Phục sức truyền thống của các triều đại Trung Quốc[ChanhKien.org]

 

Triều Hán

Triều Đường

 

Thời Ngụy – Tấn

Triều Tống

Triều Minh

Cuối triều Minh

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/277413Ngày đăng: 21-03-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.