄐㄧㄝˊ

災難又臨頭 / 灾难又临头

zāinàn yòu líntóu / ㄗㄞ ㄋㄢˋ ㄧㄡˋ ㄌㄧㄣˊ ㄊㄡˊ

四處起狼煙 / 四处起狼烟

sìchù qǐ lángyān / ㄙˋ ㄔㄨˋ ㄑㄧˇ ㄌㄤˊ ㄧㄢ

八麵無處投 / 八面无处投

bā miàn wú chù tóu / ㄅㄚ ㄇㄧㄢˋ ㄨˊ ㄔㄨˋ ㄊㄡˊ

妖魔亂人間 / 妖魔乱人间

yāomó luàn rénjiān / ㄧㄠ ㄇㄛˊ ㄌㄨㄢˋ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄢ

何處尋方舟 / 何处寻方舟

hé chù xún fāngzhōu / ㄏㄜˊ ㄔㄨˋ ㄒㄩㄣˊ ㄈㄤ ㄓㄡ

避難有妙方 / 避难有妙方

bìnàn yǒu miào fāng / ㄅㄧˋ ㄋㄢˋ ㄧㄡˇ ㄇㄧㄠˋ ㄈㄤ

指路有神舟 / 指路有神舟

zhǐ lù yǒu shénzhōu / ㄓˇ ㄌㄨˋ ㄧㄡˇ ㄕㄣˊ ㄓㄡ

法輪大法好 / 法轮大法好

fǎlún dàfǎ hǎo / ㄈㄚˇ ㄌㄨㄣˊ ㄉㄚˋ ㄈㄚˇ ㄏㄠˇ

金光耀渡舟 / 金光耀渡舟

jīn guāngyào dù zhōu / ㄐㄧㄣ ㄍㄨㄤ ㄧㄠˋ ㄉㄨˋ ㄓㄡ

退黨退團隊 / 退党退团队

tuì dǎng tuì tuánduì / ㄊㄨㄟˋ ㄉㄤˇ ㄊㄨㄟˋ ㄊㄨㄢˊ ㄉㄨㄟˋ

抹印避大災 / 抹印避大灾

mǒ yìn bì dà zāi / ㄇㄛˇ ㄧㄣˋ ㄅㄧˋ ㄉㄚˋ ㄗㄞ

牢記真善忍 / 牢记真善忍

láojì zhēn shàn rěn / ㄌㄠˊ ㄐㄧˋ ㄓㄣ ㄕㄢˋ ㄖㄣˇ

躲疫上歸舟 / 躲疫上归舟

duǒ yì shàng guī zhōu / ㄉㄨㄛˇ ㄧˋ ㄕㄤˋ ㄍㄨㄟ ㄓㄡ

Âm Hán Việt:

Đóa dịch thượng quy châu

Mạt thế hựu mạt kiếp

Tai nan hựu lâm đầu

Tứ xử khởi lang yên

Bát diện vô xử đầu

Yêu ma loạn nhân gian

Hà xử tầm phương chu

Tị nan hữu diệu phương

Chỉ lộ hữu Thần Châu

Pháp Luân Đại Pháp hảo

Kim quang diệu độ châu

Thối Đảng thối Đoàn Đội

Mạt ấn tị đại tai

Lao ký Chân Thiện Nhẫn

Đóa dịch thượng quy châu

Lời dịch:

Tránh dịch lên thuyền về

Mạt thế lại mạt kiếp

Tai nạn ập lên đầu

Tứ phía bùng khói lửa

Bát hướng đi nơi đâu

Yêu quái loạn nhân gian

Nơi nào tìm thuyền cứu nạn

Tị nạn đã có cách

Chỉ đường có thuyền Thần

Pháp Luân Đại Pháp hảo

Thuyền độ soi ánh vàng

Thoái Đảng với Đoàn Đội

Xoá ấn tránh đại nạn

Ghi nhớ Chân Thiện Nhẫn

Tránh dịch lên thuyền về

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/268744Ngày đăng: 01-05-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.