Hợp xướng: 20 năm ngợi ca (Bản mới 13/12/2021)[ChanhKien.org]

Tải file MP3 lời bài hát tiếng Trung:

Soạn nhạc: Minh Kha

Sáng tác lời: Đoá Đoá Liên

Phối khí: Minh Kha, Quang Tuyến

Hợp xướng: Như Thủy, Như Ca, Tùng Lâm, Hiền Thu, Như Sơ, Vĩnh Sinh

Lời bài hát tiếng Trung (phiên âm Pinyin / Zhuyin)

二十年辛勤耕耘

Èrshí nián xīnqín gēngyún / ㄦˋ ㄕˊ ㄋㄧㄢˊ ㄒㄧㄣ ㄑㄧㄣˊ ㄍㄥ ㄩㄣˊ

二十年构思遐想

èrshí nián gòusī xiáxiǎng / ㄦˋ ㄕˊ ㄋㄧㄢˊ ㄍㄡˋ ㄙ ㄒㄧㄚˊ ㄒㄧㄤˇ

二十年帷幄运筹

èrshí nián wéiwò yùnchóu / ㄦˋ ㄕˊ ㄋㄧㄢˊ ㄨㄟˊ ㄨㄛˋ ㄩㄣˋ ㄔㄡˊ

天地间展现輝煌

tiāndì jiān zhǎnxiàn huīhuáng / ㄊㄧㄢ ㄉㄧˋ ㄐㄧㄢ ㄓㄢˇ ㄒㄧㄢˋ ㄏㄨㄟ ㄏㄨㄤˊ

师驾神舟法船指航

shī jià shénzhōu fǎ chuán zhǐ háng / ㄕ ㄐㄧㄚˋ ㄕㄣˊ ㄓㄡ ㄈㄚˇ ㄔㄨㄢˊ ㄓˇ ㄏㄤˊ

众神随师从天而降

zhòng shén suí shī cóng tiān ér jiàng / ㄓㄨㄥˋ ㄕㄣˊ ㄙㄨㄟˊ ㄕ ㄘㄨㄥˊ ㄊㄧㄢ ㄦˊ ㄐㄧㄤˋ

助师正法战鼓敲响

zhù shī zhèngfǎ zhàngǔ qiāo xiǎng / ㄓㄨˋ ㄕ ㄓㄥˋ ㄈㄚˇ ㄓㄢˋ ㄍㄨˇ ㄑㄧㄠ ㄒㄧㄤˇ

妖魔鬼魅无处可藏

yāomó guǐmèi wú chǔ kě cáng / ㄧㄠ ㄇㄛˊ ㄍㄨㄟˇ ㄇㄟˋ ㄨˊ ㄔㄨˇ ㄎㄜˇ ㄘㄤˊ

师赐法徒神笔宝藏

shī cì fǎ tú shén bǐ bǎozàng / ㄕ ㄘˋ ㄈㄚˇ ㄊㄨˊ ㄕㄣˊ ㄅㄧˇ ㄅㄠˇ ㄗㄤˋ

群英汇聚四面八方

qúnyīng huìjù sìmiànbāfāng / ㄑㄩㄣˊ ㄧㄥ ㄏㄨㄟˋ ㄐㄩˋ ㄙˋ ㄇㄧㄢˋ ㄅㄚ ㄈㄤ

描繪未來璀璨藍圖

miáohuì wèilái cuǐcàn lántú / ㄇㄧㄠˊ ㄏㄨㄟˋ ㄨㄟˋ ㄌㄞˊ ㄘㄨㄟˇ ㄘㄢˋ ㄌㄢˊ ㄊㄨˊ

撰写史诗光辉篇章

zhuànxiě shǐshī guānghuī piānzhāng / ㄓㄨㄢˋ ㄒㄧㄝˇ ㄕˇ ㄕ ㄍㄨㄤ ㄏㄨㄟ ㄆㄧㄢ ㄓㄤ

一篇篇秀美文章

yī piān piān xiùměi wénzhāng / ㄧ ㄆㄧㄢ ㄆㄧㄢ ㄒㄧㄡˋ ㄇㄟˇ ㄨㄣˊ ㄓㄤ

一首首颂歌高唱

yī shǒu shǒu sònggē gāo chàng / ㄧ ㄕㄡˇ ㄕㄡˇ ㄙㄨㄥˋ ㄍㄜ ㄍㄠ ㄔㄤˋ

一幅幅美妙画卷

yī fú fú měimiào huàjuàn / ㄧ ㄈㄨˊ ㄈㄨˊ ㄇㄟˇ ㄇㄧㄠˋ ㄏㄨㄚˋ ㄐㄩㄢˋ

一曲曲仙歌悠扬

yī qǔ qū xiān gē yōuyáng / ㄧ ㄑㄩˇ ㄑㄩ ㄒㄧㄢ ㄍㄜ ㄧㄡ ㄧㄤˊ

记载穹宇星辰苍桑

jìzǎi qióng yǔ xīngchén cāng sāng / ㄐㄧˋ ㄗㄞˇ ㄑㄩㄥˊ ㄩˇ ㄒㄧㄥ ㄔㄣˊ ㄘㄤ ㄙㄤ

譜写历史悲壮跌宕

pǔ xiě lìshǐ bēi zhuàng diēdàng / ㄆㄨˇ ㄒㄧㄝˇ ㄌㄧˋ ㄕˇ ㄅㄟ ㄓㄨㄤˋ ㄉㄧㄝ ㄉㄤˋ

庆祝重生引吭高歌

qìngzhù zhòngshēng yǐnháng gāo gē / ㄑㄧㄥˋ ㄓㄨˋ ㄓㄨㄥˋ ㄕㄥ ㄧㄣˇ ㄏㄤˊ ㄍㄠ ㄍㄜ

正念正见未来有望

zhèngniàn zhèngjiàn wèilái yǒu wàng / ㄓㄥˋ ㄋㄧㄢˋ ㄓㄥˋ ㄐㄧㄢˋ ㄨㄟˋ ㄌㄞˊ ㄧㄡˇ ㄨㄤ

正法弟子不负众望

zhèng fǎ dì zǐ bù fù zhòng wàng / ㄓㄥˋ ㄈㄚˇ ㄉㄧˋ ㄗˇ ㄅㄨˋ ㄈㄨˋ ㄓㄨㄥˋ ㄨㄤˋ

书写篇篇锦绣华章

shū xiě piān piān jǐnxiù huázhāng / ㄕㄨ ㄒㄧㄝˇ ㄆㄧㄢ ㄆㄧㄢ ㄐㄧㄣˇ ㄒㄧㄡˋ ㄏㄨㄚˊ ㄓㄤ

感念师尊佛恩浩蕩

gǎnniàn shī zūn fú ēn hàodàng / ㄍㄢˇ ㄋㄧㄢˋ ㄕ ㄗㄨㄣ ㄈㄨˊ ㄣ ㄏㄠˋ ㄉㄤˋ

佛光普照照耀十方

fóguāng pǔzhào zhàoyào shífāng / ㄈㄛˊ ㄍㄨㄤ ㄆㄨˇ ㄓㄠˋ ㄓㄠˋ ㄧㄠˋ ㄕˊ ㄈㄤ

感念师尊佛恩浩蕩

gǎnniàn shī zūn fú ēn hàodàng / ㄍㄢˇ ㄋㄧㄢˋ ㄕ ㄗㄨㄣ ㄈㄨˊ ㄣ ㄏㄠˋ ㄉㄤˋ

佛光普照照耀十方

fóguāng pǔzhào zhàoyào shífāng / ㄈㄛˊ ㄍㄨㄤ ㄆㄨˇ ㄓㄠˋ ㄓㄠˋ ㄧㄠˋ ㄕˊ ㄈㄤ

Âm Hán Việt:

Nhị thập niên tân cần canh vân

Nhị thập niên cấu tư hà tưởng

Nhị thập niên duy ác vận trù

Thiên địa gian triển hiện huy hoàng

Sư giá Thần Châu Pháp thuyền chỉ hàng

Chúng Thần tuỳ Sư thung thiên nhi giáng

Trợ Sư Chính Pháp chiến cổ xao hưởng

Yêu ma quỷ mị vô xứ khả tàng

Sư tứ Pháp đồ thần bút bảo tàng

Quần anh vị tụ tứ diện bát phương

Miêu hội vị lai thôi xán lam đồ

Soạn tả sử thi quang huy thiên chương

Nhất thiên thiên tú mỹ văn chương

Nhất thủ thủ tụng ca cao xướng

Nhất bức bức mỹ diệu hoạ quyển

Nhất khúc khúc tiên ca du dương

Ký tải khung vũ tinh thần thương tang

Phổ tả lịch sử bi tráng điệt đãng

Khánh chúc trùng sinh dẫn hàng cao ca

Chính niệm Chính Kiến vị lai hữu vọng

Chính Pháp đệ tử bất phụ chúng vọng

Thư tả thiên thiên cẩm tú hoa chương

Cảm niệm Sư tôn Phật ân hạo đãng

Phật quang phổ chiếu chiếu diệu thập phương

Cảm niệm Sư tôn Phật ân hạo đãng

Phật quang phổ chiếu chiếu diệu thập phương

Lời dịch:

Hai mươi năm làm việc chăm chỉ

Hai mươi năm miệt mài suy ngẫm

Hai mươi năm kiên trì sách lược

Huy hoàng triển hiện khắp cả đất trời

Sư phụ dẫn lối thuyền Pháp trên đất Thần Châu

Chư Thần theo Sư phụ từ trên trời hạ giáng

Tiếng trống trợ Sư Chính Pháp đã vang lên

Yêu ma quỷ sứ không còn nơi để trốn

Sư phụ trao báu vật bút thần cho đệ tử Đại Pháp

Anh hùng bốn phương tám hướng hội tụ

Miêu tả kế hoạch chi tiết sáng sủa cho tương lai

Viết lên những chương sử thi huy hoàng

Viết lên từng trang văn chương đẹp đẽ

Hát lên từng bài ca chúc tụng

Vẽ lên những bức họa đẹp đẽ

Đàn lên những bản tiên ca du dương

Ghi lại sự thăng trầm của bầu trời và các vì sao

Soạn khúc hát bi tráng thăng trầm của lịch sử

Cất giọng ca vang chào mừng sự tái sinh

Chính niệm Chánh Kiến hy vọng về tương lai

Đệ tử Chính Pháp không phụ lòng mong đợi của chúng sinh

Viết lên từng trang thơ văn hoa mỹ

Khắc ghi Sư tôn Phật ân hạo đãng

Phật quang phổ chiếu tỏa sáng muôn phương

Khắc ghi Sư tôn Phật ân hạo đãng

Phật quang phổ chiếu tỏa sáng muôn phương

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/272051Ngày đăng: 27-04-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.