Đơn ca nữ: Hy vọng của sinh mệnh[ChanhKien.org]

Viết lời: Như Thơ

Sáng tác và Phối khí: Minh Kha

Biểu diễn: Như Thuỷ

Lời bài hát tiếng Trung:

生命的希望

悠悠万载天苍苍

千秋岁月话沧桑

佛国儿女落人间

忘记返程回天堂

无神论使身心伤

断了来路难返乡

十字路口勿徘徊

远古誓约在回响

法轮大法真善忍

带你回家返天乡

九字真言常念诵

神佛时时护身旁

抹去兽印免祸殃

躲避灾难福运祥

神州遍地传真相

那是生命的希望

瘟疫横行大劫临

救命福音送身旁

诚心念诵神佛护

躲避灾难福运祥

法轮大法真善忍

带你回家返天乡

九字真言常念诵

神佛时时护身旁

抹去兽印免祸殃

躲避灾难福运祥

神州遍地传真相

那是生命的希望

Lời dịch Âm Hán Việt:

Sinh mệnh đích hy vọng

Du du vạn tải thiên thương thương

Thiên thu tuế nguyệt thoại thương tang

Phật quốc nhi nữ lạc nhân gian

Vong ký phản trình hồi thiên đường

Vô thần luận sử thân tâm thương

Đoạn liễu lai lộ nan phản hương

Thập tự lộ khẩu vật bồi hồi

Viễn cổ thệ ước tại hồi hưởng

Pháp Luân Đại Pháp Chân Thiện Nhẫn

Đới nhĩ hồi gia phản thiên hương

Cửu tự chân ngôn thường niệm tụng

Thần phật thì thì hộ thân bàng

Mạt khứ thú ấn miễn hoạ ương

Đoá tỵ tai nan phúc vận tường

Thần châu biến địa truyện chân tương

Na thị sinh mệnh đích hy vọng

Ôn dịch hoành hành đại kiếp lâm

Cứu mệnh phúc âm tống thân bàng

Thành tâm niệm tụng thần phật hộ

Đoá tỵ tai nan phúc vận tường

Pháp Luân Đại Pháp Chân Thiện Nhẫn

Đới nhĩ hồi gia phản thiên hương

Cửu tự chân ngôn thường niệm tụng

Thần phật thì thì hộ thân bàng

Mạt khứ thú ấn miễn hoạ ương

Đoá tỵ tai nan phúc vận tường

Thần châu biến địa truyện chân tương

Na thị sinh mệnh đích hy vọng

Lời dịch:

Hy vọng của sinh mệnh

Bầu trời bao la dài đằng đẵng

Sống nghìn năm trong chốn bể dâu

Những người con của Phật Quốc lạc chốn nhân gian

Quên mất phải trở về thiên đàng

Thuyết vô thần làm thương tàn cơ thể và tâm trí

Làm đứt đoạn con đường trở về gia viên

Đừng mãi lang thang giữa chốn ngã tư đường

Lời ước thề xa xưa vẫn còn vang vọng

Pháp Luân Đại Pháp Chân Thiện Nhẫn

Đưa bạn về ngôi nhà trên thiên thượng

Thường xuyên niệm tụng chín chữ chân ngôn

Thần Phật thời thời bên cạnh bảo hộ

Xóa ấn ký của con thú để tránh tai họa

Thoát khỏi tai nạn, hưởng phúc vận

Truyền chân tướng khắp đất Thần Châu

Đó chính là hy vọng của sinh mệnh

Ôn dịch hoành hành lâm vào đại kiếp

Lời phúc âm cứu mệnh tặng đến bên người

Thành tâm niệm sẽ được Thần Phật phù hộ

Thoát khỏi tai nạn, hưởng phúc vận

Pháp Luân Đại Pháp Chân Thiện Nhẫn

Đưa bạn về ngôi nhà trên thiên thượng

Thường xuyên niệm tụng chín chữ chân ngôn

Thần Phật thời thời bên cạnh bảo hộ

Xóa ấn ký của con thú để tránh tai họa

Thoát khỏi tai nạn, hưởng phúc vận

Truyền chân tướng khắp đất Thần Châu

Đó chính là hy vọng của sinh mệnh

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/271022Ngày đăng: 08-03-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.