Ca khúc: Chân-Thiện-Nhẫn hảo mãi mãi mang theo[ChanhKien.org]

Đơn ca nữ: Chân-Thiện-Nhẫn hảo mãi mãi mang theo

Sáng tác lời: Duyên Vạn Cổ

Soạn nhạc và hoà âm phối khí: Minh Kha

Biểu diễn: Như Thuỷ

Lời bài hát tiếng Trung:

真善忍好永相随

春风春雨细细飞,

大法弟子送慈悲。

迷雾扫,路障推,

餐风饮露救人危。

春风春雨细细飞,

彩云仙子下翠微。

传九评,劝三退,

豁然开朗响春雷。

春风春雨细细飞,

法船悠悠度人归。

春风春雨细细飞,

明白在心喜上眉。

花儿笑,蝶儿追,

晨箫暮笛阵阵吹。

天地固,日月辉,

真善忍好永相随!

春风春雨细细飞,

明白在心喜上眉。

花儿笑,蝶儿追,

晨箫暮笛阵阵吹。

春风春雨细细飞,

法船悠悠度人归。

天地固,日月辉,

真善忍好永相随!

Âm Hán Việt:

Chân-Thiện-Nhẫn hảo vĩnh tương tùy

Xuân phong xuân vũ tế tế phi,

Đại Pháp đệ tử tống từ bi.

Mê vụ tảo, lộ chướng thôi,

Xan phong ẩm lộ cứu nhân nguy.

Xuân phong xuân vũ tế tế phi,

Thải vân Tiên tử hạ thúy vi.

Truyền Cửu Bình, khuyến tam thoái,

Khoát nhiên khai lãng hưởng xuân lôi.

Xuân phong xuân vũ tế tế phi,

Pháp thuyền du du độ nhân quy.

Xuân phong xuân vũ tế tế phi,

Minh bạch tại tâm hỉ thượng mi.

Hoa nhi tiếu, điệp nhi truy,

Thần tiêu mộ địch trận trận xuy.

Thiên địa cố, nhật nguyệt huy,

Chân – Thiện – Nhẫn Hảo vĩnh tương tùy!

Xuân phong xuân vũ tế tế phi,

Minh bạch tại tâm hỉ thượng mi.

Hoa nhi tiếu, điệp nhi truy,

Thần tiêu mộ địch trận trận xuy.

Xuân phong xuân vũ tế tế phi,

Pháp thuyền du du độ nhân quy.

Thiên địa cố, nhật nguyệt huy,

Chân – Thiện – Nhẫn Hảo vĩnh tương tùy!

Lời dịch:

Chân-Thiện-Nhẫn hảo mãi mãi mang theo

Gió xuân mưa xuân nhè nhẹ bay,

Đệ tử Đại Pháp mang đến từ bi.

Quét sạch sương mù, đẩy lùi chướng ngại,

Dãi gió dầm sương cứu người nguy nan.

Gió xuân mưa xuân nhè nhẹ bay,

Tiên tử ngũ sắc hạ xuống núi xanh thẳm.

Truyền Cửu Bình, khuyên tam thoái,

Thông suốt sáng tỏ tiếng sấm vang mùa xuân.

Gió xuân mưa xuân nhè nhẹ bay,

Thuyền Pháp du du độ người quay về.

Gió xuân mưa xuân nhè nhẹ bay

Trong tâm minh bạch, vui mừng rạng rỡ.

Hoa cười, bướm bay,

Sáng thổi sáo, chiều thổi tiêu.

Trời đất kiên cố, ánh trăng mặt trời sáng ngời,

Chân – Thiện – Nhẫn Hảo mãi mãi mang theo!

Gió xuân mưa xuân nhè nhẹ bay,

Trong tâm minh bạch, vui mừng rạng rỡ.

Hoa cười, bướm bay,

Sáng thổi sáo, chiều thổi tiêu.

Gió xuân mưa xuân nhè nhẹ bay,

Thuyền Pháp du du độ người quay về.

Trời đất kiên cố, ánh trăng mặt trời sáng ngời,

Chân – Thiện – Nhẫn Hảo mãi mãi mang theo!

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/281782Ngày đăng: 19-03-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.